:: ECONOMY :: СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ :: ECONOMY :: СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
:: ECONOMY :: СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 44  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

 
26.09.2017 21:33
Автор: Марценюк-Розарьонова Олена Василівна, кандидат економічних наук, доцент, Вінницький національний аграрний університет
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

В сучасних функціонування світової фінансової системи страхування є об'єктивно необхідним атрибутом ринкової економіки та забезпечує надійні гарантії відновлення порушених майнових прав та інтересів у випадках втрат, заподіяних вогнем, стихійними лихами, техногенними аваріями, транспортними аваріями та іншими не передбачуваними обставинами. У той же час страхування не лише відсторонює державу від витрат на відшкодування збитків при появі страхових подій, а й суттєво впливає на зміцнення фінансів держави  та є ефективною формою накопичення коштів громадян і суттєвим стабільним джерелом довгострокових інвестицій. [4]

За  останні  роки  світовий  та  вітчизняний  страхові ринки  мали  найбільші  темпи  зростання  у  фінансовому секторі. Прибутковість страхових компаній, незважаючи на  наслідки  фінансово-економічної  кризи,  знаходилась на  високому рівні  порівняно  з  іншими  суб’єктами господарювання.  Це  свідчить  про  те,  що  страховий ринок – це один з найпривабливіших секторів економіки як для вітчизняних, так і для іноземних інвесторів.  

В науковій теорії досить важливо визначити поняття ролі категорії, в тому числі й економічної. Якщо через функції проявляється суспільне призначення певної економічної категорії, то роль цієї категорії виражається в результатах її практичного застосування. Тобто, можна сказати, що роль представляє собою форму відповідної організуючої діяльності людей. Різноманітні економічні категорії можуть обслуговувати одні й ті ж самі процеси суспільного відтворення, однак при цьому не виходити за рамки своїх специфічних функцій. Така можливість виникає завдяки відмінностям між роллю та функціями економічних категорій. 

В розвинутих країнах страхування є стратегічним сектором розвитку економіки, оскільки знімає навантаження з видаткової частини бюджету по відшкодуванню збитків, залученню інвестицій в економіку, вирішенню соціальних проблем суспільства. До того ж до основних факторів соціально-економічного розвитку будь-якої країни відноситься критерій рівня безпеки життя та виробництва, тобто страховий захист. Страхові компанії у всьому світі розглядаються як могутні фінансові та інвестиційні інститути, окрім того, вони вирішують проблему зайнятості у світі. [5]

Виходячи із вище зазначеного, роль страхування відображає практичне застосування цієї економічної категорії та передбачає: 

 забезпечення стабілізації відтворювального процесу та економічній сталості в суспільстві; 

 оптимізацію ресурсів, що спрямовані на організацію економічної безпеки; 

 раціоналізацію формування та використання коштів, призначених для здійснення соціальних програм, превенцій тощо; 

 створення додаткових джерел ресурсів для інвестування в економіку країни.[1]

Прoведений аналіз страхового ринку за oстаннi рoки свідчить, що екoнoмiчна криза, яка вплинула на всi сфери екoнoмiки, позначилась і на розвитку страхування в Україні. Вiдсутнiсть ціленаправленої державної пoлiтики щодо стратегії розвитку ринку страхових послуг, нестабільне фiнансoве середовище країни, процвітаючий рівень недовіри населення до страхування — є основними проблемами на ринку страхування України [2].

Головними напрямами  розвитку страхового ринку в Україні повинні стати: 

 реалізація єдиного бачення стратегічного розвитку вітчизняного страхового сектору та його окремих складових;

 узгодження чинного законодавства у відповідність з нормами, правилами та вимогами країн Європейського союзу; 

 вдосконалення державного нагляду за страховою діяльністю, що передбачає комплексний контроль таких параметрів діяльності страховиків, як внутрішня система управління і контролю за ризиками, прозора фінансова звітність, виявлення недоліків у діяльності страховиків на усіх стадіях їх розвитку;

 сприяння зростанню довіри населення до страхових компаній та посередників. [1]

Таким чином, вирішення проблем вітчизняного страхового ринку дасть змогу використовувати його можливості, як потужний інструмент соціального захисту населення, а в довгостроковій перспективі стати потужним джерелом інвестиційних ресурсів.

Список використаної літератури :

1. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року (Постанова Правління Національного банку України від 18.06. 2015 року № 391) [Електроний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.bank.gov.ua/ doccatalog/document?id=18563297 

2. Підсумки діяльності страхових компаній. Зведена динаміка основних показників страхового ринку [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/

3. Стратегія розвитку страхового ринку України в 2012-2021 :Розроблена Українською федерацією убезпечення від 23.08.2012 року [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: http://ufu.org.ua/ua/about/activities/ strategic_ initiatives /5257.

4. Рудь І.Ю. Аналіз страхового ринку України / Рудь І.Ю. Вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, . – К. – 2016. – С 856-859.

5. http://www.forinsurer.com

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РИНОК ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ: ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
28.09.2017 19:20
ДЕПОЗИТИ – ОСНОВНА ФОРМУВАННЯ ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ БАНКУ
26.09.2017 21:56
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.183 сек. / Mysql: 899 (0.149 сек.)