:: ECONOMY :: РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА :: ECONOMY :: РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
:: ECONOMY :: РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 
22.09.2017 16:05
Автор: Ситник Ганна Вікторівна, доктор економічних наук, Київський національний торговельно-економічний університет
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Однією з актуальним тем наукового пошуку в сучасних умовах є питання економічної безпеки систем різного рівня, які наразі активно дискутуються у вітчизняних наукових дослідженнях та  на рівні керівництва держави. Важливим кроком у їх вивченні та запровадженні практичних механізмів забезпечення є затверджена у 2015 році “Стратегія національної безпеки України”, важливою метою якої визначено “забезпечення нової якості економічного, соціального і гуманітарного розвитку України” [1]. В цьому контексті актуалізується питання формування економічної безпеки підприємництва України, як основи економічного зростання. 

Дослідження та формування системи економічної безпеки підприємництва варто розглядати за окремими структурними рівнями: підприємства, підприємництва регіону, підприємництва галузі, підприємництва країни. Кожен з рівнів її формування має спиратись на адекватну систему методів та інструментів впливу.

Дослідження економічної безпеки підприємництва на рівні країни, на наш погляд, концептуально пов’язане з теорією добробуту і вимагає зміщення акцентів на роль держави у цьому процесі. В цьому зв’язку, варто звернутись до праці відомих науковців Д. Аджемоглу та Дж.Робінсона, які у своєму фундаментальному дослідженні виокремили принципові рушії створення економічного добробуту, серед яких автори виокремлюють [2]: інклюзивні політичні інститути, які в свою чергу сприяють формуванню інклюзивних економічних інститутів, що створюють інклюзивні ринки, які “не лише дають людям свободу пошуку професій у житті відповідно до їх талантів, а й забезпечують конкурентне середовище…”; схильність та прагнення до впровадження інновацій та новітніх технологій, “що визначає посилення бідності чи стійкого економічного зростання”.

Ці положення знаходять відображення у Стратегії національної безпеки України, де визначено одними з основних загроз: поширення корупції, її укорінення в усіх сферах державного управління; слабкість, дисфункціональність, застаріла модель публічних інститутів; здійснення державними органами діяльності в корпоративних та особистих інтересах; монопольно-олігархічна, низькотехнологічна, ресурсовитратна економічна модель; деформоване державне регулювання і корупційний тиск на бізнес. На наш погляд, саме ці загрози є основними чинниками небезпеки підприємницькій діяльності в Україні, що потребує швидкого запровадження дієвих механізмів їх нейтралізації.

Відтак, роль держави у формуванні системи економічної безпеки можна розглядати як систематичну діяльність з подолання так званих, “ринкових невдач” , що спрямована на парето-вдосконалення. В сучасному українському контексті пріоритетними напрямами такої діяльності, на нашу думку, слід виділити: боротьбу з корупцією та вдосконалення інститутів; впровадження механізмів побудови інноваційної моделі економіки; формування політики нарощення та підвищення якості трудових ресурсів; формування правового поля для підвищення інвестиційної привабливості національної економіки; формування політики захисту бізнес-інформації від кібер-атак.
Список використаних джерел:

1. Стратегія національної безпеки України. Указ Президента України 

від 26 травня 2015 року № 287/2015. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

2. Аджемоглу Д. Чому нації занепадають. Походження влади, багатства та бідності / Д. Аджемоглу, Дж. Робінсон / пер.з англ.  – 2-ге вид., випр. –К.: Наш формат, 2017. -440 с.

3. Стігліц  Дж.Е. Економіка державного сектора / Дж. Е. Стігліц –пер. з англ. –К.: Основи, 1998.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ДАНИХ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
26.09.2017 21:50
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ
26.09.2017 21:41
ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТНОЇ СКЛАДОВОЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОСОЮЗУ
26.09.2017 21:14
ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: КОМЕНТАРІ ТА ВИСНОВКИ
17.07.2017 16:48
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.433 сек. / Mysql: 763 (0.374 сек.)