:: ECONOMY :: ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 3  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

 
13.05.2017 09:45
Автор: Доброскок Стефанія Сергіївна, здобувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

Питання фінансового потенціалу України вивчали такі відомі українські вчені як: Т.М. Боголіб, В.М. Геєць, А.А. Гриценко, Л.В. Лисяк, І.Я. Чугунов, С.С. Шумська,  С.І. Юрій та багато інших.

Фінансовий потенціал в економічній літературі характеризується багатоаспектністю: з позиції прав власності розрізняють фінансовий потенціал держави, фінансовий потенціал юридичних осіб, фінансовий потенціалу населення; в залежності від часу відтворення – фінансовий потенціал накопичений в попередні роки і поточний фінансовий потенціал [1].

Російська вчена Ю.І. Булатова до складу фінансового потенціалу країни відносить бюджетно-інвестиційний потенціал країни, усі наявні фінансові ресурси населення даної країни, власні фінансові ресурси господарських одиниць, фінансово-кредитних організацій та інші зовнішні надходження [2]. Досліджуючи інноваційний розвиток, український економіст С. Онишко характеризує фінансовий потенціал як комплекс характеристик, які здатні забезпечити загальну оцінку фінансового стану на макроекономічному та мікроекономічному рівнях, а також факторів чи умов зміни цього стану і перспектив стійкого економічного зростання [3].

Фінансовий потенціал на державному рівні прямо залежить від його наукового потенціалу. А вивчення взаємозв’язку фінансового механізму та фінансового потенціалу дає можливість вивести пряму залежність даних фінансових понять в науковому світі економіки та підвищити його необхідність та актуальність вивчення. Фінансовий механізм – це доволі складне явище, яке залежить від соціально-економічного устрою суспільства та прямо впливає на реалізацію фінансового потенціалу України. Він дозволяє оцінити наявні та потенційні фінансові можливості, які можуть бути використані за найбільш сприятливих умов. При правильному підході до реалізації фінансової політики, фінансовий механізм приймає безпосередню участь у проведенні управлінських заходів, що стосуються фінансових процесів у державі. Проблема фінансового потенціалу відіграє велику роль у системі сталого економічного зростання. Комплексність і цілісність, що притаманні фінансовій політиці дозволяють стверджувати, що вона сприяє підвищенню фінансового потенціалу країни та розвитку економіки в цілому [4].

Фінансовий потенціал є системою, результатом та індикатором економічної  діяльності  як  окремих  суб’єктів,  так і держави в цілому, що використанням доходів, прибутків, здійсненням витрат, формуванням та використанням бюджетних фондів, здійсненням та отриманням податкових платежів, відрахувань, виплат, функціонуванням цільових фондів грошових коштів, проведенням дивідендної, амортизаційної, процентної, кредитної політик тощо. 

Передумовами для формування та ефективного використання ФП виступають як матеріальні, інтелектуальні, так і виробничі ресурси. Не менш важливі наявність досконалої, узгодженої нормативно-правової бази, що регламентує питання у цій сфері, та створення ефективного фінансового механізму, який би враховував сучасні реалії, світові надбання та пріоритети національного розвитку. 

Фінансовий потенціал реалізується за умов як статичної, так і динамічної економічної системи відповідно до циклічності економіки. На різних етапах економічного циклу, під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників, залежно від рівня функціонування економічного суб’єкта та його зв’язку із суспільним виробництвом ФП може створювати передумови і відповідно розглядатися як умова (засади) для забезпечення рівноваги, подолання негативного впливу чинників та змін внутрішнього й зовнішнього середовища, стабілізації чи забезпечення рівноваги економіки, формування відновлювальних процесів та безпосередньо розвитку [5].
Список використаних джерел:

1. Коломиец А.Л. О соотношении финансового и налогового потенциала в региональном разрезе / А.Л. Коломиец, А.М. Новикова // Налоговый вестник, 2000. – С. 6-9.

2. Булатова Ю.И. Формирование финансового потенциала инвестиционной деятельности субъекта Российской Федерации: автореф. дис. на соискание науч. ст. канд. экон. наук: спец. 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» / Ю. И. Булатова. – Оренбург, 2011. – 21 с.

3. Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: [монографія] / C.В. Онишко. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 434 с.

4. Вiнник Т.А. Фiнансова полiтика та її вплив на фінансовий потенцiал України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kheu.km.ua/m/PDF/Science%20and%20Economics%20-%202012,%20N.%204%20(28),%20V.%201.pdf.

5. Кучер Г. Фінансовий потенціал економічного розвитку: теоретичний аспект – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2014/04/9.pdf.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
27.05.2017 18:57
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.338 сек. / Mysql: 1396 (0.261 сек.)