:: ECONOMY :: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНВЕСТУВАННЯ :: ECONOMY :: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНВЕСТУВАННЯ
:: ECONOMY :: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНВЕСТУВАННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 11  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНВЕСТУВАННЯ

 
20.03.2017 14:54
Автор: Машлій Галина Богданівна, кандидат економічних наук, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Мосій Олена Анатоліівна, кандидат економічних наук, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Сороківська Ольга Бориславівна, доктор економічних наук, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]

Інвестиційні процеси відіграють надзвичайно важливу роль в економіці будь-якої країни. Саме вони забезпечують можливість економічного зростання, дозволяють втілити  на інноваційних засадах завдання економічного та соціального розвитку, розв’язати необхідні екологічні проблеми. У складних умовах, в яких перебуває наша держава на сьогоднішній момент, надходження значних обсягів інвестицій є життєво необхідним. Тому перед Україною стоїть завдання створення ефективної системи залучення та використання інвестиційних ресурсів, у чому ключову роль відіграє державне регулювання даної сфери. 

Одним з лідерів на європейському ринку у сфері залучення зовнішніх інвестицій є Великобританія. З метою  полегшення експорту та імпорту капіталу у цій країні відсутній контроль за рухом валютних ресурсів, а ставки оподаткування значно нижчі, ніж в інших європейських країнах. Іноземні підприємці при цьому мають право користуватися різноманітними пільгами, (безоплатні субсидії, позики на пільгових умовах, державні гарантії для одержання банківських позик, податкові знижки та інше) [1].

Корисним для України є також вивчення досвіду Франції щодо формування ефективної державної інвестиційної політики, яка передбачала заходи зі стабілізації національної грошової одиниці, подолання інфляції, надання  податкових, кредитних та інших пільг інвесторам, активізації фінансового ринку.

Значних успіхів у залученні інвестиційних ресурсів змогла досягти Польща. Цією країною було здійснено комплекс заходів щодо покращення інвестиційного клімату, зокрема: зменшено податковий тягар, спрощено законодавчо-нормативну базу в сфері валютного регулювання, внесено зміни до закону про банкрутство, вдосконалено державне  регулювання ряду галузей економіки та інші. Польща прийняла ряд податкових пільг для підприємств з іноземними інвестиціями, до яких відносяться:  звільнення від сплати податків на прибуток та на власність у спеціальних економічних зонах;впроваджено інвестиційні гранти, що покривають до 50% інвестиційних витрат (70% для малих і середніх підприємств);гранти на залучення робочої сили (до EUR 5000 на одного зайнятого робітника) та на НДДКР; гранти на інші види діяльності, такі як захист навколишнього середовища, логістика, навчання, створення джерел відновлюваної енергії; продаж об’єктів і землі під інвестиції з чистого аркуша за привабливими цінами; різноманітні пільги, пов’язані з придбанням та створенням нових технологій[2].Пільгове оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями в Польщі сприяло подоланню диспропорцій у розвитку окремих територій, зростанню обсягів експорту,  впровадженню інновацій у виробництво тощо.

Необхідно зазначити, що вивчення європейської практики залучення інвестицій та оцінка можливостей впровадження її прогресивних досягнень у вітчизняну економіку є важливим завданням, що стоїть перед нашою країною.

Список використаних джерел:

1. Стояненко І.В. Досвід державного регулювання інвестиційних процесів у розвинутих країнах та перспективи його використання в економіці України / І. В. Стояненко, О. І. Комариста// Інвестиції: практика та досвід. – 2011. - № 24. – С. 20-23. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2011/7.pdf

2. Романова Т. В. Світовий досвід формування інвестиційної політики /Т. В. Романова, В. Я. Чевганова, Р. В. Шинкаренко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - № 3. - T. 3.- с. 103-106.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЕКОСИСТЕМА СТАРТАПІВ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ
20.02.2017 11:24
РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК ДОДАТКОВЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ ГРОМАДЯН
16.03.2017 21:54
ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ
16.03.2017 21:36
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
08.03.2017 14:59
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.303 сек. / Mysql: 706 (0.266 сек.)