:: ECONOMY :: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

 
01.12.2016 21:46
Автор: Крива Яна Аркадіївна, здобувач освітнього ступеня «бакалавр», Вінницький торговельно-економічний інститут, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Вінниця, Україна
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]


В сучасних умовах ринкових відносин цінова політика традиційно є одним із головних елементів маркетингу. Це пов’язано з тим, що ціна є одним із головних інструментів у конкурентній боротьбі суб’єктів ринку. Вона дає можливість виробникові продати товар, отримати відповідні доходи і прибутки, а споживачеві цей товар придбати і використати для власної потреби. Ефективна цінова політика є важливою передумовою балансування товарного ринку (зрівнювання попиту і пропонування товарів) та досягнення підприємством своїх стратегічних цілей

Маркетингова цінова політика – комплекс заходів фірми, до якого належать формування ціни, знижок, умов оплати за товар, реалізація якого покликана забезпечити задоволення потреб споживачів і отримання підприємством прибутку, а також виконання стратегічних завдань підприємства. Основна кінцева мета – максимального прибутку. Проміжними цілями можуть бути: захист на ринку своїх позицій, вихід на ринок із новим товаром, швидке відшкодування виробничих витрат [2].

Слід зазначити, що маркетингова цінова політика являє собою систему маркетингового дослідження ціни, визначення її, постійний моніторинг та зміни в залежності від зміни економічного середовища, яке оточує підприємство. Розробка маркетингової цінової політики є по своєї суті достатньо складним процесом, який складається з окремих складових частин.До головних з них відносяться: інформаційне забезпечення ціноутворення, аналіз цінової політики, планування ціни, пристосування та регулювання ціни[3].

В Україні в умовах сучасної ринкової економіки важливе значення ціноутворення як економічного інструменту полягає в тому, що воно безпосередньо впливає на характер отримання прибутку за результатами ринкової активності підприємства. Виходячи із місії та стратегії підприємства, метою ціноутворення може бути: отримання підприємством прибутку (стабільного, такого, що постійно зростає, мінімального, достатнього); досягнення, збереження чи збільшення обсягів товарообороту (доходів від продажу, частки ринку, кількості одиниць проданих товарів); вихід на нові ринки чи сегменти; перемога в конкурентній боротьбі; виживання (збереження бодай мінімальних обсягів продажу); соціальна відповідність (забезпечення цінової доступності товарів споживачам).

В результаті дослідження були виявлені певні проблеми у сфері ціноутворення :

 використання затратного підходу в ціноутворенні;

 нестабільність законодавчої бази;

 відсутність зв’язку ціни з іншими елементами комплексу маркетингу;

 недосконалість інформаційного забезпечення процесу;

 несвоєчасність та недієвість заходів щодо коригування цін;

 ігнорування моніторингу цін конкурентів у процесі розробки цінової політики;

 брак кваліфікованих кадрів, що володіють сучасною методологією ціноуктворення;

 низький рівень оцінки факторів ціноутворення;

 відсутність комплексної оцінки цінової чутливості споживачів;

 несвоєчасність і недієвість заходів щодо коригування цін;

 відсутність стратегічного підходу в ціноутворенні [2].

Маркетингова цінова політика реалізується через маркетингові цінові стратегії й засновується на певних методах маркетингового ціноутворення, тому повинна розглядатися лише в контексті загальної політики фірми.

З-поміж функцій, що виконує маркетингове ціноутворення, можна виділити ряд найважливіших:

 встановлення тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних

умовах діяльності підприємства;

 вивчення ринку й характеру взаємовідносин його учасників;

 аналіз результатів діяльності підприємства, виявлення причин зниження ефективності його функціонування;

 пошук резервів зниження ціни й розробка системи заходів, що направлені на розширення частки ринку та підвищення конкурентоспроможності підприємства [1].

На основі огляду сучасних підходів до визначення маркетингової цінової політики було встановлено, що необхідність маркетингового ціноутворення на підприємстві обумовлене: особливостями умов вітчизняного ринку; переорієнтацією вітчизняної економіки на принципи маркетингового ціноутворення, які суттєво відрізняються від традиційних підходів до формування ціни та цінової діяльності підприємств. 
Список використаних джерел:

1.Даниленко В. І. Ціна як інструмент маркетингової політики при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності / В. І. Даниленко // Луцьк: Економічний форум: науковий журнал. – 2012. – №1. – С.88-89

2.Дудяк Р. М. Сучасна маркетингова цінова політика та проблеми ціноутворення у діяльності підприємств України / Р. М. Дудяк // Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. –2013. – №20(1). – С.361-367

3. Литвиненко Я. В. Маркетингова цінова політика підприємства та напрямки її удосконалення в сучасних умовах розвитку економіки України / Я. В. Литвиненко //Економічний простір. – 2014. – №15. – С.232-233


_________________________

Науковий керівник: Поліщук Ірина Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут, Київський національний торговельно-економічний університетдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТОВАРУ НА ПРИКЛАДІ ТМ «ROSHEN»
29.11.2016 18:08
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
23.12.2016 14:05
ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
18.12.2016 12:03
НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ АДРЕСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
18.12.2016 12:01
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ
18.12.2016 11:59
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
18.12.2016 11:46
СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
18.12.2016 11:39
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ
18.12.2016 11:34
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ
18.12.2016 11:30
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
18.12.2016 11:26
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.305 сек. / Mysql: 763 (0.265 сек.)