:: ECONOMY :: ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 20  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

 
16.11.2016 10:55
Автор: Водяницька Олена Валеріївна, студент, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна; Нестеренко Наталія Володимирівна, студент, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]

Інноваційна діяльність підприємств в умовах переходу економіки України на інноваційних шлях розвитку стає дуже актуальною. Охопивши різні аспекти ринкових відносин, інноваційний процес сприяє зростанню виробництва. 

Оскільки інновації є найважливішим засобом забезпечення економічного зростання, конкурентоспроможності та фінансової стабільності будь-якого підприємства, то високих результатів можна досягти лише за систематичного та цілеспрямованого здійснення інноваційної діяльності, яка спрямовується на реалізацію нових можливостей. Інновації допомагають в розробці та впровадженні нових видів продукції, нових засобів виробництва й освоєння нових ринків. Оскільки управління інноваціями стає одним із найскладніших завдань підприємств, то дослідження й аналіз є важливою проблемою науки та практики[2]. 

Для того щоб зрозуміти наскільки розвинута в Україні інноваційна діяльність підприємств потрібно проаналізувати інноваційну активність, якими джерелами вона фінансується та на що витрачаються кошти.

Аналіз інноваційної діяльності підприємств дає підставу стверджувати, що інноваційний розвиток підприємств набув позитивної динаміки (табл.1). За період 2007-2015рр. спостерігається тенденція збільшення кількості підприємств які займаються інноваційною діяльністю (з 14,2% підприємств у 2007р. до 17,3% у 2015р.). Обсяг реалізованої інноваційної продукції підприємств не мав стабільної динаміки, хоча ситуація змінюється і обсяг поступово збільшується. На підприємствах, які здійснювали інноваційну діяльність, зросла виробнича потужність, поліпшилися умови праці і розширився асортимент продукції, що позитивно вплинуло на збереження і розширення нових ринків збуту в Україні та за її межами. 

Таблиця 1- Інноваційна активність підприємств України**
Дуже мала частка підприємств, які проводять активну інвестиційну діяльність, та не значні обсяги реалізації продукції створюють непривабливий для інвесторів інвестиційний клімат.

Аналізуючи таблицю 2 можна стверджувати, щоосновним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються власні кошти підприємств – 13427,0 млн.грн. або 97,2% загального обсягу витрат на інновації.

Таблиця 2 – Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств**
*дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції;

** Джерело: побудовано авторами за даними [1].

Фінансування з державного бюджету зменшилися і на 2015 рік склали 55,1 млн.грн. (або 0,4% загального обсягу витрат на інновації),  також зменшилися фінансування з боку іноземних інвесторів та інших джерел – 58,6 млн.грн. та 273 млн.грн. відповідно(або 0,4% та 2,0%).

У 2015 році підприємства найбільше витрачали свої кошти на придбання нових машин, обладнання та на програмне забезпечення (80,6% від загальної суми витрат), також значні витрати йдуть на науково-дослідні роботи (14,8%) (рисунок 1).
 

Рисунок 1 – Розподіл обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності

Для того щоб наша країна зробила прорив в області інновацій, потрібна належна підтримка державних органів влади, створення сприятливого інвестиційного клімату, нові наукові здобутки та високотехнологічні рішення.

Потрібно створити надійний фундамент для модернізації та інтеграції України  до європейського та світового простору знань, а це можливо здійснити лише при злагодженій системі організаційно-економічних заходів.

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua;

2. Калінько І.В. Дослідження інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості / І.В. Калінько, Л. Прокопенко //Науковий вісник Полісся. – 2015. – №2. – С.63-67.

________________________

Науковий керівник:  Дудчик Оксана Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, УкраїнадопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНІ
17.11.2016 16:05
ЗОВНІШНІ І ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
16.11.2016 21:43
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.166 сек. / Mysql: 752 (0.14 сек.)