:: ECONOMY :: СТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ :: ECONOMY :: СТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
:: ECONOMY :: СТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 52  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

 
03.11.2016 13:20
Автор: Арєхова Марина Миколаївна, студентка II курсу фінансового факультету Університет митної справи та фінансів; Сметанкіна Наталія Сергіївна, студентка II курсу фінансового факультету Університет митної справи та фінансів
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

УДК 336.02

Сучасна архітектура економіки значною мірою ґрунтується на фінансовій основі. Ця обставина має об’єктивну природу і зумовлюється динамічними характеристиками розвитку фінансових ринків. Фінансовий сектор є однією з найважливіших ланок національної економіки.

Дана тема є досить актуальною у сучасній економіці. Адже стабільність фінансових ринків є основою фінансової безпеки держави. Потреба у розвинутому фінансовому ринку стає все більш відчутною, адже низький рівень фінансового сектору може стати на заваді довгостроковому економічному зростанню.

Мета даної роботи: дослідити фінансовий ринок, як економічну категорію, його стабільність та його вплив на фінансову безпеку держави.

Однією із самих важливих складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед державою. Фінансовою безпекою держави називають такий стан бюджетної, банківської, боргової, грошово-кредитної, валютної систем економіки певної країни, страхового, фондового ринків, який характеризується стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз; ефективним розподілом фінансових ресурсів держави, здатністю гарантувати ефективне функціонування та розвиток національної економічної системи [6].

На стан фінансової безпеки країни впливають наступні фактори: безпека інвестицій, фактори фінансового ринку, коливання попиту і пропозиції, стан грошово-кредитної системи країни, збалансованість (незбалансованість) державного бюджету, дефіцит бюджету, державний борг країни, податкові пільги [2].

Фінансовий ринок – це ринок, на якому визначається попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти. Він, перш за все, стимулює зростання обсягів виробництва, накопичення фінансових ресурсів, а також сприяє виникненню й розвитку позитивних соціальних змін у суспільстві [1].Головною умовою для фінансової безпеки держави є стабільність фінансових ринків, можливість проведення довірчих операцій за цінами, які відображають фундаментальні процеси в економіці з урахуванням незначних короткострокових коливань та відсутністю серйозних змін в основних силах, що впливають на ринок.

Сьогодні найактивнішими інституційними учасниками фінансового ринку України виступають комерційні банки, страхові компанії, фондові біржі, адже саме вони складають найбільшу частку фінансових ресурсів і мають безпосередній вплив на розвиток виробництва в країні, інвестиційний клімат і добробут населення. 

За 2014 – 2016 роки кількість банківських установ має тенденцію до зменшення. Помітним є скорочення не лише кількості банківських установ, але і їх структурних підрозділів. Так, якщо на початок 2014 року нараховувалось 14972 діючих структурних підрозділів банків, то на початок 2015 року їх кількість зменшилась на 13,6% склала 12939 підрозділів, а на початок 2016 року значення цього показника знову скоротилось (цього разу на 8%), і зупинилось на відмітці 11873 підрозділи. Враховуючи низьку якість активів банківської системи України та збиткову діяльність, зобов’язання банків протягом 2014-2016 років зменшилися на 38,75% [7].

На фінансовому ринку у 2015 році працювала 361 страхова компанія, з яких 49 компаній із страхування життя та 312 компаній, що надавали інші види послуг, крім страхування життя. Протягом 2015 року кількість страховиків зменшилася на 21 або 5%, у порівнянні з 2014 роком. Загальний обсяг активів страховиків протягом 2015 року зменшився на 13,6%, або 9,5 млрд. грн. склав 60,7 млрд. грн. [5].

Нестабільність вітчизняної фінансової системи пов’язана, найперше, з відстороненістю учасників фінансових ринків від стимулювання розвитку економіки, їх орієнтованість на отримання швидких прибутків, а також зумовлена відсутністю довіри населення до фінансово-кредитних установ та відсутністю ефективного позичальника.

Стабільність фінансового ринку є одним з найважливіших завдань економічної політики багатьох розвинених країн світу. Основна мета існування фінансової безпеки – захист фінансових ринків від нестабільностей, що викликані особливостями фінансових криз та певних системних ризиків. Ці загрози ускладнюють саморегуляцію економіки та реалізацію фінансових інтересів, спричиняють вихід фінансових індикаторів за межі їх порогових значень. У сучасному світі, ризики, які загрожують стабільності фінансових ринків, є одними з найбільш важливих показників для економічної безпеки держави. Зрозуміло, що порушення стабільності, загрожує крахом всієї фінансової системи в цілому [3].

На сьогоднішній день перед Україною постає головне завдання – знайти системи заходів, які спрямовані на забезпечення фінансової безпеки держави. Забезпечення стабільності можливе лише за умови розробки і реалізації обґрунтованої стратегії розвитку усіх сегментів вітчизняного фінансового ринку, проведення дієвої грошово-кредитної, валютної, бюджетної, боргової та інвестиційної політики, здійснення конкретних заходів щодо уникнення небезпеки грошового обігу, валютного ринку, бюджетної системи, державних запозичень, поліпшення інвестиційного клімату в Україні [4].

Стратегія фінансової безпеки має бути зорієнтованою на розробку і послідовне здійснення заходів щодо закріплення і розвитку позитивних процесів і подолання негативних тенденцій у сфері фінансових відносин. 

Як показує світовий досвід, забезпечення належного рівня безпеки на фінансовому ринку – це гарантія незалежності держави та можливість уникнути настання негативних наслідків відкритості національної економіки, умова стабільності та ефективної життєдіяльності суспільства, досягнення ефективної взаємодії з міжнародними фінансовими й економічними інституціями.

Висновки: Фінансова безпека держави є багатоаспектним явищем, її стан динамічно змінюється, тому обов’язковою умовою фінансового стабільного існування держави є періодичний ретельний моніторинг її фінансової системи. Поступове реформування національної економіки, розробка комплексних практичних заходів щодо запобігання, виправлення і недопущення в майбутньому розвитку кризових явищ у фінансово-кредитній сфері в цілому і в окремих сегментах вітчизняного фінансового ринку призведе до покращення ситуації на ньому у цілому. Таким чином, стабільність фінансового ринку відіграє одну з головних ролей у забезпеченні фінансової безпеки держави.

Список використаної літератури:

1. Базилевич В. Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах / В. Базилевич // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 5-12.

2. Бурцев В.В. Фактори фінансової безпеки / В.В. Бурцев. – К.: Лібра, 2012. – 34 с.

3. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2001. – 309 с.

4. Малютін О.К. Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку України // Фінанси України. – 2010. – №3. – С. 92-100.

5. Сафанова О.Д. Сучасний страхового ринку України та основні проблеми його розвитку / О.Д. Сафонова // Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського – 2014. – С. 98-102.

6. Сухоруков А.І. Фінансова безпека держави: Навчальний посібник – К: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

7. Школьник І.О. Фінансовий ринок України сучасний стан і стратегія розвитку. –Суми: «Мрія», 2015. – С. 348.

_______________________

Науковий керівник: Піменова Марія Михайлівна, кандидат економічних наук, старший викладач, Університет митної справи та фінансівCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
28.10.2016 12:01
БАНКІВСЬКИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
16.11.2016 21:55
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ В УМОВАХ КОРПОРАТИЗАЦІЇ
14.11.2016 16:27
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.166 сек. / Mysql: 899 (0.141 сек.)