:: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ :: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
:: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 
30.09.2016 10:47
Автор: Гришин Олексій Вячеславович, магістрант, Кіровоградський національний технічний університет
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]

У системі  управління підприємством економічний аналіз відіграє провідну роль щодо можливості здійснювати контроль за виробництвом, забезпечує обґрунтування управлінських рішень, дає можливість виявляти і повноцінно використовувати резерви підвищення ефективності господарювання. 

У фермерському господарстві проведення аналітичної роботи входить  в посадові обов’язки голови фермерського господарства (або його заступника), а також бухгалтера. Голова фермерського господарства повинен систематично аналізувати рівень затрат праці та матеріально-грошових засобів по окремих видах робіт і елементах витрат, розробляти заходи щодо підвищення продуктивності праці та зниження собівартості продукції. 

Проведення економічного аналізу у фермерському господарстві, як і на інших підприємствах з різними формами власності, включає три послідовні організаційні етапи: підготовчий, виконавчий і заключний. Причому кожен з них ще поділяється на складові, які  в цілому створюють організаційну структуру економічного аналізу.

На підготовчому етапі у фермерському господарстві проводиться аналітичне дослідження, що забезпечує  методичні та організаційні аспекти планування аналітичної роботи через: визначення мети, завдань, об'єкта, предмета та користувачів аналізу; розроблення алгоритму аналітичної роботи, в ході якої висвітлюється її зміст і напрями; методичне забезпечення аналізу, яке включає вибір методики, методів аналізу, формування системи показників, розробку рекомендацій щодо послідовності та періодичності дослідження тощо. Отже, на першому етапі збираються дані, що є першоджерелами  для прийняття управлінських рішень, вивчаються всі сторони економіки фермерського господарства, його ресурси і можливості подальшого розвитку. 

На другому етапі проведення економічного аналізу відбувається  безпосереднє виконання аналітичних розрахунків. Такий аналіз здійснюють систематично протягом року. Економічну інформацію про підсумки роботи господарства протягом відповідних звітних періодів одержують з даних бухгалтерського обліку. 

Вивчення економічної діяльності фермерського господарства вимагає єдиного підходу, який передбачає використання сукупності різноманітних методів. За однією з існуючих класифікацій їх умовно можна поділити на три групи: традиційні методи економічної статистики, математично-статистичні і логічні (евристичні). Так, застосовуючи традиційні методи економічної статистики в роботі фермерського господарства, проводиться  порівняння показників, здійснюються аналітичні групування, будуються ряди динаміки, які в подальшому використовуються  при проведенні нескладного аналізу розвитку економічних явищ та процесів у часі і просторі. Математично-статистичні методи вивчення зв'язків (насамперед  індексний, кореляційно-регресійний, дисперсійний аналіз) застосовуються  при проведенні факторного аналізу, що забезпечує оцінку впливу основних чинників на результативну ознаку.

Заключний етап проведення економічного аналізу у фермерському господарстві передбачає узагальнення результатів. При цьому обов’язково визначаються недоліки у роботі за минулий рік, розробляються напрямки поліпшення господарської діяльності в майбутньому періоді. 

Отже, економічний аналіз застосовується на всіх етапах управління фермерським господарством. Зміст аналізу полягає в одержанні на основі даних плану, обліку, звітності та інших джерел даних аналітичної інформації про стан і результати діяльності господарства, про величини, характер і причини відхилень у діяльності об’єктів, що вивчаються, та про резерви господарювання. В ході проведення економічного аналізу управління фермерським господарством забезпечується розв’язання важливих завдань: проведення всебічної оцінки досягнутого рівня господарювання; здійснення контролю за виконанням намічених заходів; виявлення і вимірювання впливу різних факторів на показники господарської діяльності, що аналізуються; виявлення додаткових резервів господарської діяльності; підготовка аналітичних матеріалів для опрацювання і прийняття управлінських рішень; перевірка оптимальності та обґрунтованості управлінських рішень на всіх етапах управління; узагальнення результатів аналізу, розробка висновків і пропозицій щодо використання отриманих результатів; впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво.
Список використаних джерел:

1. Ковальчук М.І. Економічний аналіз в управлінні сільськогосподарським виробництвом: Навч. посібник. Частина І. – 189 с. – К.: КДЕУ, 1995. 

2. Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. – К.: Урожай, 1995. – 325 с. 

3. Пилявець В.М. Методичні підходи до здійснення контролю за станом бухгалтерського обліку на фермерських господарствах / В.М. Пилявець // Збірник наукових праць ВНАУ. – Серія: Економічні науки. – 2010. – №5. – С. 74-78.


_________________________

Науковий керівник: Лисенко Алла Миколаївна, кандидат економчних наук, доцент, Кіровоградський національний технічний університет
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ
03.10.2016 14:09
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.257 сек. / Mysql: 763 (0.226 сек.)