:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА СЕГМЕНТАМИ БІЗНЕСУ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА СЕГМЕНТАМИ БІЗНЕСУ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА СЕГМЕНТАМИ БІЗНЕСУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА СЕГМЕНТАМИ БІЗНЕСУ

 
03.07.2016 14:15
Автор: Канак Ігор Йосипович, аспірант кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету; Музика Олександр Васильович, аспірант кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

В сучасних умовах господарювання провідне місце в інформаційному забезпеченні процесу прийняття управлінських рішень належить бухгалтерському обліку, який зобов’язаний забезпечити менеджмент всіх рівнів управління, якісною і своєчасною інформацією про доходи та результати діяльності підприємств з метою прийняття ефективних оперативних і стратегічних управлінських рішення.

Важливим чинником який забезпечить високий кінцевий результат діяльності суб’єкта господарювання є звітність за сегментами діяльності, яка дозволить проаналізувати фактичний стан діяльності конкретних сегментів, виявити сильні та слабкі сторони діяльності.

Тому від правильної сегментації результатів діяльності та глибини аналітики залежить кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, його фінансовий стан та перспективи подальшого розвитку. Зазначені обставини обґрунтовують актуальність та перспективність обраного напряму дослідження.

Метою дослідження є визначення основних напрямків сегментації доходів і результатів діяльності та їх відображення у зовнішній та внутрішній звітності.

Доходи та результати діяльності є ключовими в економічній теорії. Про це свідчать численні наукові праці присвячені зазначеним категоріям та їх сегментації. Слід зазначити що більшість досліджень присвячені сегментації бізнесу у відповідності до П(С)БО 29 „Фінансова звітність за сегментами”[2] та МСФЗ 8 „Операційні сигменти” [1] та формуванні зовнішньої звітності за сегментами бізнесу.

У відповідності до П(С)БО 29 „Фінансова звітність за сегментами” для формування зовнішньої звітності виділяється господарський та географічний сегмент [2]. Слід зазначити, що у відповідності до п.2 норми зазначеного положення застосовуються для підприємств зобов’язаних оприлюднювати річну фінансову звітність, підприємств монополістів, або підприємств на продукцію яких прийнято рішення про державне регулювання.

У відповідності до п. 20 „Розкриття інформації” МСФЗ 8 суб’єктові господарювання слід розкривати інформацію, щоби надати можливість користувачеві його фінансової звітності оцінити характер і фінансовий вплив видів економічної діяльності, якими він займається, та економічні умови, за яких він здійснює свою діяльність[1].

На нашу думку звітність за сегментами сформована у відповідності доП(С)БО 29 та МСФЗ 8 може використовуватись як зовнішніми користувачами, так і менеджментом підприємства для прийняття управлінських рішень, однак зазначеної інформації буде недостатньо для ефективного управління підприємством, виявлення сильних і слабких сторін у діяльності підприємства, ліквідації (припинення діяльності) збиткових сегментів.

У внутрішній звітності, для підприємств роздрібної торгівлі нами окрім галузевого (за видами економічної діяльності) та географічного (територіального) сегментів запропонована більш глибока аналітика для доходів, маржі (націнки) та результатів діяльності з виділенням сегментів нижчого рівня, а саме: структурний підрозділ, група та підгрупа товарів (продукції), номенклатурна одиниця. Аналіз доходів та маржі для підприємств роздрібної та гуртової торгівлі можна поглиблювати на підставі звітності про продажі товару у розрізі постачальників. Для підприємств гуртової торгівлі та виробничих підприємств у розрізі менеджерів із збуту та окремих покупців.
Список використаних джерел:

1. МСФЗ 8 „Операційні сигменти”: від 01.01.2012 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_k53.

2. П(С)БО 29 „Фінансова звітність за сегментами”: наказ МФУ від 19.05.2005р. № 412: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_k53.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
04.07.2016 11:49
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
01.07.2016 18:05
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.175 сек. / Mysql: 763 (0.147 сек.)