:: ECONOMY :: ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ :: ECONOMY :: ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
:: ECONOMY :: ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 12

Термін подання матеріалів

19 березня 2019

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

 
02.12.2015 12:12
Автор: Паляничко Катерина Олександрівна, аспірант, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

Стабільному функціонуванню та подальшому розвитку банківської системи України сприяє нарощування стабільних джерел фінансових ресурсів. Банки з надійною ресурсною базою у змозі витримати конкуренцію і випробування зовнішніми збуреннями. Водночас проблема ефективного формування і використання ресурсної бази існує і сьогодні вона набуває особливої гостроти під впливом системних і локальних фінансово-економічних та інших криз. Саме тому аналіз формування ресурсної бази в умовах кризових явищ є актуальною проблемою комерційних банків України.

Основна роль банківських установ полягає в здійсненні посередницької діяльності щодо залучення вільних грошових ресурсів від суб’єктів господарювання та населення і розміщення цих ресурсів на ринку кредитів, валютному і фондовому ринках. В таких умовах для комерційних банків важливого значення набувають операції з акумулювання коштів та їх розміщенням на найбільш вигідних умовах. Від операцій з акумулювання коштів залежить розмір банківських ресурсів та масштаб діяльності комерційних банків.

Проведені дослідження впливу фінансово-економічних, політичних та інших глобальних і локальних криз на забезпеченість банківської системи України фінансовими ресурсами засвідчують, що унаслідок поглиблення процесів глобалізації (у світі загалом і в банківській системі України зокрема), на забезпеченість вітчизняних банків грошовими ресурсами істотно впливають масштабні кризові явища[1, c. 28].Необхідно відзначити, що зовнішні ризики, до яких відносяться фінансово-економічні та політичні кризи, практично не піддаються впливу, що змушує банки тимчасово припиняти свою діяльність або згортати роботу окремих філій і відділень [1, c. 30].

В результаті набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи» [2] змінено визначені ЗУ «Про банки і банківську діяльність» мінімальні обсяги статутного та додаткового капіталу банків. Так, мінімальний розмір статутного капіталу банку збільшено зі 120 млн.грн. до 500 млн.грн.  В 2014 році в 13 банківських установах працювала тимчасова адміністрація, 26 банківських установ було прийнято рішення ліквідувати. У багатьох з цих банків (Брокбізнесбанк, Реал Банк, Форум Банк тощо) обсяг статутного капіталу перевищував встановлений наразі в якості мінімального рівень в 500 млн. грн.

На думку автора, збільшення мінімального обсягу статутного капіталу банку не є достатньо ефективним заходом регулювання та підвищення стабільності банківської системи України, адже набагато більш важливими є регулювання напрямків вкладання капіталу, тобто якість активів банку. В Законі «Про внесення змін до деяких законів України щодо упередження (мінімізації) негативного впливу на стабільність банківської системи» уточнюється, що у випадку відсутності з боку власників істотної участі у банку дій щодо збільшення обсягу статутного капіталу з метою приведення діяльності проблемної установи у відповідність із вимогами законодавства, до них застосовується штраф у розмірі від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [2].

Законодавчі заходи щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи повинні вплинути на підвищення ефективності функціонування банків, що буде сприяти адекватному покриттю ризиків з поступовим нарощенням капіталу [3]. 

Сьогодні існує гостра потреба у розробці та впровадженні превентивних заходів, що сприятимуть стабілізації роботи банків в умовах кризових явищ, а саме:

- постійний моніторинг з боку НБУ кризових явищ на мікро- і макрорівнях, насамперед тих, що можуть торкнутися України (визначення та прогнозування їх частоти, сили, амплітуди тощо); 

- формування та використання необхідних додаткових резервів як на рівні НБУ, так і самих банків; 

- завчасне інформування НБУ банків другого рівня відносно необхідності вживання запобіжних заходів; за допомогою переходу банківської системи на встановлений НБУ інший (жорсткіший) рівень: економічних нормативів, підвище¬них резервів, правил та норм роботи з клієнтами тощо; не зовсім чітко і зрозуміло. 

- підвищення ефективності роботи банків з існуючими та потенційними клієнтами щодо співпраці в напрямі реалізації спеціальних (індивідуальних) депозитних програм; використання професійного досвіду і можливостей банківських працівників (у тому числі працівників ІT-секторів) щодо «відшукування» та заохочення нових та затримки існуючих клієнтів тощо [1, с. 30]. 

Зважаючи на складну соціально-політичну та економічну ситуацію, що склалася сьогодні у банківській сфері, фахівці пропонують НБУ здійснити низку заходів для підтримки ресурсної бази банківської системи, зокрема такі, як: знизити резервні вимоги НБУ; активно використовувати нові інструменти рефінансування банків; удосконалити нормативну базу формування та використання резервів на покриття кредитних ризиків; удосконалити вимоги до формування капітальної бази банків, наблизити її до світових стандартів у відповідності до Базельської угоди тощо[4, c. 113].

Кризові явища, що супроводжують банківську систему, неминучі і виникають періодично. Глибока політична, економічна та соціальна криза в Україні вплинула, перш за все, на макроекономічну стабільність економіки України, та, як наслідок, значно послабила банківську ресурсну базу, що негативно позначилось на фінансових результатах діяльності банківської системи. Тому необхідно  з боку Національного банку України та Верховної Ради України вживати заходи, спрямовані на стабілізацію роботи банківської системи загалом та окремих банків зокрема, а саме: забезпечення функціональної достатності ресурсного потенціалу банків; формування власних ресурсів в обсягах, що забезпечують розвиток та фінансову стійкість банку;  підтримання резерву вільних грошей на мінімальному рівні;  оптимізацію процентних ставок за депозитами і ощадними вкладами залежно від строків та інших характеристик.

Список використаних джерел:

1. Вовчак О.Д. Напрями стабілізації роботи банків в умовах кризових явищ / О.Д. Вовчак, О.М. Крамаренко // Фінансовий простір. - 2014. - № 4. - С. 27-31. 

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи: Закон України від 4 липня 2014 року № 1586-VII. [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1586-18/page. (дата звернення 18 липня 2014 р.)

3. Вовчак О. Д. Зміцнення банківської системи як чинника безпеки фінансової системи держави /О. Д. Вовчак, П. М. Сенищ // Актуальні питання фінансової безпеки держави: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання безпеки фінансової системи держави», м. Харків, 21 лютого 2014 року.

4. Заславська Н.П. Особливості формування ресурсного потенціалу банків в умовах економічної нестабільності / Н.П. Заславська // Науковий вісник Ужгородського університету. -  2014. – Випуск 3(44). – с. 111 – 113.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
27.11.2015 15:21
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ
02.12.2015 11:52
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ДОВГОСТРОКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
02.12.2015 00:31
© 2010-2019 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.176 сек. / Mysql: 562 (0.12 сек.)