:: ECONOMY :: ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ :: ECONOMY :: ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
:: ECONOMY :: ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 10

Термін подання матеріалів

26 грудня 2018

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

 
02.12.2015 12:12
Автор: Паляничко Катерина Олександрівна, аспірант, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

Стабільному функціонуванню та подальшому розвитку банківської системи України сприяє нарощування стабільних джерел фінансових ресурсів. Банки з надійною ресурсною базою у змозі витримати конкуренцію і випробування зовнішніми збуреннями. Водночас проблема ефективного формування і використання ресурсної бази існує і сьогодні вона набуває особливої гостроти під впливом системних і локальних фінансово-економічних та інших криз. Саме тому аналіз формування ресурсної бази в умовах кризових явищ є актуальною проблемою комерційних банків України.

Основна роль банківських установ полягає в здійсненні посередницької діяльності щодо залучення вільних грошових ресурсів від суб’єктів господарювання та населення і розміщення цих ресурсів на ринку кредитів, валютному і фондовому ринках. В таких умовах для комерційних банків важливого значення набувають операції з акумулювання коштів та їх розміщенням на найбільш вигідних умовах. Від операцій з акумулювання коштів залежить розмір банківських ресурсів та масштаб діяльності комерційних банків.

Проведені дослідження впливу фінансово-економічних, політичних та інших глобальних і локальних криз на забезпеченість банківської системи України фінансовими ресурсами засвідчують, що унаслідок поглиблення процесів глобалізації (у світі загалом і в банківській системі України зокрема), на забезпеченість вітчизняних банків грошовими ресурсами істотно впливають масштабні кризові явища[1, c. 28].Необхідно відзначити, що зовнішні ризики, до яких відносяться фінансово-економічні та політичні кризи, практично не піддаються впливу, що змушує банки тимчасово припиняти свою діяльність або згортати роботу окремих філій і відділень [1, c. 30].

В результаті набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи» [2] змінено визначені ЗУ «Про банки і банківську діяльність» мінімальні обсяги статутного та додаткового капіталу банків. Так, мінімальний розмір статутного капіталу банку збільшено зі 120 млн.грн. до 500 млн.грн.  В 2014 році в 13 банківських установах працювала тимчасова адміністрація, 26 банківських установ було прийнято рішення ліквідувати. У багатьох з цих банків (Брокбізнесбанк, Реал Банк, Форум Банк тощо) обсяг статутного капіталу перевищував встановлений наразі в якості мінімального рівень в 500 млн. грн.

На думку автора, збільшення мінімального обсягу статутного капіталу банку не є достатньо ефективним заходом регулювання та підвищення стабільності банківської системи України, адже набагато більш важливими є регулювання напрямків вкладання капіталу, тобто якість активів банку. В Законі «Про внесення змін до деяких законів України щодо упередження (мінімізації) негативного впливу на стабільність банківської системи» уточнюється, що у випадку відсутності з боку власників істотної участі у банку дій щодо збільшення обсягу статутного капіталу з метою приведення діяльності проблемної установи у відповідність із вимогами законодавства, до них застосовується штраф у розмірі від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [2].

Законодавчі заходи щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи повинні вплинути на підвищення ефективності функціонування банків, що буде сприяти адекватному покриттю ризиків з поступовим нарощенням капіталу [3]. 

Сьогодні існує гостра потреба у розробці та впровадженні превентивних заходів, що сприятимуть стабілізації роботи банків в умовах кризових явищ, а саме:

- постійний моніторинг з боку НБУ кризових явищ на мікро- і макрорівнях, насамперед тих, що можуть торкнутися України (визначення та прогнозування їх частоти, сили, амплітуди тощо); 

- формування та використання необхідних додаткових резервів як на рівні НБУ, так і самих банків; 

- завчасне інформування НБУ банків другого рівня відносно необхідності вживання запобіжних заходів; за допомогою переходу банківської системи на встановлений НБУ інший (жорсткіший) рівень: економічних нормативів, підвище¬них резервів, правил та норм роботи з клієнтами тощо; не зовсім чітко і зрозуміло. 

- підвищення ефективності роботи банків з існуючими та потенційними клієнтами щодо співпраці в напрямі реалізації спеціальних (індивідуальних) депозитних програм; використання професійного досвіду і можливостей банківських працівників (у тому числі працівників ІT-секторів) щодо «відшукування» та заохочення нових та затримки існуючих клієнтів тощо [1, с. 30]. 

Зважаючи на складну соціально-політичну та економічну ситуацію, що склалася сьогодні у банківській сфері, фахівці пропонують НБУ здійснити низку заходів для підтримки ресурсної бази банківської системи, зокрема такі, як: знизити резервні вимоги НБУ; активно використовувати нові інструменти рефінансування банків; удосконалити нормативну базу формування та використання резервів на покриття кредитних ризиків; удосконалити вимоги до формування капітальної бази банків, наблизити її до світових стандартів у відповідності до Базельської угоди тощо[4, c. 113].

Кризові явища, що супроводжують банківську систему, неминучі і виникають періодично. Глибока політична, економічна та соціальна криза в Україні вплинула, перш за все, на макроекономічну стабільність економіки України, та, як наслідок, значно послабила банківську ресурсну базу, що негативно позначилось на фінансових результатах діяльності банківської системи. Тому необхідно  з боку Національного банку України та Верховної Ради України вживати заходи, спрямовані на стабілізацію роботи банківської системи загалом та окремих банків зокрема, а саме: забезпечення функціональної достатності ресурсного потенціалу банків; формування власних ресурсів в обсягах, що забезпечують розвиток та фінансову стійкість банку;  підтримання резерву вільних грошей на мінімальному рівні;  оптимізацію процентних ставок за депозитами і ощадними вкладами залежно від строків та інших характеристик.

Список використаних джерел:

1. Вовчак О.Д. Напрями стабілізації роботи банків в умовах кризових явищ / О.Д. Вовчак, О.М. Крамаренко // Фінансовий простір. - 2014. - № 4. - С. 27-31. 

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи: Закон України від 4 липня 2014 року № 1586-VII. [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1586-18/page. (дата звернення 18 липня 2014 р.)

3. Вовчак О. Д. Зміцнення банківської системи як чинника безпеки фінансової системи держави /О. Д. Вовчак, П. М. Сенищ // Актуальні питання фінансової безпеки держави: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання безпеки фінансової системи держави», м. Харків, 21 лютого 2014 року.

4. Заславська Н.П. Особливості формування ресурсного потенціалу банків в умовах економічної нестабільності / Н.П. Заславська // Науковий вісник Ужгородського університету. -  2014. – Випуск 3(44). – с. 111 – 113.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
27.11.2015 15:21
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ
02.12.2015 11:52
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ДОВГОСТРОКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
02.12.2015 00:31
© 2010-2018 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.144 сек. / Mysql: 540 (0.111 сек.)