:: ECONOMY :: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ :: ECONOMY :: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
:: ECONOMY :: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

 
22.11.2015 13:25
Автор: Дядюк Марина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський державний університет харчування та торгівлі; Бондарева Анна Євгеніївна, студентка, Харківський державний університет харчування та торгівлі
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Упровадження інтегрованої системи ризик-менеджменту на підприємствах є найважливішою передумовою забезпечення їхнього сталого розвитку та конкурентоспроможності в умовах кризових процесів, що відбуваються сьогодні в економіці України. Останні наукові дослідження із проблем ризик-менеджменту, охарактеризовані та закріплені в численних міжнародних стандартах, спрямовано на формування нової парадигми управління, суть якої полягає у зміні підходу до ризик-менеджменту від фрагментарної, епізодичної, обмеженої моделі – до інтегрованої, безперервної та розширеної, так званого ризик-менеджменту в рамках усього підприємства [1 – 3]. Головним завданням інтегрованого ризик-менеджменту (integrated, strategic, business або enterprise-wide risk-management) є комплексний захист підприємства, як відкритої соціально-економічної системи, від негативного впливу загальносистемних і галузевих ризиків. Центральною компонентою інтегрованої системи ризик-менеджменту, її завданням та цільовим орієнтиром має бути забезпечення перманентної ризикостійкості, яку, на нашу думку, слід розуміти як безперервну здатність протистояти несприятливим ситуаціям, пов’язаним із ризиком. 

Ефективна система ризик-менеджменту має забезпечувати просторову, часову та організаційно-функціональну взаємодію її елементів. Процес ризик-менеджменту не повинний обмежуватись лише та операційним управлінням яке зосереджується тільки на симптоматичному управлінні ризиками окремих підприємств, а має охоплювати й інші рівні управління. В просторовому аспекті: мезорівень та мікрорівень, в часовому: стратегічний та тактичний рівні, в організаційному: вищої (top management) та середньої (middle management) ланки управління 

Кожен рівень має містити підсистему моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства та аналізу необхідних вихідних параметрів, що забезпечує активний пошук потенційних ризиків, комплексний аналіз зовнішніх та внутрішніх умов, необхідних для реакції на ризиковані ситуації та виявлення зовнішніх та внутрішніх відновлювальних можливостей. 

Для усіх ієрархічних підсистем інтегрованого ризик-менеджменту має бути встановлений єдиний контекст управлінського впливу який ураховує галузеву специфіку функціонування конкретного об’єкту дослідження та включає ідентифікацію ризиків, визначення методів та способів управління ризиком й необхідних для цього ресурсів, визначення параметрів ризикостійкості, встановлення контролю над ризикованою ситуацією шляхом прийняття та реалізації ризикових рішень. Ознакою ефективності  певного рівня управління ризиком є досягнення цільових параметрів ризикостійкості, визначення нових стратегічних альтернатив та перехід до більш досконалого управління. Якщо цілі щодо забезпечення встановленого рівня ризикостійкості не були досягнуті, передбачається коригування та вдосконалення планів та зворотний зв’язок у здійсненні етапів технології ризик-менеджменту. 
Список використаних джерел:

1. Бартон Т. Риск-менеджмент / Т. Бартон, У. Шенкир, П. Уокер. – М. : Вильямс, 2008. – 208 с. 

2. Рогачев А. Ю. Принципы и этапы построения системы риск-менеджмента [Электронный ресурс] / А. Ю. Рогачев. – Режим доступа: http://www.beintrend.ru/2011-11-18-16-13-47.

3. ISO 31000:2009, ISO/IEC 31010:2009, ISO/IEC 31010, COSO, available at: http://www.dvbi.ru/risk_management/library/tabid/213/Token/ViewInfo/ItemId/14/language/ru-RU/Default.aspx
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ
30.11.2015 19:52
МАКСИМАЛЬНЕ НАСИЧЕННЯ АГРАРНОГО РИНКУ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ – ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ ЗМІЦНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
26.11.2015 09:47
ІНСТИТУТ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
24.11.2015 11:37
РОЗВИТОК МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ В ДЕСТИНАЦІЇ
22.11.2015 13:38
ІСТОРИЧНІ ТА СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТЕОРЕТИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «СО-КОНКУРЕНЦІЯ»
18.11.2015 17:35
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
18.11.2015 17:06
ТРУДОВІ РЕСУРСИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
02.12.2015 12:51
ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У ДЕРЖАВІ ТА РЕГІОНАХ
02.12.2015 12:31
ОЦІНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ
02.12.2015 10:35
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.307 сек. / Mysql: 763 (0.256 сек.)