:: ECONOMY :: ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ :: ECONOMY :: ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
:: ECONOMY :: ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

 
23.04.2015 12:28
Автор: Дейнека Ольга Сергіївна, студентка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]

В умовах ринкової економіки, коли в результаті жорстокої конкурентної боротьби виживає найсильніший, гостро стоїть проблема підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Впровадження інноваційних технологій на підприємстві є досить дієвим методом боротьби, що допомагає утримати свої позиції на ринку, а іноді і стати лідером у своїй галузі.

Конкурентоспроможність підприємства – здатність господарюючих суб’єктів пристосовуватись до нових умов господарювання, використовувати свої конкурентні переваги і перемагати в конкурентній боротьбі на ринках товарів та послуг, максимально використовуючи наявні ресурси та якомога повно задовольняючи потреби покупця [1].

Л. Шаміна та О. Самсонова у статті «Особливості впровадження технологічних інновацій» пропонують вважати технологічними інноваціями «інновації в галузі технологій, удосконалення технологій, застосування принципово нових технологій у виробництві продукту, освоєння нових технологічних регламентів, нових видів технологічного обладнання і технологічного оснащення» [3].

Як приклад впровадження технологічної інновації візьмемо підприємство з виробництва цементу. Інновація буде стосуватися зміни мокрого способу виробництва клінкеру для цементу на сухий. 

На рис.1 наведено зміну обсягів продажу цементу за 2 роки та зміну долі ринку, після впровадження інноваційної технології на підприємстві.

Рис.1. Порівняння обсягів продажу цементу за 2013-2014 рр.

Складено автором за даними підприємства

Нові прогресивні технології виробництва дозволяють створити нові продукти або удосконалити існуючі. Від рівня розвитку технологій залежать масштаби використання інновацій, що обумовлює інноваційний розвиток підприємства у довгостроковому періоді, а перехід підприємства від одного рівня технологій до іншого дозволяє як забезпечувати стабільні конкурентні переваги так і підвищувати конкурентоспроможність.
Список використаних джерел:

1. Трещов М. М. Економічна сутність поняття конкуренто-спроможність підприємства та специфіка її формування в аграрних підприємствах. / М. М. Трещов // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : наук.-теорет., наук.-практ. журн. УДК 338.516.22.009.12 © 2011

2. Шумпетер Й. Теорія экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, кредита, процента и цыклаконьюктуры): Пер. с нем. / Й. Шумпетер– М.: Прогресс, 1982. – 453 с.

3. Шамина Л. К. Особенности внедрения технологи ческих инноваций. [Електронний ресурс] / Л. К. Шамина, О. И. Самсонова // Экономика и экологический менеджмент : электр. науч. журн. — 2011. — № 1. — Режим доступу: http://economics. open-mechanics.com/articles/318.pdf.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПAТЕНТНA OХOРOНA ВИНAХOДIВ В КOНТЕКСТI IННOВAЦIЙНOГO ЕКOНOМIЧНOГO РOЗВИТКУ
24.04.2015 10:20
ПРИГНІЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ
23.04.2015 15:24
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
23.04.2015 11:53
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.553 сек. / Mysql: 706 (0.481 сек.)