:: ECONOMY :: ЛІЗИНГ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ :: ECONOMY :: ЛІЗИНГ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
:: ECONOMY :: ЛІЗИНГ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 30

Термін подання матеріалів

24 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 2  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЛІЗИНГ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 
10.06.2014 17:43
Автор: Лукомська Тетяна Валентинівна, кандидат економічних наук, кафедра економіки, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Поширеним способом формування матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва у світі є лізингове кредитування. До передумови ефективних лізингових угод слід віднести: достатнє державне регулювання лізингової діяльності; економічне обґрунтування лізингової угоди на долізинговому етапі та своєчасний моніторинг фінансово-господарського стану підприємства, яке одержує лізинг. В Україні лізинг не набув особливого поширення. Відповідно до інформації Українського об’єднання лізингодавців станом на 1.02.2012 р. зазначеним видом економічної діяльності займаються 60 суб’єктів, у т. ч.  20 – лізингом сільськогосподарської техніки та обладнання .
Вивчення та порівняння даних щодо умов надання лізингу сільськогосподарської техніки та обладнання свідчить, що найвигідніше укладати лізингові угоди, з погляду лізингоодержувача, із лізинговою компанією «Украгролізинг». Пропонована компанією схема продажу на умовах лізингу є найбільш доцільною, порівняно з аналогічними пропозиціями. Однією з важливих переваг цієї схеми є авансовий платіж у розмірі 15 % від вартості техніки, що купується, тоді як в інших компаніях він коливається у межах 20-50 %. Відсоткова ставка, що нараховується на залишок платежу, становить у НАК «Украгролізинг» 3,5 % річних у гривнях. Для порівняння, в Українській лізинговій компанії ця величина – 17-19 % річних. Нині НАК «Украгролізинг» – одна з найпотужніх компаній України, яка має значний досвід у сфері інвестування коштів у агропромисловий комплекс. Порядок надання техніки в лізинг НАК «Украгролізинг» зводиться до таких етапів: вибір техніки або обладнання, оформлення заявки та надання документів згідно встановленого переліку, укладання договору фінансового лізингу, укладання договору застави, отримання об’єкта лізингу та його страхування.
Відповідно до порядку отримання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу, у лізинг може бути передана техніка виключно вітчизняного виробництва. Строк, на який передаються об’єкти фінансового лізингу, коливається в межах 3 7 років, обов’язковим є укладання договору застави або поруки на суму, не меншу двох чергових платежів. Попередній платіж включає в себе 15 % вартості об’єкта лізингу та 7 % від його невідшкодованої вартості, що становить винагороду лізингодавцю. Чергові платежі сплачуються два рази на рік та складаються із вартості об’єкта і плати лізингодавцю (7 % річних від невідшкодованої вартості). Зазначені умови враховано при розрахунку лізингових платежів щодо обладнання для годівлі свиней типу ОГС – І (індивідуальне утримання), для обладнання утримання підсосних свиноматок з поросятами ОПСП, для обладнання для дорощування свиней ОДВС – 1 та для обладнання для відгодівлі свиней ОДВС – 2 для ТОВ «Імені Гагаріна» Великобілозерського району.За умови вартості обладнання для відгодівлі свиней типу ОГС – І винагорода лізингодавця за 5 років складатиме 491,32 грн, що становить 12,4 % загальної суми лізингових платежів. Водночас, сума попередніх платежів становитиме 719,14 грн, тобто 18,3 %, що є важливим моментом, адже авансований платіж або «перший внесок» має велике значення для лізингоодержувачів, які часто є економічно слабкими господарюючими суб’єктами. В результаті усіх передбачених виплат вартість відгодівлі свиней типу ОГС – І через 5 років становитиме 3951,32 грн. Ааналогічні розрахунки лізингових платежів щодо обладнання для утримання підсосних свиноматок з поросятами ОПСП, обладнання для дорощування та відгодівлі свиней ОДВС-1 та ОДВС-2 дозволяють говорити про збільшення вартості об’єкта лізингу на 14,2 % за період 5 років, тобто це в середньому 2,84 % за рік. Більш дешевих коштів для лізингоодержувача не існує. До того ж, 2,8 % річних є значно меншим відсотком, порівняно з рівнем річної інфляції, який і фіксується впродовж останніх років, і таким чином відсоткові платежі лізингоодержувача компенсуються із залишком. Для створення доступності лізингу для сільськогосподарських товаровиробників як за рахунок Державного бюджету, так і інших суб’єктів господарювання, доцільним є підтримання позиції О. В. Гудими, який пропонує повністю скасувати авансові платежі й встановити термін розрахунків за лізинговими договорами щодо комбайнів та тракторів – до 8 років, а за іншими об’єктами – до 5 років. При цьому, постачальницько-збутова націнка від вартості предмета лізингу не повинна перевищувати за комбайнами і тракторами – 5 %, а іншими суб’єктами – 7 %. Запровадити щорічну періодичність платежів, починаючи з кінця другого року, а розмір винагороди – 3 % від невідшкодованої вартості предмета лізингу. Обов’язкове страхування повинно бути в розмірі 2,5 % вартості предмета лізингу на термін договору лізингу. Перспективи розвитку лізингу не дозволяють робити оптимістичних прогнозів з огляду на те, що за підрахунками НАК «Украгролізинг» лише в 2012 р. на забезпечення замовлень сільськогосподарських товаровиробників потрібно 900 млн грн коштів загального фонду державного бюджету, а  виділено лише 40 млн грн.
Отже, варто зазначити, що не лише сільськогосподарські підприємства,  але й держава має бути зацікавлена у розвитку лізингу. Оскільки він є інвестиційним механізмом, що сприяє оновленню техніки та технологій, зростанню конкурентоспроможності економіки, зменшенню енергоємності та матеріалоємності виробництва, зростанню екологічної та технічної безпеки виробництва, покращенню умов праці, збільшенню бюджетних надходжень.

Список використаних джерел:
1. Кущик А. П. Сучасний стан та проблеми розвитку лізингу в Україні / А. П. Кущик, Є. І. Гергель // Вісник Запорізького національного університету. - 2010. - №1 (5). - С. 153-158.
2. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг [Текст]/ С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. - К. : Знання,2010. - Книга. - 532 с
3. Рейтинг компаній [Електронний ресурс] // Асоціація “Українське об’єднання лізингодавців”:[сайт]. - Режим доступу: http://www.leasing.org.ua/ ua/rating/– Назва з екрана.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ»
30.05.2014 20:26
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СТАНОВЛЕННЯ ЛІДЕРСТВА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
25.05.2014 14:53
АНАЛІЗ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З КОРЕКТОРОМ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ
25.05.2014 14:15
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БАЛОВОЇ ОЦІНКИ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
11.06.2014 19:09
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
11.06.2014 17:24
ЗНАЧЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ТОВАРІВ
11.06.2014 17:13
РИНКИ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: ЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ
10.06.2014 16:17
МОНІТОРИНГ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ІНДИКАТОРИ
10.06.2014 15:37
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЯКЕ ЗДІЙСНЮЄ ЗЕД
03.06.2014 13:39
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ СТІЙКІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
02.06.2014 18:48
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.459 сек. / Mysql: 1425 (0.359 сек.)