:: ECONOMY :: ОЦІНКА СТАНУ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ :: ECONOMY :: ОЦІНКА СТАНУ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
:: ECONOMY :: ОЦІНКА СТАНУ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 44  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОЦІНКА СТАНУ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 
19.02.2014 23:52
Автор: Харченко Тетяна Олександрівна, аспірант, Сумський національний аграрний університет
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Передумовою розвитку інноваційної діяльності в регіонах і відповідно в країні в цілому є її належне фінансування. Досвід становлення економічно розвинутих країн світу на інноваційний шлях розвитку свідчить про складну структуру системи фінансування інноваційної діяльності, яка поміж інших складових включає джерела фінансування. Відповідно до статті 18 Закону України «Про інноваційну діяльність» джерелами фінансової підтримки інноваційної діяльності є: кошти Державного бюджету України; кошти  місцевих бюджетів і кошти бюджету Автономної Республіки Крим; власні   кошти спеціалізованих державних і комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ; власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності; кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб; інші джерела, не заборонені законодавством України[1].
Розглянемо структуру фінансування інноваційної діяльності в розрізі джерел в цілому по Україні і окремо в Сумській області. Представимо на рисунку 1 джерела фінансування інноваційної діяльності в частковому співвідношенні до загального обсягу фінансування.Рис. 1. Джерела фінансування інноваційної діяльності в 2012 р.
 Джерело: [2,3]

Дані, наведені на рис.1, вказують на те, що в Україні найбільшу питому вагу в структурі фінансування інноваційної діяльності складають власні кошти підприємств, а саме 63,9%. Така ж тенденція спостерігається і в Сумській області, при цьому власні кошти підприємств є головним джерелом фінансування інноваційної діяльності, адже їх частка складає 99,99%. Варто зазначити що в України, в 2012 р. вагомим джерелом фінансування інноваційної діяльності були кредитні кошти, частка яких склала 21%, при цьому, в Сумській області за рахунок кредитних коштів фінансування інноваційної діяльності не здійснювалось. Також в Сумській області кошти державного бюджету, місцевих бюджетів та інші кошти для фінансування інноваційної діяльності в 2012 р. не використовувались, а частка коштів інвесторів склала лише 0,01%. В той же час в Україні частка коштів інвесторів склала 9,9%, а частки фінансування інноваційної діяльності за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів були на рівні 2,0% та 0,2% відповідно.
Отже, ми можемо зазначити, що динамічний розвиток інноваційної діяльності як в країні в цілому так і в регіоні потребує збільшення обсягів фінансування за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та коштів інвесторів, обсяг яких на сьогодні дуже низький. Беручи до уваги, те що розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі Сумської області безпосередньо залежить від бюджетного фінансування, на нашу думку, для поновлення фінансування, необхідно розробити цільові інноваційні програми, які б узгоджувались з чинною програмою розвитку агропромисло-вого комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2015 року. Також відкритим залишається питання збільшення обсягів фінансування інноваційної діяльності за рахунок як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій, вирішення якого, в першу чергу, потребує здійснення якісної оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств Сумської області.

Список використаних джерел:
1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua›go/40-15.
2. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науковотехнічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2012 рік [Електронний ресурс] // Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України. – Режим доступу:
http://dknii.gov.ua/?q=system/files/sites/default/files/images/08+07+2013.pdf
3. Статистичний щорічник Сумської області за 2012 рік. – Суми : Головне управління статистики  у Сумській області, 2013. – 670 с.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.288 сек. / Mysql: 899 (0.25 сек.)