:: ECONOMY :: СТРУКТУРУВАННЯ ТА СЕГМЕНТАЦІЯ  РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ :: ECONOMY :: СТРУКТУРУВАННЯ ТА СЕГМЕНТАЦІЯ  РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ
:: ECONOMY :: СТРУКТУРУВАННЯ ТА СЕГМЕНТАЦІЯ  РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТРУКТУРУВАННЯ ТА СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

 
19.02.2014 13:02
Автор: Угнівенко Роксолана Романівна, аспірант кафедри банківської справи, Львівської комерційної академії
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Ринок банківських продуктів і послуг виступає важливою та невід'ємною складовою сучасної ринкової економіки, а тому сьогодні зростає інтерес до формування його структури тасегментування ринку.
Структура ринку банківських продуктів і послуг є досить розгалуженою та включає в себе сукупність різних окремих його елементів, які здатні взаємодіяти один з одним, а також напряму пов’язані із забезпеченням безперервності реалізації банківської продукції і послуг та економічної ефективності діяльності банку. Ці характеристики дозволяють виокремити різноманітність складових ринку банківських продуктів і послуг та його типів, видів.
Багато вітчизняних та закордонних науковців займаються вивченням та дослідженням структури ринку банківських продуктів і послуг, його сегментуванням до яких належать: Бондаренко Л. А., Діденко О. М.,Дзюблюк О.В., Жук І. О., Лютий І.О., Нікітін А.В., Трохименко В. І., Федоренко В.Г. та інші, однак це питання потребує подальшого дослідження.
Сукупність окремих елементів ринку, які взаємодіють між собою складають структуру ринку банківських продуктів і послуг. Ринок охоплює елементи, безпосередньо пов'язані з забезпеченням безперервності процесу оновлення банківської продукції та досягненні їх економічної ефективності.
Структура ринку банківських продуктів і послуг визначається суб'єктами та об'єктами ринкових відносин. Основними суб'єктами ринкувиступають всі учасники ринку, до яких відносять:
- продавці послуг – Національний банк України як центральний банк, комерційні банки, кредитно-фінансові інститути, консалтингові компанії; 
- покупці послуг – фізичні і юридичні особи, тобто населення країни, підприємницький сектор тощо [4, c.138].
Основними об'єктами ринку банківських продуктів і послуг є сукупність банківської продукції та послуг, які пропонуються на ринку таканали їх продажу, гроші, валюта, цінні папери та інші.
Визначення структури ринку банківських продуктів і послуг виступає підґрунтям сегментації ринку, адже дає змогу виокремити групи споживачів банківської продукції та їх потреби в банківському обслуговуванні, а відповідно дозволяє банкам сконцентрувати свою діяльність на одному чи декількох сегментах.
Вчені та економісти працюють над питанням сегментації ринку банківських продуктів і послуг і кожен з них по-різному підходить до її вивчення. 
Так, Лютий І.О. стверджує, що сегментація ринку банківських продуктів і послуг – це метод маркетингу, за допомогою якого комерційний банк поділяє ринок банківських продуктів і послуг, на основі результатів попереднього дослідження, за визначеними критеріями на сегменти клієнтів. Метою є вибір цільових сегментів, які вимагають різних підходів до розробки маркетингових стратегій [2].
Нікітін А.В. зазначає, що сегментація – це процес розподілу споживачів на однорідні групи (сегменти) на підставі різниці в їх потребах, важливим характеристикам або поведінці. Головна ідея, яка лежить в основі процесу сегментації ринку банківських продуктів і послуг, полягає в тому, що за її допомогою діячі ринку прагнуть:
- чіткіше визначити межі цільового ринку;
- визначити групи споживачів банківських послуг, специфічні потреби у них, які не були задоволені конкурентами;
- знайти найбільш привабливі ринкові сегменти;
- розробити індивідуалізовані маркетингові підходи до задоволення потреб різних груп клієнтів та позиціонування продукції на ринку [25, с.36-37].
Сегментація ринку банківських продуктів і послуг буває двох видів: первинна та вторинна.Первинна сегментація ринку банківських продуктів і послуг включає в себе такі три сегменти:
- корпоративний, що охоплює обігові кошти, значні закупівлі в кредит, управління ліквідністю тощо;
- комерційний, який включає в себе бухгалтерську документацію, грошові кошти, страхування, пенсії та інше;
- індивідуальний – містить управління поточними рахунками, заощадження, позички, інвестиції і т. д. [3, с.39].
Під час вторинної сегментації банк розподіляє свою клієнтську базу за галузевої ознакою відповідно до кожного з таких сегментів та визначає потреби їхніх представників в різній банківській продукції та банківському обслуговуванні. Це відповідно дає можливості до визначення потреб цільового ринку, які можна задовольнити в даний момент та ті потреби, які визначають перспективний напрям в процесі розвитку банківської продукції та послуг [3, с.39-40]. 
Отже, сегментація ринку банківських продуктів і послуг являє собою процес виділення сегментів ринку на основі відповідно розробленого комплексу дій, які полягають у згрупуванні споживачів банківських продуктів і послуг за однорідними ознаками, що спрямовані на посилення конкурентних переваг банку на ринку. Результатом процесу сегментації ринку банківських продуктів і послуг є вибір найбільш привабливих для банку відповідних сегментів такого ринку та ефективне позиціонування банківської продукції та послуг на них.
Вивчення внутрішньої будови ринку, порядку розташування окремих його елементів, їх частки на ринку є основним в його структурі, що є основою  процесу сегментування ринку банківських продуктів і послуг, визначення цільових сегментів, на яких варто зосередити зусилля банку.
Відповідно до продуктової структури ринок банківських продуктів і послуг являє собою сукупність пропонованої для продажу банківської продукціїі наданих послуг. Це відповідно спричиняє виділення у його структурі певних дрібних сегментів, що відповідають окремим групам банківських продуктів і послуг, а саме: ринок депозитів, ринок кредитів, ринок інвестицій, ринок довірчих (трастових) послуг, валютний ринок та інші.

Список використаних джерел:
1. Бондаренко Л. А., Жук І. О. Ринок банківських продуктів і послуг: поняття і сегментація  [Електронний ресурс] / Л. А. Бондаренко, І. О. Жук //  Ефективна економіка. – 2013. – Режим доступу: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=2121/
2. Лютий І. О. Банківський маркетинг [Електронний ресурс]:  [підручник] / І. О. Лютий, О. О. Солодка – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 776 с. Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/bankivska_sprava/bankivskiy_ marketing_-_lyutiy_io.
3. Нікітін А. В. Маркетинг у банку: [навч. посібник] / А. В.  Нікітін / – К.: КНЕУ, 2006. – 432 с.
4. Політична економія: [підручник] / За ред. В. Г. Федоренка, О. М.Діденко, М. М. Руженський, О. Ф.Іткін. – К.: Алерта, 2008. – 487 с.
5. Трохименко В. І. Сутність та структура сучасного ринку банківських послуг / В. І. Трохименко // Економіка. Проблеми економічного становлення. – 2010. – № 2. – С. 76-81.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.178 сек. / Mysql: 812 (0.153 сек.)