:: ECONOMY :: ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ МЕТОДУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ :: ECONOMY :: ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ МЕТОДУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
:: ECONOMY :: ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ МЕТОДУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 50  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ МЕТОДУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 
18.02.2014 13:02
Автор: Панадій Костянтин Миколайович, студент факультету обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Аудит як окрема галузь економічної науки має свої методи, інструменти та інші атрибути досліджень, аналізу, вирішення інших теоретичних і практичних завдань формування й подання інформації для системи управління.
Під методом аудиторської діяльності розуміють комплекс прийомів і способів використаних при вивченні об'єктів, їх можна розділити на три групи:
- фактичні: зважування, обмірювання, вимірювання, лабораторний аналіз, контрольний запуск сировини у виробництво;
- документальні: вивчення документів, зустрічна перевірка, взаємна перевірка, математичне моделювання, довідки, аналіз;
- оцінка ресурсів, достовірність господарських операцій та фінансової звітності.
Такі прийоми можуть застосовуватись при аудиті як внутрішньої так і зовнішньої інформації.
Поняття методів аудиту, як і його методичних прийомів, тісно пов'язане з поняттям методології аудиту, оскільки вона їх визначає.
На наш погляд, слід розрізняти поняття методу аудиту як окремої науки і методи та методичні прийоми, що застосовуються у процесі практичного аудиту, теоретичних розробках.
У своїй дослідній, аналітичній та іншій діяльності аудитори-науковці й практики застосовують систему методів і методичних прийомів.
Оскільки кожний з об'єктів аудиту має свої відмінності, то і завдання їх вивчення, як правило, мають свої особливості. Тому для аудиторських досліджень, обгрунтування інформації стосовно аудиторських висновків, для конкретних аудиторських послуг необхідно застосовувати відповідні методи.
У науковій та навчальній літературі українських і зарубіжних авторів різним аспектам методу і методичного прийому аудиту приділена достатньо велика увага [4; 1; 2; 3; 5].
На наш погляд, поняття методу аудиту як узагальненого методологічного поняття, що стосується аудиторської діяльності, й різних методів аудиту як системи його конкретних методів, що застосовуються при проведенні конкретних перевірок – відмінні.
Існують певні особливості методу як поняття загального:
1. Він має характеризуватися способами і прийомами досліджень фінансово – господарської діяльності, формування аналітичної інформації для зворотного зв’язку системи управління підприємством.
2. Він має дозволяти відображати й певні закономірності взаємовідносин об’єкта та суб’єкта управління, зокрема, відносини координації, субординації, тобто ієрархічний бік управління, тощо.
Крім поняття методу аудиту як загального слід застосовувати поняття окремих методів, що застосовуються науковцями й практиками аудиторської діяльності. Ці методи мають дозволити проникати в суть конкретних господарських та фінансово – економічних явищ, процесів, фактів, давати їм необхідного рівня оцінку тощо.
Дотримання всіма вченими й практиками єдиної термінології стосовно як методів, так і прийомів аудиту, дозволило б краще порозумітися й у специфічних питаннях аудиторської практики, а також забезпечило б сталість понять у навчальних підручниках.
Від поняття методу аудиторської діяльності як загального слід відрізняти поняття методів аудиту, що застосовуються в конкретних напрямках аудиту, при проведенні конкретних перевірок (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, моделювання, абстрагування, конкретизація, класифікація тощо).
А метод аудиторської діяльності слід розглядати в цілісності як метод економічної прикладної науки аудиту.
Таким чином, методи і методичні прийоми аудиту слід поділяти на загальнонаукові, прикладні й спеціальні.

Список використаних джерел:
1. Аренс А., Лоб бек Дж. Аудит: пер. с англ. / Гл. редактор серии проф. Я.В.Соколов .-М.: Финансы и статистика, 1995.-560с.
2. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: підручник / М.Д. Білик .- К.Н КНЕУ, 2003.- 628 с.
3. Гордієнко Н. І., Харламова О. В. Карпенко М. Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах. / Н.І. Гордієнко, О.В. Варламова, М.Ю. Карпенко .- Частина 1. Xарків: ХНАМГ, 2007. – 163 с.
4. Огійчук, М. Ф. Аудит: організація і методика: навчальний посібник для вузів / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. - К.: Алерта, 2010. - 584 с.
5. Утенкова К. О. Аудит: Навчальний посібник / К.О. Утенкова.- К.: Алерта, 2011.- 408 с.                                                                         


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.207 сек. / Mysql: 706 (0.175 сек.)