:: ECONOMY :: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ЧИННИК ЯК ВЕКТОР В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) :: ECONOMY :: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ЧИННИК ЯК ВЕКТОР В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
:: ECONOMY :: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ЧИННИК ЯК ВЕКТОР В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 50  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ЧИННИК ЯК ВЕКТОР В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

 
18.02.2014 12:55
Автор: Гавриш Віра Павлівна, кандидат економічних наук, Хмельницький університет управління і права; Гулько Лариса Геннадіївна, кандидат економічних наук, Хмельницький університет управління і права; Драганова Тамара Павлівна, кандидат економічних наук, Кам’янець-Подільський національний університетім. І. Огієнка
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Забезпечення ефективного використання зовнішнього фактора в національній економіці являє собою зовнішньоекономічну політику держави, головним завданням якої є створення сприятливих умов для розширеного відтворення всередині країни.
До важливих напрямів зовнішньоекономічної політики України належать: захист національних економічних інтересів; захист інтересів національного виробника на зовнішніх ринках; вдосконалення структури зовнішньої торгівлі; державне регулювання експорту та імпорту; протидія товарній експансії та агресії; протидія демпінгу з боку зарубіжних товаровиробників; посилення державного контролю і регулювання зовнішньоекономічних відносин регіонів і суб’єктів господарювання.
Важливим елементом зовнішньоекономічної політики як на рівні держави, так і на рівні регіону, є зовнішньоторговельна політика, яка покликана регулювати товаропотоки між країнами, впливаючи на торгівлю через податки, субсидії, прямі обмеження експортних та імпортних операцій.
Оскільки експортно-імпортна діяльність регіонів багато в чому зумовлює місце країни в системі міжнародного поділу праці, то в контексті ефективної реалізації на світовому ринку експортно-імпортного потенціалу країни виникає об’єктивна необхідність вивчення критичних шляхів активізації його використання на рівні регіонів.
Залежно від розвитку економічного потенціалу регіону питома вага його зовнішньоекономічної складової є різною. Зокрема, частка Хмельницької області в загальних обсягах експорту України в 2012 році складала 0,6%, а в загальних обсягах імпорту – 0,8%. За підсумками 2012 року додатне сальдо балансу зовнішньої торгівлі область традиційно мала з країнами СНД (17,0 млн. дол. США) та державами Африки (12,8 млн. дол.). Від’ємний баланс торгівлі мав місце з державами Європи (122,6 млн. дол.), в тому числі з країнами ЄС (116,4 млн. дол.), Азії (74,4 млн. дол.) та Америки (3,0 млн. дол.) [1]. Значною мірою обсяги зовнішньої торгівлі товарами визначаються взаємовідносинами з країнами СНД та ЄС. За підсумками 2012 року частка зазначених економічних угруповань у зовнішній торгівлі Хмельницької області становила: в експорті – 53,7% та 33,1%, в імпорті – 30,2% та 46,1% відповідно (рисунки 1 та 2) [1].Рис. 1 – Структура експорту Хмельницької обл. в 2012 р.Рис. 2 – Структура імпорту Хмельницької обл. в 2012 р.

Товарна структура зовнішньої торгівлі області зумовлена її промисловим потенціалом та переважно аграрним характером економіки. Основу товарного експорту Хмельниччини становили машини, обладнання та механізми; полімерні матеріали, пластмаси; живі тварини і продукти тваринного походження; вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла; текстиль та вироби з текстилю, які сформували 77,1% експортних поставок. У 2012 р. традиційно експортувалася продукція підприємств машинобудування: трансформатори, проводи ізольовані та інша кабельна продукція, борони, плуги, культиватори, машини для приготування кормів, лічильники газові. Крім того, підприємства Хмельниччини експортували молоко і молочні продукти, масло вершкове, сири, спирт етиловий, портланд-цемент, казеїн, вироби з пластмаси, лісоматеріали, одяг з текстилю та трикотажу, головні убори, санітарно-технічні вироби, меблі тощо.
Товарна структура імпорту переважно сформована надходженням в область машин, обладнання та механізмів, полімерних матеріалів, пластмас, недорогоцінних металів та виробів з них, транспортних засобів та шляхового обладнання, текстилю та виробів з текстилю, які забезпечили 83,4% імпорту. В загальному обсязі імпорту товарів в 2012 році істотно збільшилася частка механічного обладнання – з 17,8% до 33%. Значно зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмаси – з 28,4% до 22,5%; виробів з чорних металів – з 5,69% до 1,8%; алюмінію та виробів з алюмінію – з 1,9% до 0,5%.
На формування від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі області суттєво вплинули такі товарні групи: котли, машини, апарати і механічні пристрої (-140,6 млн. дол.), полімерні матеріали, пластмаси (-69,8 млн. дол.), наземні транспортні засоби, крім залізничних (-27,1 млн. дол.) та чорні метали (-22,3 млн. дол.).
Майже 500 суб’єктів підприємницької діяльності області були учасниками зовнішньої торгівлі в 2012 році. Зовнішньоторговельні операції здійснювали представники майже всіх міст обласного значення та районів. Найбільш активними у здійсненні експортно-імпортних операцій були підприємства міст Хмельницького і Кам’янця-Подільського, значними були обсяги експорту товарів підприємствами м. Славути, імпорту – м. Нетішина.
В 2012 р. зовнішню торгівлю послугами здійснювали 87 підприємств: 43 – надавали послуги, 68 – отримували послуги від нерезидентів. Експорт послуг за 2012 р. становив 17,9 млн. дол., імпорт – 12,0 млн. дол. Порівняно з 2011 роком експорт послуг зріс на 18,2%, імпорт зменшився на 14,0%. Додатне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 5,9 млн. дол.
Позитивні зрушення у зовнішньоторговельній діяльності Хмельниччини сталися в 2013 році. Так, у зовнішній торгівлі обсяги експорту товарів та послуг за січень-вересень 2013 р. становили 392,7 млн. дол., імпорту – 373,1 млн. дол. Порівняно з січнем-вереснем 2012 р. експорт збільшився на 8,0%, імпорт зменшився на 16,7%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу області становило 1936 млн. дол.
Обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 362,3 млн. дол. США та 362,2 млн. дол. Порівняно з січнем-вереснем 2012 р. експорт збільшився на 83,1%, імпорт скоротився на 17,6%. Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 0,1 млн. дол.
Зовнішньоторговельні операції з товарами область здійснювала з партнерами зі 101 країни світу. Головними партнерами в експорті товарів були Російська Федерація, Німеччина, Італія, Польща, Казахстан, Італія, Республіка Молдова, Франція. Найвагоміші імпортні поставки здійснювалися з Німеччини, Китаю, Саудівської Аравії, Російської Федерації, Польщі, Румунії, Білорусі та Туреччини.
Основу товарної структури області становили механічні пристрої та електричні машини; зернові культури; пластмаси, полімерні матеріали; насіння і плоди олійних культур; молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед; засоби наземного транспорту; чорні метали; меблі; керамічні вироби.
Обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 30,4 млн. дол. Та 10,9 млн. дол. Порівняно з січнем-вереснем 2012 р. експорт збільшився на 6,1%, імпорт – на 26,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 19,5 млн. дол.
З метою досягнення пріоритетів розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні та у Хмельницькій області необхідно реалізувати низку заходів, що забезпечать прискорення модернізації відповідно до національних економічних інтересів та розбудови конкурентоспроможної економіки. Зокрема, необхідно:
- продовжувати нарощення платоспроможного попиту споживачів;
- інтенсивно проводити діалог між країнами Європейського союзу щодо укладання угоди про асоціацію з ЄС;
- прискорити вирішення питання щодо запровадження технологічних стандартів України та ЄС;
- підвищити прозорість системи митного контролю;
- реформувати систему торговельного представництва за кордоном;
- розробити більш широкі регіональні програми здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств на місцевому рівні;
- широко залучати малий та середній бізнес до зовнішньоекономічної діяльності;
- забезпечити доступності інформаційно-аналітичного супроводу процесів іноземного інвестування на місцевих рівнях;
- фінансувати участь малих підприємств у міжнародних ярмарках, конференціях тощо.

Список використаних джерел:
1. Головне управління статистики у Хмельницькій області : офіційний сайт : [Електронний ресурс] : [Режим доступу] : http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/index.htm
2. Державна служба статистики України : офіційний сайт : [Електронний ресурс] : [Режим доступу] : http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Дунська А. Р. Зовнішньоекономічна діяльність : теорія і практика.-К.: Кондор, 2013. – 688с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДУАЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ АНТИВУГЛЕЦЕВОЇ ПОЛІТИКИ
27.01.2017 10:46
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.284 сек. / Mysql: 706 (0.235 сек.)