:: ECONOMY :: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ЧИННИК ЯК ВЕКТОР В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) :: ECONOMY :: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ЧИННИК ЯК ВЕКТОР В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
:: ECONOMY :: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ЧИННИК ЯК ВЕКТОР В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ЧИННИК ЯК ВЕКТОР В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

 
18.02.2014 12:55
Автор: Гавриш Віра Павлівна, кандидат економічних наук, Хмельницький університет управління і права; Гулько Лариса Геннадіївна, кандидат економічних наук, Хмельницький університет управління і права; Драганова Тамара Павлівна, кандидат економічних наук, Кам’янець-Подільський національний університетім. І. Огієнка
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Забезпечення ефективного використання зовнішнього фактора в національній економіці являє собою зовнішньоекономічну політику держави, головним завданням якої є створення сприятливих умов для розширеного відтворення всередині країни.
До важливих напрямів зовнішньоекономічної політики України належать: захист національних економічних інтересів; захист інтересів національного виробника на зовнішніх ринках; вдосконалення структури зовнішньої торгівлі; державне регулювання експорту та імпорту; протидія товарній експансії та агресії; протидія демпінгу з боку зарубіжних товаровиробників; посилення державного контролю і регулювання зовнішньоекономічних відносин регіонів і суб’єктів господарювання.
Важливим елементом зовнішньоекономічної політики як на рівні держави, так і на рівні регіону, є зовнішньоторговельна політика, яка покликана регулювати товаропотоки між країнами, впливаючи на торгівлю через податки, субсидії, прямі обмеження експортних та імпортних операцій.
Оскільки експортно-імпортна діяльність регіонів багато в чому зумовлює місце країни в системі міжнародного поділу праці, то в контексті ефективної реалізації на світовому ринку експортно-імпортного потенціалу країни виникає об’єктивна необхідність вивчення критичних шляхів активізації його використання на рівні регіонів.
Залежно від розвитку економічного потенціалу регіону питома вага його зовнішньоекономічної складової є різною. Зокрема, частка Хмельницької області в загальних обсягах експорту України в 2012 році складала 0,6%, а в загальних обсягах імпорту – 0,8%. За підсумками 2012 року додатне сальдо балансу зовнішньої торгівлі область традиційно мала з країнами СНД (17,0 млн. дол. США) та державами Африки (12,8 млн. дол.). Від’ємний баланс торгівлі мав місце з державами Європи (122,6 млн. дол.), в тому числі з країнами ЄС (116,4 млн. дол.), Азії (74,4 млн. дол.) та Америки (3,0 млн. дол.) [1]. Значною мірою обсяги зовнішньої торгівлі товарами визначаються взаємовідносинами з країнами СНД та ЄС. За підсумками 2012 року частка зазначених економічних угруповань у зовнішній торгівлі Хмельницької області становила: в експорті – 53,7% та 33,1%, в імпорті – 30,2% та 46,1% відповідно (рисунки 1 та 2) [1].Рис. 1 – Структура експорту Хмельницької обл. в 2012 р.Рис. 2 – Структура імпорту Хмельницької обл. в 2012 р.

Товарна структура зовнішньої торгівлі області зумовлена її промисловим потенціалом та переважно аграрним характером економіки. Основу товарного експорту Хмельниччини становили машини, обладнання та механізми; полімерні матеріали, пластмаси; живі тварини і продукти тваринного походження; вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла; текстиль та вироби з текстилю, які сформували 77,1% експортних поставок. У 2012 р. традиційно експортувалася продукція підприємств машинобудування: трансформатори, проводи ізольовані та інша кабельна продукція, борони, плуги, культиватори, машини для приготування кормів, лічильники газові. Крім того, підприємства Хмельниччини експортували молоко і молочні продукти, масло вершкове, сири, спирт етиловий, портланд-цемент, казеїн, вироби з пластмаси, лісоматеріали, одяг з текстилю та трикотажу, головні убори, санітарно-технічні вироби, меблі тощо.
Товарна структура імпорту переважно сформована надходженням в область машин, обладнання та механізмів, полімерних матеріалів, пластмас, недорогоцінних металів та виробів з них, транспортних засобів та шляхового обладнання, текстилю та виробів з текстилю, які забезпечили 83,4% імпорту. В загальному обсязі імпорту товарів в 2012 році істотно збільшилася частка механічного обладнання – з 17,8% до 33%. Значно зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмаси – з 28,4% до 22,5%; виробів з чорних металів – з 5,69% до 1,8%; алюмінію та виробів з алюмінію – з 1,9% до 0,5%.
На формування від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі області суттєво вплинули такі товарні групи: котли, машини, апарати і механічні пристрої (-140,6 млн. дол.), полімерні матеріали, пластмаси (-69,8 млн. дол.), наземні транспортні засоби, крім залізничних (-27,1 млн. дол.) та чорні метали (-22,3 млн. дол.).
Майже 500 суб’єктів підприємницької діяльності області були учасниками зовнішньої торгівлі в 2012 році. Зовнішньоторговельні операції здійснювали представники майже всіх міст обласного значення та районів. Найбільш активними у здійсненні експортно-імпортних операцій були підприємства міст Хмельницького і Кам’янця-Подільського, значними були обсяги експорту товарів підприємствами м. Славути, імпорту – м. Нетішина.
В 2012 р. зовнішню торгівлю послугами здійснювали 87 підприємств: 43 – надавали послуги, 68 – отримували послуги від нерезидентів. Експорт послуг за 2012 р. становив 17,9 млн. дол., імпорт – 12,0 млн. дол. Порівняно з 2011 роком експорт послуг зріс на 18,2%, імпорт зменшився на 14,0%. Додатне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 5,9 млн. дол.
Позитивні зрушення у зовнішньоторговельній діяльності Хмельниччини сталися в 2013 році. Так, у зовнішній торгівлі обсяги експорту товарів та послуг за січень-вересень 2013 р. становили 392,7 млн. дол., імпорту – 373,1 млн. дол. Порівняно з січнем-вереснем 2012 р. експорт збільшився на 8,0%, імпорт зменшився на 16,7%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу області становило 1936 млн. дол.
Обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 362,3 млн. дол. США та 362,2 млн. дол. Порівняно з січнем-вереснем 2012 р. експорт збільшився на 83,1%, імпорт скоротився на 17,6%. Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 0,1 млн. дол.
Зовнішньоторговельні операції з товарами область здійснювала з партнерами зі 101 країни світу. Головними партнерами в експорті товарів були Російська Федерація, Німеччина, Італія, Польща, Казахстан, Італія, Республіка Молдова, Франція. Найвагоміші імпортні поставки здійснювалися з Німеччини, Китаю, Саудівської Аравії, Російської Федерації, Польщі, Румунії, Білорусі та Туреччини.
Основу товарної структури області становили механічні пристрої та електричні машини; зернові культури; пластмаси, полімерні матеріали; насіння і плоди олійних культур; молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед; засоби наземного транспорту; чорні метали; меблі; керамічні вироби.
Обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 30,4 млн. дол. Та 10,9 млн. дол. Порівняно з січнем-вереснем 2012 р. експорт збільшився на 6,1%, імпорт – на 26,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 19,5 млн. дол.
З метою досягнення пріоритетів розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні та у Хмельницькій області необхідно реалізувати низку заходів, що забезпечать прискорення модернізації відповідно до національних економічних інтересів та розбудови конкурентоспроможної економіки. Зокрема, необхідно:
- продовжувати нарощення платоспроможного попиту споживачів;
- інтенсивно проводити діалог між країнами Європейського союзу щодо укладання угоди про асоціацію з ЄС;
- прискорити вирішення питання щодо запровадження технологічних стандартів України та ЄС;
- підвищити прозорість системи митного контролю;
- реформувати систему торговельного представництва за кордоном;
- розробити більш широкі регіональні програми здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств на місцевому рівні;
- широко залучати малий та середній бізнес до зовнішньоекономічної діяльності;
- забезпечити доступності інформаційно-аналітичного супроводу процесів іноземного інвестування на місцевих рівнях;
- фінансувати участь малих підприємств у міжнародних ярмарках, конференціях тощо.

Список використаних джерел:
1. Головне управління статистики у Хмельницькій області : офіційний сайт : [Електронний ресурс] : [Режим доступу] : http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/index.htm
2. Державна служба статистики України : офіційний сайт : [Електронний ресурс] : [Режим доступу] : http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Дунська А. Р. Зовнішньоекономічна діяльність : теорія і практика.-К.: Кондор, 2013. – 688с.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДУАЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ АНТИВУГЛЕЦЕВОЇ ПОЛІТИКИ
27.01.2017 10:46
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.222 сек. / Mysql: 812 (0.188 сек.)