:: ECONOMY :: НАКОПИЧУВАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ ФОНДИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ :: ECONOMY :: НАКОПИЧУВАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ ФОНДИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ
:: ECONOMY :: НАКОПИЧУВАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ ФОНДИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 51  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

НАКОПИЧУВАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ ФОНДИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ

 
06.02.2014 13:29
Автор: Фоменко Ганна Григорівна, аспірант Донецького університету економіки та права
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
Розвиток ринкових відносин пов’язаний насамперед з удосконаленням системи соціального захисту працюючого населення. Соціальна задоволеність працівників є рушійною силою для економічного росту суб’єктів господарювання та процвітання економіки держави. Незадоволеність трудом, неадекватність оплати праці та соціальних гарантій витраченим зусиллям працівників в процесі трудової діяльності загострюють соціальне положення в країні. Високий рівень оподаткування суб’єктів господарювання призводить до згортання легальної діяльності. Головною метою сучасної держави є створення найбільш сприятливих умов для діяльності усіх суб’єктів господарювання, які в свою чергу забезпечують індивідуальні доходи працівників та формують доходну базу країни.
Питання соціального захисту працівників стають все більш актуальними серед науковців, журналістів, політиків та молодих вчених. В сучасних умовах соціальні проблеми стоять в одному ряду с економічними. Серед вітчизняних науковців особливе значення мають праці О.І. Пацули [2], Т.О. Стрибулевич [4], В.В.Болюбах [1] та Л. Прийми [3], які розкривають різні аспекти соціального захисту працівників та його обліку. Однак, деякі питання висвітлені недостатньо порівняно з іншими. Одним з найменш досліджуваних аспектів соціального захисту є пошук альтернативних варіантів забезпечення соціального захисту працівників на рівні підприємства.
Низький рівень соціальної захищеності працівників та одночасно високий рівень витрат роботодавців на забезпечення соціального захисту є одним з головних поштовхів до реорганізації функціонуючої нині системи соціальної забезпеченості. Працівники отримують соціальні гарантії передбачені законодавством у разі настання  страхового випадку, в той час як сплачують кошти щомісяця. Соціальні фонди повинні створюватись з урахуванням інтересів і страхувальників і застрахованих осіб. Створення накопичувальних соціальних фондів на рівні підприємства є альтернативним варіантом задоволення соціальних потреб працівників економічно вигідним для підприємств. В європейських країнах функціонування таких фондів, зокрема пенсійних, є повсякденною практикою.
Існування накопичувальних фондів на рівні підприємства вирішує проблему недовіри населення до приватних структур, адже кошти функціонують в організації, в якій працює особа, що в свою чергу дозволяє створити більш тісний зв’язок між працівниками та роботодавцями, сприяє злагодженості роботи. Призначенням соціальних фондів є задоволення поточних та перспективних соціальних потреб працівників та оптимізація витрат на соціальний захист працівників. Головною відмінністю накопичувальних соціальних фондів підприємства від державних є гарантованість отримання виплат, адже власниками коштів є не держава, чи підприємці, а працівники. Підприємства виконують роль банку акумулюючи внески працівників, інвестуючи їх в певні види діяльності або використовуючи їх на інші цілі, проте в кінці обумовленого періоду кошти з відсотком виплачуються їх власникам. Для підприємств функціонування таких фондів дозволяє мати власних внутрішніх інвесторів, які зацікавлені в ефективній діяльності. Основними переваги створення соціальних фондів є:
для працівників:
a. дає можливість поступове нагромаджувати  власні кошти, які можуть бути отримані як соціальні послуги або у грошовому еквіваленті;
b. допомагає вирішити тимчасові матеріальні проблеми або проблеми зі здоров’ям;
c. гарантує отримання соціальних послуг або коштів не залежно від настання страхового випадку
для роботодавців:
a. є джерелом внутрішніх інвестиційних коштів;
b. виступає механізмом мотивування праці;
c. сприяє скороченню плинності кадрів та витрат на пошук та підготовку нових працівників;
d. сприяє отриманню висококваліфікованих працівників;
e. сприяє оптимізації витрат на соціальний захист працівників.
Соціальні проблемі, які виникають під час економічної кризи, пригнічують і так низький рівень життя працівників. Високі ставки відрахувань до соціальних фондів при відсутності гарантій отримання прибутку призводять до згортання легалізованої діяльності суб’єктів господарювання. Нестабільність політичної ситуації в країні  погрожує відтоком зовнішніх інвесторів та інвестиційних коштів. Впровадження накопичувальних соціальних фондів на рівні підприємства дозволяє вирішувати соціальні та економічні проблеми працівників і роботодавців. В результаті створюється більш тісний зв’язок між сторонами трудових відносин та акумулюються ресурси для досягнення спільної мети – отримання прибутку та сталого економічного розвитку.

Список використаних джерел:
1. Болюбах В.В. Соціальний захист працівників на підприємствах / В.В.Болюбах //Актуальні проблеми економіки. – 2006. –  №3(57). – С. 154-157.
2. Пацула О.І. Соціальні витрати підприємства та їхня класифікація / О.І.Пацула // Вісник КНТЕУ. – 2006. – №3. – С.26.
3. Прийма Л. Соціальний пакет: складові, облік, оподаткування / Л.Прийма  //Дебет-Кредит. – 2006. - №44,46.
4. Стрибулевич Т.О. Зарубіжний та вітчизняний досвід ідентифікації соціальних витрат в обліково-аналітичних системах / Т.О.Стрибулевич // Економічний аналіз. – 2010. – № 5. – C.186-188.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
21.02.2014 20:38
КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
19.02.2014 16:39
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
18.02.2014 22:52
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.251 сек. / Mysql: 706 (0.214 сек.)