:: ECONOMY :: ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ У ВИЯВЛЕННІ  ВНУТРІШНІХ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМТСВА :: ECONOMY :: ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ У ВИЯВЛЕННІ  ВНУТРІШНІХ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМТСВА
:: ECONOMY :: ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ У ВИЯВЛЕННІ  ВНУТРІШНІХ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМТСВА
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 44  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ У ВИЯВЛЕННІ ВНУТРІШНІХ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМТСВА

 
14.11.2013 16:29
Автор: Бабкіна Євгенія Юріївна, викладач ДВНЗ „Луганський коледж будівництва, економіки та права”; Мороз Ольга Іванівна, викладач ДВНЗ „Луганський коледж будівництва, економіки та права”; Гаврилова Вікторія Євгеніївна, викладач ДВНЗ „Луганський коледж будівництва, економіки та права”
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Сучасні жорсткі умови конкурентної боротьби за споживача продукції вимагають від підприємств найбільш оптимального синтезу високих темпів зростання масштабів виробництва і зниження обсягів ресурсів, що витрачаються на одиницю готової продукції. Реалізувати подібне сполучення можливо лише на основі систематичного дослідження використання ресурсів, наявності інформації про можливості їхньої економії та дієвого впровадження виявлених резервів у даний період часу й у майбутньому.
Огляд літератури [1, с. 8;  2, с. 23; 3, с. 11; 5, с. 11; 9, с.25; 4, с. 62] показує, що загальноприйнятим методом виявлення резервів виступає економічний аналіз, як та галузь економічної науки, ціль і завдання якої безпосередньо пов'язані з пошуком резервів. Він дає найповніше уявлення про резерви шляхом комплексного вивчення господарської діяльності підприємства, його підрозділів на всіх етапах виробничого циклу. 
На нашу думку основними перевагами економічного аналізу у процесі виявлення резервів виступають відносна легкість здійснення; наявність відпрацьованої схеми проведення; достатній рівень інформаційного забезпечення; можливість всебічного аналізу існуючої господарської ситуації й обліку нових виникаючих відхилень; можливість безупинного спостереження за змінами господарської діяльності тощо. В рамках виявлення резервів різні автори аналізують окремі показники діяльності підприємства: обсяги продукції; використання основних засобів; використання оборотних засобів; використання трудових ресурсів; собівартість, прибуток та рентабельність.
Так, Р. Г. Маніловський пропонує починати виявлення резервів з розрахунку виробничої потужності, аналізу використання основних фондів шляхом порівняння показників родинних підприємств [6, с. 38]. Л. Е. Сиркін-Шкловский вважає, що розмір резерву полягає у встановленні різниці між фактичними витратами живої й упредметненої праці і відповідною прогресивною нормою [10, с. 159]. К.С. Петкевич для виявлення резервів росту продуктивності праці на робочому місці пропонує аналізувати виробітку працівників [8, с. 93]. На думку А.Ф. Аксененко для виявлення резервів необхідно здійснювати комплексний мікроаналіз господарської діяльності підприємства, який передбачає вивчення показників у постачальницько-заготівельної, виробничій, фінансово-збутовій і організаційній діяльності підприємства [1, с. 14]. Деякі автори окрім економічного аналізу в якості методів виявлення резервів виділяють також математичні методи аналізу, у які включаються: лінійне програмування, динамічне програмування, керування запасами, теорія ігор, теорія масового обслуговування, мережні методи, виробничі функції, імітаційне моделювання й ін.; методи технічних рішень у напрямках удосконалювання конструкції, зміни технології; методи удосконалювання організації виробництва; методи удосконалювання керування, що складаються з організаційно-розпорядницьких, економічних, соціально-психологічних, юридичних методів [7, с. 40]. Або пропонують для виявлення резервів виробництва використовувати методи експертних оцінок, об’єктивно обумовлених оцінок та регресійних моделей [174, с. 5].
Отже, пошук внутрішніх резервів здобуває на сучасному етапі величезне значення. Для ефективного виявлення внутрішніх резервів підприємства найбільш раціональним методом є економічний аналіз.

Список використаних джерел:
1. Аксененко А.Ф. Микроанализ и оценка внутрихозяйственных резервов. – М.: Финансы, 1980. – 127с.
2. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. / Под ред. М.И. Бакнова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 536с.
3. Доля В.Т. Экономический анализ: теория и практические методики: Учебное пособие. – К.: Кондор, 2003. – 208с.
4. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005, - 288с.
5. Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Ровенска В.В. Економічний аналіз і діагностика сиану сучасного підприємства: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 400с.
6. Маниловский Р.Г. Выявление и использование внутрипроизводственных резервов. М., 1977
7. Маркин Ю.П. Анализ внутрипроизводственных резервов. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 160с.
8. Петкевич К.С. Выявление и использование резервов роста производительности труда на предприятии. М., „Экономика”, 1974. – 208с.
9. Проблемы интенсификации использования производственных ресурсов/ Л.М. Тимошенко. – К.: Вища школа. Головное издательство, 1985. – 175с.
10. Сыркин-Шкловский Л.Е. Методика анализа производственных резервов машиностроительного завода. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – 398с.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.301 сек. / Mysql: 899 (0.264 сек.)