:: ECONOMY :: ОСОБЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 24

Термін подання матеріалів

25 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 
04.10.2013 13:45
Автор: Басюк Ольга Василівна, кандидат економічних наук, викладач кафедри економіки і управління туризмом, Одеський державний економічний університет
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
На сучасному етапі досить складних трансформацій розвитку національної економіки постає вкрай складне завдання, яке пов’язане з переходом до нової економіки, яка ґрунтується на інноваційних джерелах розвитку і дозволить через науково-технічні розробки перейти до нового економічного устрою.
Оновлення економіки країни починається з інноваційного шляху розвитку, що враховує можливості зростання кожного регіону. Тому актуальності набуває питання формування реалістичної стратегії побудови нової економіки регіонів, яка буде сприяти економічному зростанню загалом.
До галузей нової економіки регіону належать високотехнологічні та наукоємні галузі, які, як правило, виникають на підставі використання результатів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, створення інноваційної інфраструктури регіону тощо.
Останнім часом відбувається зміна світової структури економіки – від первинного сектора (сільське господарство), вторинного сектора (індустріальна промисловість) до третинного сектора (сфера послуг) [1].
Домінантна роль сфери послуг у постіндустріальному суспільстві дозволяє використовувати такі поняття, як «сервісна економіка», «економіка послуг». Отже, в новій економіці переважає сектор послуг.
Реальний сектор залишається основою сучасної економіки, але рівень продуктивності в ньому визначається вже інформаційно-комунікаційною сферою і сферою послуг [2]. Туристична індустрія відноситься до сфери послуг.
Туризм впливає на економіку практично в усіх напрямках сфери життя суспільства. З точки зору фундаментальної економіки туризм є економічним комплексом, розвиток якого більшою мірою пояснюється світогосподарськими процесами і стосунками, ніж іманентними (внутрішніми) причинами. Але туризм також і найважливіший каталізатор економічного зростання багатьох країн, що швидко розвиваються, оскільки виступає каналом перерозподілу валового національного продукту між країнами, яке не супроводжується вивезенням (імпортом) товарів і послуг. Іншими словами, якщо туристи не лише вивозять частину зароблених в інших виробництвах коштів, але і створюють в інших країнах нові робочі місця.
Туризм здатний чинити активний вплив на економіку регіону (чи країни), в якому він розвивається, на його господарську, соціальну і гуманітарну основи й тому держава проголошує його одним з пріоритетних напрямів розвитку національної культури й економіки.
На сьогодні глобалізація міжнародного туризму перетворилась в одну з ключових його характеристик, якісно новий етап розвитку туристичного ринку, що в цілому відповідає умовам світового господарства.
Отже, будь-яка техніко-економічна система, що перебуває у процесі трансформації, містить елементи різних технологічних устроїв. Комплекси взаємопов’язаних техніко-технологічних принципів, які визначають технологічний зміст виробничих процесів у межах загальної технологічної парадигми, що диктується технологічними способом виробництва, і відокремлені один від одного еволюційними якісними змінами в розвитку системи продуктивних сил, називаються технологічними устроями [3].

Список використаної літератури:
1. Седлак М. Тенденции развития секторальной структуры экономики  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vasilievaa.narod.ru/ptpu/.
2. Звєряков М. І. Сучасна економіка як об`єкт економічної теорії: Монографія. / М. І. Звєряков. –  Одеса: «Пальміра», 2008. – 184 с.
3. Басюк О. В. Фактори економічного зростання регіону в умовах нової економіки / О. В. Басюк // Матеріали  V Міжнародної науково-практичної конференції  «Наука и инновации», Польща, Перемишль. – 2011. – №5. – С. 54-58.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ В СИСТЕМІ ОПЕРАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
23.09.2013 18:07
ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
18.09.2013 17:39
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
06.10.2013 12:20
ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ЯК ЧИННИК ПОКРАЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
05.10.2013 18:19
ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
05.10.2013 18:07
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
05.10.2013 18:03
ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
05.10.2013 12:44
СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ
04.10.2013 13:30
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ЯК ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
03.10.2013 23:09
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
03.10.2013 13:15
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.295 сек. / Mysql: 695 (0.257 сек.)