:: ECONOMY :: ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ :: ECONOMY :: ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
:: ECONOMY :: ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 52  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 
17.04.2013 11:27
Автор: Таталі Зера Садиківна, студентка фінансово-облікового факультету Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Шарапова Ірина Сергіївна, асистент кафедри «Облік і аудит» Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Природа капітальних вкладень вимагає ретельного вивчення специфічних особливостей значної кількості економічних, соціальних і технічних явищ і процесів.
Однозначної економічного визначення поняття капітальних інвестицій немає а сучасному етапі розвитку бухгалтерського обліку в Україні.
Бухгалтер працює  з багатьма економічними категоріями, але вони є  неоднозначними, а окремі з них періодично взаємно змінюються. Виходячи з цього, зазнала змін і категорія «капітальні вкладення» на «капітальні інвестиції».
Під капітальними інвестиціями розуміють затрати на спорудження, виготовлення або придбання основних засобів, а також реконструкцію, розширення і технічне переозброєння діючих підприємств.
Джерелами фінансування, капітальних інвестицій можуть бути як власні кошти (прибуток, амортизаційні відрахування, бюджетне фінансування, фінансування сторонніх організацій в порядку пайової участі у будівництві та ін.), так і залучені кошти (банківські кредити та інші позикові кошти).
Проблеми теорії і практики з управління, обліку та аналізу операцій з капітальними інвестиціями отримали висвітлення в працях таких вітчизняних вчених: І.О. Бланка, С.І. Головацької, Г.Г. Кірейцева, Б.С. Кругляка, Я.Д. Крупки, Б.М. Литвина, В.В. Сопка та інших, російських вчених – А.А. Баширова, М.Ф. Дячкова, П.Й. Злобина, В.В. Ковальова, А.Ш. Маргуліса, В.М. Матюшина, О.С. Наринського, Я.В. Соколова, а також зарубіжних вчених В. Беренса, П. Хавранека, У. Шарпа та інших. Теоретичним та практичним аспектам організації і методології контролю операцій з капітальними інвестиціями присвячені праці М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, В.А. Калькутіна, В.М. Мурашка, В.П. Суйца, Б.Ф. Усача, О.А. Шпига, та інших.
Але все таки ряд проблем залишається недостатньо розробленим і вимагає свого вирішення, вони  пов’язані з обліком і контролем операцій з капітальними інвестиціями. Додаткових досліджень потребують проблеми: уточнення понятійного апарату щодо обліку капітальних інвестицій; виділення об’єктів бухгалтерського обліку капітальних інвестицій; розробки методики обліку створення фондів для відтворення основних засобів та інших необоротних активів, необхідних для здійснення капітальних інвестицій; удосконалення системи внутрішнього контролю операцій з капітальними інвестиціями; організації обліку капітальних інвестицій в умовах використання комп’ютерних технологій.
Недосконало дослідженим у сучасній бухгалтерській науці є саме теоретичне обґрунтування обліку капітальних інвестицій. Нестабільність нашого законодавства  і викликає  таку ситуацію в країні, а також це створює багато труднощів бухгалтерам — практикам.
На сучасному етапі бухгалтерський облік базується на використанні економічних термінів та дотриманні економічних принципів, не обмежується простою реєстрацією фактів господарської діяльності. Хоча бухгалтерська інформація може набувати політичного характеру.
Різноманітні організаційно-економічних чинники дуже впливають на рівень ефективності використання капітальних вкладень. Особливо активними та цілеспрямованими мають бути дії для оптимізації відтворюваної структури капітальних вкладень:
1) збільшення відносного обсягу інвестицій у відшкодування (просте відтворення) вартості машин та устаткування від усієї суми накопиченого амортизаційного (реноваційного) фонду;
2) встановлення раціональних пропорцій чистих капітальних вкладень у різні форми розширеного відтворення основних фондів і формування необхідних виробничих потужностей підприємств;
Особливої уваги потребує удосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку з виокремленням додаткових субрахунків до рахунку 15 «Капітальні інвестиції». Можна було би ввести додатковий субрахунку 156 «Поліпшення та відновлення ОЗ» та збільшення переліку операцій, які відображують за дебетом рахунку 15 згідно з Інструкцією. Капітальні витрати на поліпшення земель можна  враховувати на окремому субрахунку 157.  Щодо обліку інших капітальних робіт і витрат необхідно виділити окремий субрахунок 158«Інші капітальні інвестиції» і розподіляти пропорційно контрактній вартості витрат на будівельно-монтажні роботи і устаткування.
Поглиблена деталізація структури Плану рахунків бухгалтерського
обліку забезпечить відповідність методики обліку капітальних інвестицій,
що діє на підприємствах із законодавством України про інвестиційну діяльність, а також отримати, як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам більш повну інформацію стосовно обліку капітальних інвестицій.

Список використаних джерел:
1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.391
2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами й доповненнями)
3. Бутинецъ Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.
4. Остапчук Т.П. Проблеми обліку капітальних інвестицій: історичний аспект // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – 2003. – № 4 (26). – С. 186-196.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ВІДПОВІДНО ДО НОРМАТИВНИХ ВИМОГ
17.04.2013 15:36
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОПЛАТЫ ТРУДА НА ШАХТАХ УКРАИНЫ
17.04.2013 14:09
ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ДОПОМОГИ З ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ
16.04.2013 10:34
ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЗГІДНО З П (С) БО ТА МСФЗ
08.04.2013 17:07
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В НАФТОГАЗОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
08.04.2013 15:53
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.273 сек. / Mysql: 899 (0.237 сек.)