:: ECONOMY :: РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

 
15.04.2013 14:39
Автор: Савенко Тетяна Олександрівна, Київський фінансово-економічний коледж Національного університету Державної податкової служби України
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Суттєві труднощі, з якими останнім часом стикається національна та світова економіки, як ніколи підкреслюють необхідність підвищення уваги суспільства, бізнесу та держави до проблем інноваційно-інвестиційного розвитку. В умовах значного загострення боротьби за ринки збуту, обмеженості доступу до фінансових ресурсів, найбільші шанси на мінімізацію втрат та швидке підвищення економічних показників матимуть насамперед ті країни, які змогли вибудувати високоефективну економіку, засновану на постійному вдосконаленні виробничих процесів, створенні новітньої продукції та оптимізації систем управління.
Повільний розвиток інноваційних процесів в економіці України сьогодні не відповідає завданням стратегічного курсу утвердження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України. Про це свідчить аналіз статистичних даних щодо інноваційної діяльності у промисловості України за період 2000-2012 років [1].
Економічні перетворення 1990-х рр., які супроводжувалися різким падінням рівня виробництва і платоспроможності, позначилися неухильним зниженням інноваційної активності промислових підприємств. Так, якщо наприкінці 1980-х рр. питома вага підприємств, що розробляли і впроваджували нову продукцію та виробничі процеси, у промисловості колишнього СРСР становила 60-70%, то в першій половині 1990-х рр. цей показник знизився більш ніж утричі, а в другій половині становив 20-26% . В останні роки ця проблема тільки загострилася, тоді як в економічно розвинутих  країнах світу кількість інноваційно-активних підприємств становить від 40% до 80% їх загальної кількості (рис. 1) [2].Рис. 1. Інноваційна активність та питома вага реалізованої продукції

Слід зазначити, що останні роки спостерігається тенденція щодо збільшення кількості впровадження нових технологічних процесів: у 2011 р. - 2510, 2012 р. - 2953 процеси, але технічне оновлення виробництв на передовій технологічній базі, здійснення автоматизації та механізації проводиться низькими темпами та незначними обсягами. Через низьку питому вагу промислових підприємств, що впроваджували інновації, маємо відповідно і малий обсяг реалізованої інноваційної продукції від загального обсягу випуску промислових товарів (Рис. 1).
Отже, на сьогодні в Україні спостерігається незначне стимулювання інноваційних процесів і підтримки високотехнологічних виробництв. Тому утвердження інноваційної  моделі розвитку національної економіки є безальтернативним шляхом для України забезпечити конкурентоспроможність вітчизняної економіки, інтегруватися в глобальні інтеграційні процеси, а також забезпечити випереджальні темпи економічного зростання відносно розвинених країн світу і створити економічне підґрунтя для запровадження високих соціальних стандартів.

Список використаних джерел:
1. Федоренко В. Г. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності : навч. посіб. – К. : Алерта, 2004. – 431 с. – Бібліогр. : С. 422-431.
2. Бодров В. Г. Інноваційно-інвестиційна модель сталого розвитку національної економіки : навч.-метод. матеріали. – К. : НАДУ, 2009. – 60 с.
3. Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
17.04.2013 16:32
МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ ТРАНСПОРТНОЇ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ
17.04.2013 16:21
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
17.04.2013 11:13
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ В АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС (НА ПРИКЛАДІ АПК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
08.04.2013 15:41
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.197 сек. / Mysql: 763 (0.169 сек.)