:: ECONOMY :: АНАЛІЗ ЧИННИКІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРОЦЕСІВ СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ :: ECONOMY :: АНАЛІЗ ЧИННИКІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРОЦЕСІВ СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
:: ECONOMY :: АНАЛІЗ ЧИННИКІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРОЦЕСІВ СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРОЦЕСІВ СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 
12.06.2012 09:47
Автор: Коцьо Ольга Ярославівна, кандидат економічних наук, старший викладач, Львівський інститут економіки і туризму
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Ринковим економікам притаманна деяка нестабільність і швидкоплинність процесів. Тобто ринкове середовище є мінливим, що ускладнює процес побудови адекватних математичних моделей. Аналіз багаточисельних праць з проблематики споживання домогосподарств дає змогу виокремити такі основні чинники невизначеності у сфері моделювання споживання:
• мінливість ринкового середовища;
• методологія збору інформації з оцінками рівня споживання домогосподарств;
• поведінка домашнього господарства на ринках благ;
• ієрархія потреб домогосподарства;
• економічна теорія як спосіб врахування мотивації поведінки домашніх домогосподарств у ринковому середовищі;
• математична теорія, яка використовується для формалізації екстремальної проблеми споживання домогосподарств;
• принципи оптимізації управлінських рішень у ринкових економіках.
Зрозуміло, що названі чинники мають узагальнюючий характер і в кожному конкретному випадку можуть бути представлені як деякі набори параметрів чи змінних. Охарактеризуємо стисло їхню суть та можливий вплив на адекватність результатів економіко-математичного моделювання споживання в умовах ринкової економіки.
Мінливість ринкового середовища характеризує ступінь неочікуваності зміни стану соціально-економічної системи регіону у прогнозному періоді. Практичним способом врахування цього фактора у ЕММ є надання статусу випадкових змінних деякій множині показників. Стосовно сфери споживання, то, очевидно, невизначеність ринкового середовища слід пов’язувати з такими параметрами як ринкові ціни благ, індекс цін, доход домогосподарства [1, 2, 3].
Методологія збору інформації з оцінками стану споживання домогосподарств суттєво впливає на якість аналізу тенденцій споживання в регіоні з допомогою математичних моделей, оскільки результати її роботи залежать від якості даних, що подаються на її вхід. Система збору інформації щодо споживання домогосподарств в Україні широковідома і стисло характеризується завжди при публікації статистичних щорічників. Особливістю її є:
• відображення макропопиту домогосподарств у розрізі сукупних витрат, регіонів і країни в цілому та мікропопиту на продукти харчування;
• відстеження мінливості ринкового середовища через розрахунок ринкових цін та регіональних цінових індексів;
• формування оцінок стану споживання домогосподарств на підставі різних джерел інформування (шляхом опитування домогосподарств, за даними торгівлі тощо);
• публікація результатів у двох формах – як зведені звіти (щорічники) Держкомстату України (м. Київ) та як щорічники Головних управлінь статистики областей України;
• оцінювання доходів домогосподарств в розрізі джерел доходу, регіонів і країни загалом.
Просте порівняння інформації щорічників України і Головних управлінь статистики в областях виявляє певну невідповідність даних. Це підстава для того, щоб вважати статистичні дані про рівні споживання домогосподарств в Україні неповними і частково недостовірними.
На нашу думку, ідеальним параметром математичної моделі, який би оцінював недосконалість динамічних рядів соціально-економічних показників рівня споживання домогосподарств, може бути асиметрія інформації.
Отже, на підставі аналізу різних джерел можна зробити висновок про два типові способи обліку недосконалості ринкової інформації у математичних моделях [4]. Також слід звернути увагу на невідповідність у більшості випадків розрізу наявної статистичної інформації параметрам ЕММ. Усталеним способом вирішення такого протиріччя є продукування спеціальних міні-моделей, призначенням яких є попереднє опрацювання і групування статистичних даних у потрібному вигляді для математичної моделі дослідника. Власне цьому і присвячені наступні дослідження.

Література:
1. Боровик О. В. Дослідження операцій в економіці: навч. посіб. для вузів / О. В. Боровик, Л. В. Боровик. – К.: Центр учб. літ-ри, 2007. – 424 с.
2. Волошин О. Ф. Теорія прийняття рішень: навч. посіб. / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. – К.: Вид.-полігр. Центр «Київ. ун-т», 2006. – 304 с.
3. Економіка України: десять років реформ / [ред.: З. Ватаманюк, С. Панчишин]. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2001. – 469 с.
4. Коцьо О. Я. Моделювання споживання домогосподарств за умов невизначеності інформації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : (08.00.11) / Коцьо Ольга Ярославівна. – Львів, 2009. – 285 c.

e-mail: olya_kotso@ukr.net


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
25.05.2012 12:07
МЕТОДИ ОЦІНКИ АГРОКОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
23.05.2012 16:51
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.185 сек. / Mysql: 812 (0.153 сек.)