:: ECONOMY :: АНАЛІЗ ЧИННИКІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРОЦЕСІВ СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ :: ECONOMY :: АНАЛІЗ ЧИННИКІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРОЦЕСІВ СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
:: ECONOMY :: АНАЛІЗ ЧИННИКІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРОЦЕСІВ СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 50  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРОЦЕСІВ СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 
12.06.2012 09:47
Автор: Коцьо Ольга Ярославівна, кандидат економічних наук, старший викладач, Львівський інститут економіки і туризму
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Ринковим економікам притаманна деяка нестабільність і швидкоплинність процесів. Тобто ринкове середовище є мінливим, що ускладнює процес побудови адекватних математичних моделей. Аналіз багаточисельних праць з проблематики споживання домогосподарств дає змогу виокремити такі основні чинники невизначеності у сфері моделювання споживання:
• мінливість ринкового середовища;
• методологія збору інформації з оцінками рівня споживання домогосподарств;
• поведінка домашнього господарства на ринках благ;
• ієрархія потреб домогосподарства;
• економічна теорія як спосіб врахування мотивації поведінки домашніх домогосподарств у ринковому середовищі;
• математична теорія, яка використовується для формалізації екстремальної проблеми споживання домогосподарств;
• принципи оптимізації управлінських рішень у ринкових економіках.
Зрозуміло, що названі чинники мають узагальнюючий характер і в кожному конкретному випадку можуть бути представлені як деякі набори параметрів чи змінних. Охарактеризуємо стисло їхню суть та можливий вплив на адекватність результатів економіко-математичного моделювання споживання в умовах ринкової економіки.
Мінливість ринкового середовища характеризує ступінь неочікуваності зміни стану соціально-економічної системи регіону у прогнозному періоді. Практичним способом врахування цього фактора у ЕММ є надання статусу випадкових змінних деякій множині показників. Стосовно сфери споживання, то, очевидно, невизначеність ринкового середовища слід пов’язувати з такими параметрами як ринкові ціни благ, індекс цін, доход домогосподарства [1, 2, 3].
Методологія збору інформації з оцінками стану споживання домогосподарств суттєво впливає на якість аналізу тенденцій споживання в регіоні з допомогою математичних моделей, оскільки результати її роботи залежать від якості даних, що подаються на її вхід. Система збору інформації щодо споживання домогосподарств в Україні широковідома і стисло характеризується завжди при публікації статистичних щорічників. Особливістю її є:
• відображення макропопиту домогосподарств у розрізі сукупних витрат, регіонів і країни в цілому та мікропопиту на продукти харчування;
• відстеження мінливості ринкового середовища через розрахунок ринкових цін та регіональних цінових індексів;
• формування оцінок стану споживання домогосподарств на підставі різних джерел інформування (шляхом опитування домогосподарств, за даними торгівлі тощо);
• публікація результатів у двох формах – як зведені звіти (щорічники) Держкомстату України (м. Київ) та як щорічники Головних управлінь статистики областей України;
• оцінювання доходів домогосподарств в розрізі джерел доходу, регіонів і країни загалом.
Просте порівняння інформації щорічників України і Головних управлінь статистики в областях виявляє певну невідповідність даних. Це підстава для того, щоб вважати статистичні дані про рівні споживання домогосподарств в Україні неповними і частково недостовірними.
На нашу думку, ідеальним параметром математичної моделі, який би оцінював недосконалість динамічних рядів соціально-економічних показників рівня споживання домогосподарств, може бути асиметрія інформації.
Отже, на підставі аналізу різних джерел можна зробити висновок про два типові способи обліку недосконалості ринкової інформації у математичних моделях [4]. Також слід звернути увагу на невідповідність у більшості випадків розрізу наявної статистичної інформації параметрам ЕММ. Усталеним способом вирішення такого протиріччя є продукування спеціальних міні-моделей, призначенням яких є попереднє опрацювання і групування статистичних даних у потрібному вигляді для математичної моделі дослідника. Власне цьому і присвячені наступні дослідження.

Література:
1. Боровик О. В. Дослідження операцій в економіці: навч. посіб. для вузів / О. В. Боровик, Л. В. Боровик. – К.: Центр учб. літ-ри, 2007. – 424 с.
2. Волошин О. Ф. Теорія прийняття рішень: навч. посіб. / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. – К.: Вид.-полігр. Центр «Київ. ун-т», 2006. – 304 с.
3. Економіка України: десять років реформ / [ред.: З. Ватаманюк, С. Панчишин]. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2001. – 469 с.
4. Коцьо О. Я. Моделювання споживання домогосподарств за умов невизначеності інформації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : (08.00.11) / Коцьо Ольга Ярославівна. – Львів, 2009. – 285 c.

e-mail: olya_kotso@ukr.net


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
25.05.2012 12:07
МЕТОДИ ОЦІНКИ АГРОКОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
23.05.2012 16:51
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.209 сек. / Mysql: 706 (0.174 сек.)