:: ECONOMY :: КОМП’ЮТЕРНІ СЦЕНАРІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЛЕГАЛЬНОЇ Й ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ СУСПІЛЬСТВА :: ECONOMY :: КОМП’ЮТЕРНІ СЦЕНАРІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЛЕГАЛЬНОЇ Й ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ СУСПІЛЬСТВА
:: ECONOMY :: КОМП’ЮТЕРНІ СЦЕНАРІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЛЕГАЛЬНОЇ Й ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ СУСПІЛЬСТВА
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

КОМП’ЮТЕРНІ СЦЕНАРІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЛЕГАЛЬНОЇ Й ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ СУСПІЛЬСТВА

 
17.04.2012 17:07
Автор: Коляда Юрій Васильович, к.ф.-м. наук, доцент кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Семашко Катерина Анатоліївна, асистент, аспірант кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
У загальному випадку взаємодія легальної економіки (ЛЕ) і тіньової економіки (ТЕ) являє собою динамічний процес. Вона описується [1] системою нелінійних звичайних диференційних рівнянь


де змінні  Х1=Х1(t) I X2=X2(t)  відповідно описують обсяги ЛЕ і ТЕ; коефіцієнти ai(i=1,2)  власні швидкості варіативності обсягів; величини bij (i;j=1,2;i≠j) стосується ступеня взаємодії двох гілок економіки; коефіцієнти сi  відповідають рівням само обмеженості згадуваних обсягів. Таким чином, має місце так звана точкова математична модель (ММ) динаміки, яка отримується з використанням синергетичного способу головних пропорцій та основного принципу кінетики [1] про білінійну взаємодію складових об’єкта моделювання.
 Висловлюється гіпотеза: два різновиди економіки полярні за своїм цільовим призначенням, але між ними існує певний взаємовплив (позитивний або негативний зворотний зв'язок). Зазначене описується ММ (1),


Згідно підходу наскрізного адаптивного моделювання економічної динаміки [1] спершу шукаються особливі (стаціонарні, рівноважні або критичні) точки, прирівнюючи похідні до нуля. Координати згадуваних точок є розв’язки нелінійної системи алгебраїчних рівняньяких всього три, а саме: №1 – тривіальна (0;0); №2 – (0; 1/С2); №3 - , приймаючи до уваги вимогу про додатні числові значення. Звісно, що мають виконуватися нерівності: С1< 1; С2 > 1 і С1С2<1.
Функціональна матриця Якобі для ММ (1а) має виглядЇї числові характеристики записуються: слід як сума елементів головної діагоналі; визначник Величини обчислюються для кожної рівноважної точки. Знаючи їх знаки, кваліфікується тип особливої точки. Наприклад, тривіальна точка є сідловка, бо
Для критичної точки №2 мають місце вирази: причому слід матриці додатний для С2<1/2,  від’ємний  для С2>1/2  і рівний нулю для  причому визначник додатній для C2>1 і тоді буде стійкий вузол (фокус); для C2<1 визначник від’ємний і буде сідловка точка (нестійка).
Для третьої особливої точки справедливі вирази: приймаючи до уваги додатність координат, тобто C2>1, C1<1 i C1C2<1, у випадку  C2<1, C1>1 повинна виконуватися нерівність C1C2>1.
Визначник матриці від’ємний для C2<1, C1>1 і C1C2>1, тоді буде сідловка точка; додатний для C2>1, C1<1 i C1C2<1, стійкий вузол (фокус) буде.
На рис. 1-5 графічно відображено результати комп’ютерного моделювання над ММ (1а) для різних числових значень коефіцієнтів C1 i C2.
C1:=0.3  C2:=1


C1 :=0.5  C2 :=1.5     Має місце падіння обсягів ЛЕ і ТЕ.


Одночасне і синхронне падіння обсягів завершується домінуванням ТЕ (Рис.3)
C1:=0.99  C2:=1
На рис. 4-5 домінує ТЕ, хоча коефіцієнти Сі мають зовсім різні числові значення, причому відношення С2/С1 падає.


Список використаної літератури:
1. Коляда Ю.В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки/ Ю.В. Коляда: монографія. - К: КНЕУ, 2011. – 297 с.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.186 сек. / Mysql: 1338 (0.143 сек.)