:: ECONOMY :: СТАБІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ :: ECONOMY :: СТАБІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
:: ECONOMY :: СТАБІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 7

Термін подання матеріалів

27 вересня 2018

До початку конференції залишилось днів 3  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТАБІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 
07.10.2011 18:09
Автор: Вдовенко Лариса Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент Вінницького національного аграрного університету; Вдовенко Ольга Сергіївна, магістр спеціальності «Облік і аудит» Вінницького національного аграрного університету
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Однією із стратегічно важливих галузей економіки, від  ефективного функціонування якої залежить стабільність роботи підприємств, установ, організацій та економічного стану держави є банківська  система. Кожна країна прагне створити надійну і сильну банківську систему, щоб спираючись на неї, вирішувати економічні й соціальні проблеми, які стоять перед суспільством.
Проблематикою формування та розвитку банківської системи України займається багато вчених: Герасимович А.М., Мороз А.М., Савлук М.І., Суторміна В.М., Федоров В.М. та інші.
Проблеми в розвитку банківської системи, викликані  негативним впливом світової фінансової кризи потребують подальшого дослідження та запровадження механізму ефективної діяльності банківських установ у сфері кредитного забезпечення економічних суб’єктів.
Станом на 01.07.2011 р. в Україні  налічується 178 діючих банків, з яких з іноземним капіталом - 56, у тому числі з 100-відсотковим іноземним капіталом  - 21. Сума активів банків станом  на 01.07.2011 р. становила 1019819 млн. грн.  або збільшились в 4,8 рази в порівнянні з початком 2006 р., сума наданих кредитів за такий же період зросла в 5,1 рази,  а зобов’язань – в 4,6 рази відповідно. Аналіз цих же показників за 2009-2011 рр. свідчить про незначне збільшення суми активів банків (в 1,01 рази), а  обсяги наданих кредитів на початок 2011 року зменшилась в порівнянні з початком 2009 року на 37214,0 млн.грн.; сума  зобов’язань банків зменшилась за відповідний період на 2460 млн.грн.
Частка кредитів наданих суб’єктам господарювання  в загальній сумі кредитів збільшилась з 56,9% в 2008 р.  до 67,3%  на початок 2011 р., тоді як  частка кредитів фізичним особам зменшилася (табл.1).


Позитивна динаміка збільшення обсягів  довгострокових кредитів в 5,9 рази спостерігалась  впродовж 2006-2008 рр.. (з 86227 млн.грн. до 507715 млн.грн.).  Проте протягом останніх трьох років спостерігається тенденція зменшення обсягів наданих довгострокових кредитів комерційними банками в 1,2 рази.  Різко зросла  сума простроченої заборгованості за кредитами  з 3379 млн.грн. в 2006  р. до 84851 млн.грн. в 2011 р. Негативний вплив світової фінансової кризи позначився також  на результатах діяльності банків : якщо станом на 01.01.2009 р. сума отриманого прибутку банківських установ зросла в 3,4 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2006 р. (з 2170 млн.грн. до 7304 млн.грн. відповідно), то станом на 01.01.2010 р. банки отримали збитки в сумі 38450 млн.грн. і впродовж 2011 р. їх діяльність залишається збитковою.
Збитковість активів   і збитковість капіталу банківських установ станом на 01.01.2011 р.  становила 1,45% та 10,19% відповідно [2].
Все це призводить до погіршення  платоспроможності банків і відображає нездатність  банківської системи здійснювати ефективний  перерозподіл фінансових ресурсів між економічними суб’єктами. Зниження ефективності розподілу ресурсів найвиразніше виявляється у збільшенні частки прострочених кредитів в загальному обсязі наданих кредитів з 2,2%  на початок 2006 р. до 11,2% на початок 2011 р.
Банківський капітал є важливим складником фінансового капіталу,  від нього великою мірою залежить подальший поступ економіки України, її інтеграція в світову спільноту. Як свідчить вітчизняна практика,  саме банки з іноземним капіталом протягом останніх років нарощували свій капітал.
Причиною приходу іноземних банків на національний ринок є, на думку більшості науковців, зниження рентабельності вітчизняних банківських установ з однієї сторони та відповідно стимул підвищувати ефективність функціонування завдяки конкурентоспроможності на перспективу.
В  Україні сформувалася група банків, які можна вважати еталоном надійності. До них ми відносимо банки із стовідсотковим іноземним капіталом, які мають розгалужену філіальну мережу і високий рівень зовнішньої підтримки. Як правило ці банки займають досить вузькі ніші на ринку банківських послуг у корпоративному секторі, і навіть в умовах банківської кризи їм вдалося закінчити рік з рентабельністю власного капіталу на рівні 30-40% і досить високою якістю активів. На відміну від українських банків, банки з іноземним капіталом, які діють в Україні досить впевнено себе почували в період світової фінансової кризи. Більшість з них обрали консервативну стратегію, яка допомогла їм підготуватися до фінансової кризи – накопичити запас пружності для розрахунків за зовнішніми боргами та вчасного повернення депозитів своїм вкладникам [1].
На думку Правик Ю., особливою перевагою банків з іноземним капіталом, на відміну від українських під час кризи було те, що капітал банку був збільшений материнською структурою у декілька разів. Таким чином, підтримка з боку акціонерів багатьом банкам з іноземним капіталом допомогла не тільки збільшити статутний капітал, а й пролонгувати кредитні лінії, надані іншими банками [1].
Досвід розвинутих країн, які мають міцну банківську систему, свідчить, що обов’язковою умовою стабільного існування банків в довгостроковій перспективі є наявність  у них продуманої кредитної політики. Сьогодні банки повинні не лише формувати свою кредитну політику, а й постійно стежити за її відповідністю умовам, що змінюються.  Тому стратегічним завданням розвитку банківської системи України є зростання ресурсного потенціалу комерційних банків через механізм здешевлення банківських послуг; відновлення довіри  з боку населення; формування кредитної політики банків максимально орієнтованої  на клієнта.
Для ефективного використання потенціалу банківської системи і забезпечення суб’єктів господарювання необхідними кредитними ресурсами в подальшому слід вживати  заходів щодо збільшення обсягів залучених коштів, підтримання ліквідності на достатньому рівні шляхом узгодження строків залучених коштів і вкладень банків, забезпечення оптимального співвідношення між власними та залученими коштами, підвищення ефективності управління зобов’язаннями.

Список використаної літератури:
1. Правик Ю. Банківська система України в період фінансової кризи: впровадження антикризових заходів / Юлія Правик // Банківська справа.- 2011.-№1.- С.76-88.
2. Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2011 року // НБУ Вісник НБУ.- 2011.- №8(186).- С.57.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
29.09.2011 12:58
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
13.10.2011 19:15
ІНФОРМАЦІЙНІ РИЗИКИ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
12.10.2011 18:30
ПЕРСПЕКТИВНІ ВИДИ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ БАНКІВ
12.10.2011 18:00
РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ НА ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
09.09.2011 17:01
АНАЛІЗ ВИДАТКІВ НА РОЗВИТОК ВУЗІВСЬКОЇ НАУКИ
09.09.2011 16:42
АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ «КЛІЄНТ – БАНК»
08.10.2011 12:49
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МФО НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
07.10.2011 16:59
© 2010-2018 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.142 сек. / Mysql: 510 (0.108 сек.)