:: ECONOMY :: СТАБІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ :: ECONOMY :: СТАБІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
:: ECONOMY :: СТАБІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 10

Термін подання матеріалів

26 грудня 2018

До початку конференції залишилось днів 12  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТАБІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 
07.10.2011 18:09
Автор: Вдовенко Лариса Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент Вінницького національного аграрного університету; Вдовенко Ольга Сергіївна, магістр спеціальності «Облік і аудит» Вінницького національного аграрного університету
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Однією із стратегічно важливих галузей економіки, від  ефективного функціонування якої залежить стабільність роботи підприємств, установ, організацій та економічного стану держави є банківська  система. Кожна країна прагне створити надійну і сильну банківську систему, щоб спираючись на неї, вирішувати економічні й соціальні проблеми, які стоять перед суспільством.
Проблематикою формування та розвитку банківської системи України займається багато вчених: Герасимович А.М., Мороз А.М., Савлук М.І., Суторміна В.М., Федоров В.М. та інші.
Проблеми в розвитку банківської системи, викликані  негативним впливом світової фінансової кризи потребують подальшого дослідження та запровадження механізму ефективної діяльності банківських установ у сфері кредитного забезпечення економічних суб’єктів.
Станом на 01.07.2011 р. в Україні  налічується 178 діючих банків, з яких з іноземним капіталом - 56, у тому числі з 100-відсотковим іноземним капіталом  - 21. Сума активів банків станом  на 01.07.2011 р. становила 1019819 млн. грн.  або збільшились в 4,8 рази в порівнянні з початком 2006 р., сума наданих кредитів за такий же період зросла в 5,1 рази,  а зобов’язань – в 4,6 рази відповідно. Аналіз цих же показників за 2009-2011 рр. свідчить про незначне збільшення суми активів банків (в 1,01 рази), а  обсяги наданих кредитів на початок 2011 року зменшилась в порівнянні з початком 2009 року на 37214,0 млн.грн.; сума  зобов’язань банків зменшилась за відповідний період на 2460 млн.грн.
Частка кредитів наданих суб’єктам господарювання  в загальній сумі кредитів збільшилась з 56,9% в 2008 р.  до 67,3%  на початок 2011 р., тоді як  частка кредитів фізичним особам зменшилася (табл.1).


Позитивна динаміка збільшення обсягів  довгострокових кредитів в 5,9 рази спостерігалась  впродовж 2006-2008 рр.. (з 86227 млн.грн. до 507715 млн.грн.).  Проте протягом останніх трьох років спостерігається тенденція зменшення обсягів наданих довгострокових кредитів комерційними банками в 1,2 рази.  Різко зросла  сума простроченої заборгованості за кредитами  з 3379 млн.грн. в 2006  р. до 84851 млн.грн. в 2011 р. Негативний вплив світової фінансової кризи позначився також  на результатах діяльності банків : якщо станом на 01.01.2009 р. сума отриманого прибутку банківських установ зросла в 3,4 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2006 р. (з 2170 млн.грн. до 7304 млн.грн. відповідно), то станом на 01.01.2010 р. банки отримали збитки в сумі 38450 млн.грн. і впродовж 2011 р. їх діяльність залишається збитковою.
Збитковість активів   і збитковість капіталу банківських установ станом на 01.01.2011 р.  становила 1,45% та 10,19% відповідно [2].
Все це призводить до погіршення  платоспроможності банків і відображає нездатність  банківської системи здійснювати ефективний  перерозподіл фінансових ресурсів між економічними суб’єктами. Зниження ефективності розподілу ресурсів найвиразніше виявляється у збільшенні частки прострочених кредитів в загальному обсязі наданих кредитів з 2,2%  на початок 2006 р. до 11,2% на початок 2011 р.
Банківський капітал є важливим складником фінансового капіталу,  від нього великою мірою залежить подальший поступ економіки України, її інтеграція в світову спільноту. Як свідчить вітчизняна практика,  саме банки з іноземним капіталом протягом останніх років нарощували свій капітал.
Причиною приходу іноземних банків на національний ринок є, на думку більшості науковців, зниження рентабельності вітчизняних банківських установ з однієї сторони та відповідно стимул підвищувати ефективність функціонування завдяки конкурентоспроможності на перспективу.
В  Україні сформувалася група банків, які можна вважати еталоном надійності. До них ми відносимо банки із стовідсотковим іноземним капіталом, які мають розгалужену філіальну мережу і високий рівень зовнішньої підтримки. Як правило ці банки займають досить вузькі ніші на ринку банківських послуг у корпоративному секторі, і навіть в умовах банківської кризи їм вдалося закінчити рік з рентабельністю власного капіталу на рівні 30-40% і досить високою якістю активів. На відміну від українських банків, банки з іноземним капіталом, які діють в Україні досить впевнено себе почували в період світової фінансової кризи. Більшість з них обрали консервативну стратегію, яка допомогла їм підготуватися до фінансової кризи – накопичити запас пружності для розрахунків за зовнішніми боргами та вчасного повернення депозитів своїм вкладникам [1].
На думку Правик Ю., особливою перевагою банків з іноземним капіталом, на відміну від українських під час кризи було те, що капітал банку був збільшений материнською структурою у декілька разів. Таким чином, підтримка з боку акціонерів багатьом банкам з іноземним капіталом допомогла не тільки збільшити статутний капітал, а й пролонгувати кредитні лінії, надані іншими банками [1].
Досвід розвинутих країн, які мають міцну банківську систему, свідчить, що обов’язковою умовою стабільного існування банків в довгостроковій перспективі є наявність  у них продуманої кредитної політики. Сьогодні банки повинні не лише формувати свою кредитну політику, а й постійно стежити за її відповідністю умовам, що змінюються.  Тому стратегічним завданням розвитку банківської системи України є зростання ресурсного потенціалу комерційних банків через механізм здешевлення банківських послуг; відновлення довіри  з боку населення; формування кредитної політики банків максимально орієнтованої  на клієнта.
Для ефективного використання потенціалу банківської системи і забезпечення суб’єктів господарювання необхідними кредитними ресурсами в подальшому слід вживати  заходів щодо збільшення обсягів залучених коштів, підтримання ліквідності на достатньому рівні шляхом узгодження строків залучених коштів і вкладень банків, забезпечення оптимального співвідношення між власними та залученими коштами, підвищення ефективності управління зобов’язаннями.

Список використаної літератури:
1. Правик Ю. Банківська система України в період фінансової кризи: впровадження антикризових заходів / Юлія Правик // Банківська справа.- 2011.-№1.- С.76-88.
2. Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2011 року // НБУ Вісник НБУ.- 2011.- №8(186).- С.57.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
29.09.2011 12:58
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
13.10.2011 19:15
ІНФОРМАЦІЙНІ РИЗИКИ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
12.10.2011 18:30
ПЕРСПЕКТИВНІ ВИДИ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ БАНКІВ
12.10.2011 18:00
РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ НА ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
09.09.2011 17:01
АНАЛІЗ ВИДАТКІВ НА РОЗВИТОК ВУЗІВСЬКОЇ НАУКИ
09.09.2011 16:42
АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ «КЛІЄНТ – БАНК»
08.10.2011 12:49
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МФО НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
07.10.2011 16:59
© 2010-2018 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.122 сек. / Mysql: 540 (0.087 сек.)