:: ECONOMY :: СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ В ПОЛЬЩІ ЯК ВИД СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЇЇ РЕГІОНІВ :: ECONOMY :: СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ В ПОЛЬЩІ ЯК ВИД СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЇЇ РЕГІОНІВ
:: ECONOMY :: СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ В ПОЛЬЩІ ЯК ВИД СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЇЇ РЕГІОНІВ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 3  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ В ПОЛЬЩІ ЯК ВИД СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЇЇ РЕГІОНІВ

 
20.01.2024 23:53
Автор: Ананьєва Євгенія Андріївна, кандидат юридичних наук, Харківський національний університет внутрішніх справ; Рабоконь Роман Сергійович, магістрант, Харківський національний університет внутрішніх справ
[1. Економічні науки;]

ORCID: 0000-0003-1459-6629 Ананьєва Є.А.

Інструменти стимулювання інвестицій активно використовувалися для розвитку Польщі та її регіонів. Стратегічною метою регіональної політики Польщі було інвестиційне освоєння потенціалу регіонів для піднесення економіки всієї країни [1]. Закон «Про засади сприяння регіональному розвитку» від 12.05.2000 р. визначає підтримку (у тому числі фінансову) регіонального розвитку як територіально спрямовану сферу діяльності влади та її управління. Підтримка регіонального розвитку враховує вимоги, пов’язані з необхідністю зміцнення економічної єдності та територіальної цілісності Польщі як єдиної держави [2].

Фінансова підтримка регіонального розвитку здійснюється на основі «Загальнодержавної стратегії регіонального розвитку на 2020 – 2030 роки» та спрямована на реалізацію завдань: розвиток підприємництва, особливо малого та середнього; економічні інновації, трансфер технологій; реструктуризація окремих галузей економіки; створення нових робочих місць; інвестиції у сферу технічної та транспортної інфраструкту Фінансування підтримки регіонального розвитку здійснюється шляхом реалізації операційних програм і здійснюється як за рахунок коштів ЄС, так і за рахунок бюджетів Польщі на основі договорів:

– Європейські фонди сучасної економіки на 2021-2027 роки, є продовженням двох попередніх програм: Оперативної програми «Інноваційна економіка» на 2007-2013 роки та Оперативної програми «Розумне зростання» на 2014-2020 роки.

– операційна програма «Інфраструктура та довкілля 2014 – 2020» (27,9 млрд євро від ЄС) стала джерелом фінансування транспортної інфраструктури, енергетики, низьковуглецевої економіки тощо;

– операційна програма «Цифрова Польща» передбачає майже 2,2 млрд євро з бюджету ЄС на широкосмуговий Інтернет, електронне адміністрування та підвищення цифрових компетенцій громади;

– оперативна програма «Розвиток Східної Польщі» (фінансування 2 млрд євро з фондів ЄС). Кошти призначені для фінансування підприємництва та інновацій, громадського транспорту та зв’язку, залізничного транспорту в містах Східної Польщі;

– Програма «Технічна допомога» передбачає фінансування понад 700 млн. євро з бюджету ЄС для розвитку системи впровадження фондів ЄС у Польщі (навчання бенефіціарів та персоналу установ, які реалізують кошти) [3, 4, с. 69, 2,5].

Спеціальні економічні зони (СЕЗ) є одним із найважливіших, законодавчо встановленим інструментом стимулювання інвестицій у Польщі. Це адміністративно виділені частини території Польщі, призначені для ведення на них господарської діяльності суб’єктами господарювання на пільгових умовах порівняно з іншими територіями. Підприємцям, які виявили бажання розпочати господарську діяльність у СЕЗ та отримали відповідний дозвіл на її здійснення, надається державна допомога у вигляді таких пільг, як звільнення від податку на прибуток (для юридичних осіб), податку на доходи (для фізичних осіб) , місцеві податки та збори, зокрема земельний податок та податок на нерухоме майно, встановлення пільгових цін на купівлю землі з повністю підготовленою інфраструктурою для виробництва, надання безоплатних адміністративних послуг з реєстрації та підприємницької діяльності [6, с. 46; 7, стор. 90].

Діяльність СЕЗ у Польщі регулюється такими основними законодавчими актами, як Закон «Про спеціальні економічні зони» від 20 жовтня 1994 р. та Закон «Про порядок надання державної допомоги» від 30 квітня 2004 р. [8, 9]. Крім того, діяльність кожної із зон регулюється окремими розпорядженнями Ради міністрів та Міністерства економіки Республіки Польща [6, с. 46]. Відповідно до законодавства, метою створення СЕЗ є прискорення економічного розвитку території, на якій вона розташована, шляхом законодавчо визначених пріоритетних видів господарської діяльності, створення нових продуктів і технологій та їх подальше впровадження в економіку, розвиток експорту. , підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг; відновлення використання існуючих промислових потужностей та інфраструктури; створення нових робочих місць; розвиток природних ресурсів з дотриманням принципів екологічної збалансованості. СЕЗ використовуються насамперед як інструмент регіонального вирівнювання, стимулювання розвитку відсталих регіонів, у яких, згідно з регламентом ЄС щодо надання регіональної допомоги, обсяг ВВП на душу населення не перевищує 75% середнього рівня в країни [10, с. 40].

Компанії, які інвестують і ведуть бізнес у спеціальних економічних зонах (СЕЗ) Польщі, мають право на державну допомогу у формі звільнення від податку на прибуток (PIT або CIT). Діапазон пільг включає доходи від діяльності, яка ведеться на території спеціальних економічних зон (СЕЗ) на підставі отриманого дозволу.

У червні 2018 року набули чинності положення Закону від 10 травня 2018 року про залучення нових інвестицій. Вони дозволяють отримати звільнення від податку на прибуток на всій території країни (не тільки на територіях СЕЗ). Однак це не означає ліквідацію зон, які мають діяти до 31 грудня 2026 року.

Спеціальні економічні зони (СЕЗ) підтримують розвиток нових інвестицій у розумінні частини 1 статті 2 Закону від 10 травня 2018 року про залучення нових інвестицій. Кожна спеціальна економічна зона (СЕЗ) діє на певній території відповідно до наказу Міністра підприємництва та технологій від 29 серпня 2018 року про визначення територій та призначення їх керівникам. [11]

Список літератури:

1. Національна стратегія регіонального розвитку на 2010 – 2020 роки: регіони, міста, села. Варшава: Міністерство регіонального розвитку, 2009 [Електронний ресурс]. – Доступ: http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Documents/KSRR_09_09_09_kor_red_stat. pdf

2. Закон «Про засади сприяння регіональному розвитку» від 12 травня 2000 р. [Електронний ресурс]. – Доступ: http://www.sejm.gov.pl

3. https://www.gov.pl/web/ncbr-en/european-funds

4. Ісаєва Н. (2016). Стратегічне планування регіонального розвитку Польщі// Інвестиції: практика та досвід, Investytsii: praktyka ta dosvid. 11, стор. 67 – 70.

5. СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СХІДНОЇ ПОЛЬЩІ ДО 2020 РОКУ [Електронний ресурс]. – Доступ: http://www.mr.gov.pl/media/3372/Strategia_PW_11_07_2013_zmn.pdf

6. Кіндзерський, Ю. (2015), Стимулювання виробництва та міжрегіональне вирівнювання за допомогою спеціальних економічних зон: досвід Польщі в контексті євроінтеграційного курсу України, Економіст, вип. 6, С. 46 – 50.

7. Польща – ваш економічний партнер / Міністерство економіки Республіки Польща; Інститут дослідження ринку, споживання та бізнес-циклів. – Варшава, 2008. – 205 с.

8. Закон від 20 жовтня 1994 р. «Про спеціальні економічні зони» // Вісник права Республіки Польща, 1994. – вип. 123. – поз. 600.

9. Закон від 30 квітня 2004 р. «Про провадження у справах про державну допомогу» // Вісник права Республіки Польща, 2004. – вип. 123. – поз. 1291.

10. Правове регулювання державної допомоги в Європейському Союзі та Україні. Шляхи адаптації законодавства України / О. В. Нів'євський, С. В. Таран, Н. І. Лещенко ; Міністерство юстиції України, Київ, 2012, 179 с.

11. https://getsix.eu/resources/doing-business-in-poland/special-economic-zones-sezs/#:~:text=Special%20Economic%20Zones%20(SEZs)%20are,1994%20on%20Special%20Economic%20Zones.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС
26.01.2024 15:53
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ БАНКУ
26.01.2024 15:28
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
26.01.2024 12:33
МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ
25.01.2024 13:40
ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ РІШЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
24.01.2024 22:27
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ
23.01.2024 17:33
ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН В МЕДИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
23.01.2024 14:24
БІЗНЕС ТА ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
23.01.2024 14:06
МІЖНАРОДНИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ СЕРВІС
22.01.2024 18:40
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБОРОТУ В УКРАЇНІ
22.01.2024 16:54
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.202 сек. / Mysql: 1396 (0.16 сек.)