:: ECONOMY :: РОЗВИТОК КЛАСТЕРНОГО ПАРТНЕРСТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ :: ECONOMY :: РОЗВИТОК КЛАСТЕРНОГО ПАРТНЕРСТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
:: ECONOMY :: РОЗВИТОК КЛАСТЕРНОГО ПАРТНЕРСТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 24  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РОЗВИТОК КЛАСТЕРНОГО ПАРТНЕРСТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

 
23.02.2021 19:43
Автор: Аровіна Марина Павлівна, кандидат наук з держ. управління, Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут», м. Буча, Київська обл.
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

За даними Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) Україна в 2019 році посідала загальне 85-те місце з 141 країни за Індексом глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI), 133 місце за показником макроекономічної стабільності [1, с.556]. В той же час спостерігаємо позитивну тенденцію простоти ведення бізнесу – 64 місце у рейтингу 2019 р. проти 71 у 2018 році [2]. Ці дані вказують на необхідність підтримки сучасних методів підприємництва, щоб бути успішною країною у глобальному світі. Підприємствам варто використовувати нові можливості партнерських відносин, які відкриваються, в тому числі і на міжнародних ринках. Необхідно вживати таки форми, які будуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності, довгостроковості життєвого циклу учасників. Закордонний досвід свідчить, що ця низка завдань у контексті співпраці підприємств може успішно вирішуватися за допомогою економічних кластерів.

Кластер, за дослідженнями М. Портера – це «група географічно сусідніх і взаємопов'язаних компаній, і пов'язаних з ними організацій, що діють в певній сфері і які характеризуються спільністю діяльності та взаємодоповнюють одна одну» [3, с.158]. Історично у розвитку кластерів переважав регіональний характер, тому що саме на рівні регіону найбільш тісно співпрацюють бізнес-об’єднання задля підвищення конкурентоздатності власної продукції, її експорту, зниження трансакційних та економічних витрат діяльності. В вітчизняному економічному просторі можна визначити регіони, які можуть стати своєрідними «точками зростання» у випадку використання системи кластерів. Наприклад, це регіони з найвищими показниками експорту: м. Київ, Дніпропетровська, Львівська області тощо (табл.1).

Актуальність використання регіональних кластерів підтверджує закордонний досвід. Так, за даними Єврокомісії, у 2020 році налічувалося 2950 регіональних промислових кластерів, на які припадало 61,8 млн. робочих місць (що складає 25% від загальної кількості) у Європі [5, с.5]. Про ефективність такої співпраці свідчать результати досліджень вчених Маастрихського університету: загальна продуктивність підприємств у складі кластерів вище середньої на чверть. За цим критерієм економічні кластери поділяються на три великі групи: високопродуктивні (продуктивність вище середньої на 40%), середньої та базової продуктивності [5, с.5].

Аналіз показав, що найбільшу частку в Європі складають кластери базової продуктивності (63%), третину – кластери середньої продуктивності. Питома вага високопродуктивних кластерів складає менш ніж 10% (рис.1). Що стосується вітчизняних кластерів, на European Cluster Collaboration Platform у лютому 2021 року зареєстровано 24 кластери базової продуктивності з 14 регіонів України (близько 50% від загальної кількості). Лідером розвитку кластерів є м. Київ (5 кластерів), а також Харківська, Дніпропетровська області (3 і 2 кластера відповідно). В той же час, наприклад, у Іспанському регіоні Каталонія діють 35 кластерів, у Андалузії – 20 [6].

Аналіз основних етапів міжнародного розвитку Європейського стратегічного кластерного партнерства (European Cluster Partnership For Going International) свідчить про те, що з роками збільшується кількість європейських країн-учасників, а на сучасному, третьому етапі до партнерських програм долучаються також країни з інших континентів (табл.2).
Еволюція кластерної організації економічних відносин різних генерацій в Європі характеризується наявністю спільних та особливих секторів активності. Так, за даними табл.3 бачимо, що на кожному з етапів функціонують кластери у сферах охорони здоров'я, енергетики, мобільності, інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) (табл.3).
З іншого боку, з часом відбуваються певні зміни у структурі активності кластерів. Якщо перший етап можна визначити як «переважно промисловий», то пріоритетами другого та третього етапів є високотехнологічні послуги з акцентом на екологічну складову.

За даними GMK Center, найбільший сектор функціонування вітчизняних кластерів – ІТ, в якому зосереджено 31% кластерних ініціатив, друге місце посідає агропромисловий сектор (16%), на третьої та четвертої позиціях знаходяться деревообробна і меблева промисловість ‒ 13%; енергетика ‒ 10% [8]. Ці дані свідчать, що розвиток кластерів в Україні відбувається у загальноєвропейському тренді. 

Слід зазначити, що одним зі значущих факторів розвитку кластерів є міцна потрійна спіраль – «triple helix». Крим безпосередньо пов'язаних компаній, підприємств інфраструктури (які надають різноманітні послуги), науково-дослідних установ важливим ланцюгом цієї спіралі є участь органів влади відповідного рівня [9, с.4]. 

В теперішній час в Україні функціонують декілька онлайн-платформ підтримки кластерів: «Українськи кластери», «Асоціація підприємств промислової автоматизації України», «Industry4Ukraine» та інші. На наш погляд, одним з перспективних завдань місцевої та державної влади є об’єднання регіональних ініціатив на підставі науково обґрунтованої стратегії з урахуванням міжнародного досвіду United Nations Industrial Development Organization (ЮНІДО) та Євросоюзу. Це дозволить вітчизняним кластерам розширювати простір партнерства, а підприємствам ‒ швидше впроваджувати інновації та зміцнювати конкурентоспроможність.

Список використаних джерел:

1. WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport209.pdf (дата звернення: 16.02.2021).

2. Trading economics. Ease of Doing Business. URL: https://tradingeconomics.com/country-list/ease-of-doing-business (дата звернення: 19.02.2021).

3. Портер М. Конкуренция. М.: Вильямс, 2005. 608 с.

4. Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні-листопаді 2020 року. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 17.02.2021).

5. Hollanders H., Merkelbach I. European panorama of clusters and industrial change. URL: https://ec.europa.eu/growth/content/clusters-drivers-european-economy-results-2020-european-panorama-report_en (дата звернення: 18.02.2021).

6. European Cluster Collaboration Platform. URL: https://reporting.clustercollaboration.eu/region (дата звернення: 18.02.2021).

7. European Cluster Partnership for Going International. URL: https://clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships/escp-4i (дата звернення: 18.02.2021).

8. Юрчак О. Що необхідно для розвитку кластерів в Україні. gmk.center/ua. URL: https://gmk.center/ua/opinion/shho-neobhidno-dlya-rozvitku-klasteriv-v-ukraini/ (дата звернення: 19.02.2021).

9. Воглер Б., Саха Д., Красовська О. Програма підтримки кластерів в Україні: принципи розробки та ключові особливості. URL: https://www.beratergruppe-ukraine.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/PP_04_2015_ukr.pdf (дата звернення: 18.02.2021).Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
23.02.2021 19:49
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
22.02.2021 21:49
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ФОРМ АГРОБІЗНЕСУ
22.02.2021 21:43
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПАКУВАЛЬНОЇ ПЛІВКИ
22.01.2021 13:27
СЕРТИФІКАЦІЯ ЗА РЕЛІГІЙНИМИ СТАНДАРТАМИ: KOSHER ТА HALAL
18.01.2021 12:33
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОТИВАЦЇ ПЕРСОНАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ
18.01.2021 12:28
СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА, АДЕКВАТНОГО TQM
18.01.2021 12:23
АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
13.02.2021 10:29
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ М. ХАРКОВА)
08.02.2021 17:25
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.188 сек. / Mysql: 1338 (0.144 сек.)