:: ECONOMY :: КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
09.12.2018 14:31
Автор: Ратинський Вадим Віталійович, кандидат економічних наук, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Зміст поняття «сервіс» в науці досі не визначено чітко, межі або розширюються введенням в його структуру всіх видів діяльності, або звужуються до «побутового обслуговування». В даному контексті поняття «сервісна організація» мається на увазі підприємство сфери обслуговування. Метою статті є виявлення особливостей інноваційної діяльності сервісних організацій.

У сфері послуг розробка і впровадження інновацій мають свої характерні риси, що відрізняються від створення і управління інноваціями в сфері виробництва. По-перше, велика частина інновацій в сфері послуг не підлягає патентуванню, що істотно скорочує життєвий цикл інновацій. По-друге, для інновацій в сфері послуг характерні висока невизначеність наслідків. По-третє, досить складно оцінити ефективність інновації. По-четверте, у сфері послуг необхідний комплексний підхід до впровадження інновацій.

Можна виділити ряд класифікаційних ознак інновацій в сервісних організаціях. Залежно від об'єкта змін можуть бути виділені наступні типи інновацій:

• технічні, пов'язані з впровадженням нових видів техніки, пристосувань, інструментів, а також техніко-технологічних прийомів праці в обслуговуванні;

• організаційно-технологічні, пов'язані з новими видами послуг, більш ефективними формами обслуговування;

• управлінські, орієнтовані на вдосконалення внутрішніх і зовнішніх зв'язків організації, що використовують методи і форми менеджменту;

• комплексні, що охоплюють одночасно різні аспекти і сторони сервісної діяльності.

Залежно від ініціатора змін інновації в сфері послуг можуть бути поділені на:

• інновації «зверху-вниз», ініційовані керівництвом сервісної організації;

• інновації «знизу-вгору», ініційовані самими працівниками. 

Інновації в залежності від причини їх появи діляться на:

• інновації, які викликані потребами, - розробляються для вирішення конкретної проблеми цільового ринку;

• інновації, спрямовані на підвищення ефективності, - розробляються для підвищення ефективності процесу, існуючої послуги або процедури. Класифікація інновацій за ступенем новизни може бути представлена наступним чином:

• новітні інновації - створення і впровадження нових послуг;

• поступові інновації - поліпшення існуючих послуг або процесів;

• системні інновації - створення нової системи, наприклад, нові форми співпраці та взаємодії.

Всі системи в своєму розвитку проходять «порогові» етапи, які ведуть до різкої якісної зміни (біфуркації) процесів, які в них протікають, і до зміни організації в цілому. Необхідність впровадження інновацій в сервісні організації диктується такими факторами, як ринком і жорсткою конкурентною боротьбою, а також швидкою зміною технологій і появою нової генерації техніки, для якої не прийнятні старі методи сервісу.

Конкурентні переваги сервісних організацій це, перш за все:

• високотехнічний і стабільний механізм надання широкого кола послуг;

• персональний підхід, ідентифікація проблеми клієнта і її ефективне рішення;

• цілісність якості.

Отже, організація повинна мати істотні бізнес-причини для інноваційної діяльності; тобто інновації не є самоціллю. Інновація являє собою безперервний процес створення, тестування і впровадження нових ідей. Критерієм переходу до ноосферної економіки вважається формування сервісної моделі суспільства, якій відповідає домінуюча роль сфери послуг. Багато підприємств галузі послуг в останні десятиліття інтенсивно інтегруються в інноваційну економіку. Інновації в сфері послуг - це результат інноваційної діяльності (сервісний продукт, технологія або її окремі елементи, нова організація сервісної діяльності та ін.), який здатний більш ефективно задовольняти суспільні потреби. 

Список використаних джерел:

1. Власюк Ю. А. Особенности инновационной деятельности сервисных организаций / Ю. А. Власюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 1. - С. 98-102.

2. Richard L. Daft A Dual-Core Model of Organizational Innovation / Academy of Management Journal Vol. 21, No. 2.

3. Fariborz Damanpour  Richard M. Walker  Claudia N. Avellaneda Combinative Effects of Innovation Types and Organizational Performance: A Longitudinal Study of Service Organizations / Journal of Management Studies // Volume46, Issue4 June 2009 Pages 650-675Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
26.12.2018 17:01
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
26.12.2018 14:13
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ
25.12.2018 20:52
«FAST-TRACKING GREEN PATENT» ЯК НОВИЙ ТРЕНД ПАТЕНТУВАННЯ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
25.12.2018 20:30
ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДАЛАННЯ
25.12.2018 19:57
СУЧАСНИЙ СТАН ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ США
20.12.2018 17:40
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
18.12.2018 12:15
ОСОБЛИВОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРУ НА РИНКУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
06.12.2018 22:15
ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ІННОВАЦІЙНУ ПРОДУКЦІЮ: ПРОБЛЕМИ ТА НАСЛІДКИ
06.12.2018 21:54
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.222 сек. / Mysql: 1396 (0.171 сек.)