:: ECONOMY :: ОФШОРИЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ :: ECONOMY :: ОФШОРИЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
:: ECONOMY :: ОФШОРИЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОФШОРИЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 
13.12.2021 23:00
Автор: Кононюк Наталія Василівна, студентка, Університет державної фіскальної служби України
[Економічне спрямування]

Постановка проблеми. Процеси глобалізації призводить до виникнення такого феномену, як офшоризація світової економіки. Створення офшорних юрисдикцій стало складовою частиною світового господарства.

Стан і ступінь розробки проблеми в спеціальній літературі. Серед наукових робіт, в яких наводяться сучасний стан розвитку офшоризації світової економіки, слід виокремити праці таких науковців, як С.Басова, Є.Редзюк, Л.Простебі, С.Юрій, Т.Шепель та інші. Незважаючи, на наявність великої кількості праць щодо проблем офшоризації, все ж таки актуальним є питання щодо наслідків впливу офшоризації на світову економіку та пошук шляхів боротьби з ними.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою даного дослідження є розгляд сучасного стану та перспектив розвитку офшоризації світової економіки. Для досягнення мети ставимо такі завдання, як з’ясування сутності офшоризації світової економіки, виявлення сучасних особливостей офшоризації бізнесу; пропозиція шляхів для деофшоризації світової економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Історія зародження прототипів сучасних офшорних зон сягає ще першого тисячоліття до нашої ери та триває до сьогоднішнього дня.

Слід відмітити, що сьогодні не існує чіткого визначення поняття «офшоризація світової економіки». С.О. Басова у своїй роботі визначила термін «офшоризація світової економіки» як «процес формування і функціонування глобальної ринкової офшорної мережі» [1, с. 15].

Т.С. Шепель запропоновано трактування поняття «офшоризація світової економіки» як сукупності процесів збільшення чисельності економічних акторів, що використовують офшорні й спаринг-офшорні юрисдикції з метою оптимізації міжнародного економічного співробітництва та досягнення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, а також посилення їхнього впливу на розвиток світової економіки шляхом нетранспарентного переміщення капіталу через державні кордони [2, с. 19].

Виходячи із сутності створення офшорних зон, під терміном «офшоризація світової економіки» запропоновано розуміти процес впливу офшорної діяльності на світову економіку, шляхом переміщення капіталу в офшорні юрисдикції з метою уникнення або мінімізації оподаткування.

На сьогоднішній день глобальні процеси офшоризації поглинули майже всі країни. За даними ОЕСР, світ щороку через офшорні зони втрачає близько 20 трлн доларів США, що в середньому дорівнює 10% економіки країн. За результатами дослідження 2020 р. був складений рейтинг із 70-ти офшорних юрисдикцій, які очолили Британські Віргінські острови, Кайманові острови, Бермудські острови, Нідерланди, Швейцарія [3].

Відповідно до рейтингу, який публікує Світовий банк «Doing business» (рейтинг легкості ведення бізнесу), Україна станом на 2020 р. займала 64 місце, що вказує на значні ризики переходу національних компаній в офшорні юрисдикції [4].

З України, за різними даними, за останні 15 років виведено близько 170 мільярдів американських доларів, що мало негативний вплив на національну економіку [5].

Міжнародно-правове регулювання офшорного бізнесу зосереджено переважно в діяльності двох організацій – Групи розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) та Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). 

Основними заходами щодо деофшоризації світової економіки є 

− вдосконалення правової системи;

− підвищення ролі фінансових і кредитних установ у боротьбі з відмиванням грошей;

− активізацію міжнародного співробітництва в галузі запобігання відмиванню капіталів.

− заходи з питань оподаткування компаній цифрового сектору;

− заходи щодо забезпечення відповідності порядку ціноутворення та порядку створення вартості.

Висновки та перспективи подальших досліджень. На основі проведеного дослідження ми можемо зазначити, що офшоризація економіки є об’єктивним проявом сучасної глобалізації. Сьогодні світове співтовариство активно обговорює проблеми офшорних юрисдикцій у контексті необхідності їх ліквідації. Тому перспективами подальших досліджень є пошук ефективних шляхів деофшоризації світової економіки. 

Список використаних джерел:

1. Басова С.А. Оффшоризация как закономерность глобализации и ее воздействие на экономику России / С.А. Басова: Афтореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.01. – Кемерово, 2006. – 22 с. 

2. Шепель Т.С. Трансформация механизма функционирования мирового хозяйства: роль процесса оффшоризации / Т.С. Шепель: Афтореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.14. – Ростов-на-Дону, 2015. – 26 с. 

3. Corporate Tax Haven Index – 2021 Results / Tax Justice Network. URL:https://cthi.taxjustice.net/en/.

4. The World Bank: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org.

5. Юрій С.М., Простебі Л.І. Вплив офшорів на світову та національну економіку. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2018. Вип. 1–2. С. 187–192. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2018_1-2_29.

________________ 

Науковий керівник: Коляда Олена Володимирівна, кандидат економічих наук, профессор, Університет державної фіскальної служби УкраїниCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
23.12.2021 19:44
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЄЮ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ
23.12.2021 19:39
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
23.12.2021 19:32
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ
23.12.2021 15:57
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ«VegaPlast»
23.12.2021 08:50
СТАНОВЛЕННЯ НЕОІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ТА ВИКОРИСТАННЯ МЕДІААНАЛІЗУ, ЯК ОДНОГО З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЦЬОМУ НАПРЯМКУ
23.12.2021 08:39
АНАЛІЗ МАЙНА ТА ДЖЕРЕЛ ЙОГО УТВОРЕННЯ ХІМІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»
22.12.2021 21:21
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 3-Д ДРУКУ
22.12.2021 20:57
ФОРМИ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ
22.12.2021 20:47
ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
22.12.2021 20:40
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.214 сек. / Mysql: 1338 (0.168 сек.)