:: ECONOMY :: ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ :: ECONOMY :: ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
:: ECONOMY :: ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 
11.02.2014 17:51
Автор: Підцерковний Богдан Васильович, студент інституту економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
В умовах ринковоорієнтованої економіки ефективне функціонування органів місцевого самоврядування (далі – ОМС) є необхідною умовою поступального розвитку економічної системи та демократизації країни. Саме на місцеві органи влади покладено відповідальність за реалізацію інтересів населення та економічний розвиток територіальних громад, що неможливо без досягнення реальної фінансової автономії ОМС.
Закономірно, що проблеми забезпечення фінансової автономії ОМС знайшли своє відображення у працях українських вчених-економістів. Значний внесок у вивчення цих питань зробили такі науковці як Ганущак Ю. І, Карлін М. І., Кравченко В. І., Кириленко О. П., Крисоватий А. І., Луніна І. О. та інші.
Таким чином, метою дослідження є висвітлення теоретичних основ фінансової автономії ОМС в Україні.
На нашу думку, дефініцію «фінансова автономія органів місцевого самоврядування» варто визначати на основі Європейської хартії місцевого самоврядування, оскільки документ був ратифікований Верховною Радою України 15 липня 1997 року і є частиною вітчизняного законодавства. Отже, фінансова автономія ОМС – це наявність в ОМС адекватних фінансових ресурсів, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень;  відповідність обсягу фінансових ресурсів ОМС функціям, які передбачені законодавством; формування фінансових ресурсів місцевих властей формується за рахунок місцевих податків та зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати в межах закону [1].  
Фінансова автономія місцевих органів влади є об’єктивно необхідною складовою, організованою за принципом розподілу функцій державної влади. Саме існування органів місцевого самоврядування ставиться під сумнів без фінансової автономії ОМС. 
Головним критерієм, який засвідчує фінансову автономію місцевих властей є наявність у них прав прийняття рішень у сфері власних фінансів. Якщо такого права не передбачено в законодавстві, то місцева влада фінансової автономії не має [3, 57-58].
У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що ОМС функціонують на основі правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами. Як наслідок, у Законі визначено ряд норм, які легітимізують фінансову автономію ОМС в Україні (рис. 1.1)


Рис. 1. Основні повноваження ОМС у сфері фінансів*
*складено автором на основі [2]

Однак, незважаючи на вищевикладене, фінансова автономія ОМС в Україні носить переважно декларативний характер. Це пов’язано, насамперед, з невпорядкованістю адміністративно-територіального устрою України, відсутністю виконавчих органів обласних і районних рад, централізованим і непрозорим розподілом міжбюджетних трансфертів, відсутністю достатніх фінансових ресурсів на виконання делегованих і власних повноважень.
Наслідками описаних проблем виступають низька якість публічних послуг в державі, високий рівень корупції в органах місцевого самоврядування, слабкий зв’язок органів влади з територіальною громадою та розпорошеність бюджетних ресурсів. Усе це призводить до зростання напруги в українському суспільстві.
Отже, фінансова автономія ОМС – це самоврядування у сфері фінансів, наявність змоги ОМС в межах чинного законодавства самостійно визначати видатки, доходи, способи формування доходів місцевих бюджетів та здійснювати реальний вплив на соціально-економічний розвиток територіальних громад. Коли ОМС перебувають у залежності від центральних органів влади, то розвиток територіальних громад уповільнюється та виникає ряд негативних наслідків у суспільному житті.

Список використаних джерел:
1. Європейська хартія місцевого самоврядування. Закон № 452/97-ВР (452/97-ВР ) від 15.07.97. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр/print1382561274873783
3. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України [Текст] : Навч. посібник / В. І. Кравченко ; Науково-дослідний фінансовий ін-т. – К. : Знання, 1999. – 487 с. – (Вища освіта ХХІ століття)


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ
21.02.2014 20:05
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ
19.02.2014 13:19
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ ПДВ В УКРАЇНІ
18.02.2014 12:37
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
18.02.2014 12:27
МИТО ТА МИТНІ ПЛАТЕЖІ
13.02.2014 18:14
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.175 сек. / Mysql: 1338 (0.136 сек.)