:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 10

Термін подання матеріалів

26 грудня 2018

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 
02.10.2013 22:24
Автор: Селіванова Наталя Миколаївна, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Одеського державного аграрного університету
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
На сучасному етапі інноваційна діяльність стала невід'ємною складовою будь-якого економічного процесу. Сучасна економічна практика вимагає встановлення чіткого взаємозв'язку між обраною підприємством стратегією конкурентної боротьби та існуючою на підприємстві системою управління витратами. В цьому контексті інструментарієм стає грамотно організований та ефективно здійснюваний процес стратегічного управління витратами. Підґрунтям для розробки та впровадження такого механізму є визначення інноваційної діяльності як форми адаптації підприємств до впливу чинників зовнішнього середовища з урахуванням векторів розвитку технічної, економічної та організаційної складових інвестиційного потенціалу підприємства.
Метою даного дослідження є розробка концепції організаційно-економічного механізму стратегічного управління витратами інноваційної діяльності підприємств та методів її реалізації, спрямованих на підвищення ефективності нововведень і досягнення конкурентних переваг підприємств.
На всіх етапах процесу стратегічного управління підприємством однією з основних виступає інноваційна складова. На практиці це означає, що інноваційний менеджмент перетворюється в провідний елемент стратегічного управління. Вплив нових технологій виявляється настільки всеосяжним і наростаючим, що виникає необхідність дослідження взаємозв’язку між інноваційною діяльністю й стратегічним управлінням підприємством. У зв’язку з цим виникає необхідність вироблення нових методів управління стратегічними витратами на промислових підприємствах.
Виходячи з того, що концентрованим вираженням процесу управління є управлінське рішення, модель управління стратегічними витратами інноваційної діяльності підприємства являє собою управлінське рішення щодо прийняття інноваційної програми підприємства. Необхідна умова, якій повинна відповідати дана модель – це можливість інтеграції в процес загального стратегічного управління підприємством.
Модель стратегічного управління витратами інноваційних процесів підприємства доцільно розглядати через такі складові:
1. Облік та аналіз витрат підприємства;
2. Формулювання стратегічних альтернатив та вибір стратегії інноваційного розвитку;
3. Планування та прогнозування рівня витрат інноваційних процесів; виявлення відхилень від планових показників та ідентифікація причин таких відхилень, їх нейтралізація або врахування;
4. Оптимізація та контроль формування витрат інноваційних процесів;
5. Пошук та кількісна оцінка резервів зменшення витрат інноваційних процесів, визначення, обґрунтування та запуск механізмів їх мобілізації;
6. Контроль виконання та гнучке коригування розроблених планів.
Головне завдання будь-якої стратегії підприємства – досягнення конкурентних переваг і необхідної рентабельності виробничо-господарської діяльності. Рішення цього завдання міститься у забезпеченні умов, які визначають позицію підприємства на конкретному ринку. Функціональні стратегії промислового підприємства є сукупністю стратегічних рішень й послідовних дій з їх виконання для досягнення поставлених цілей. Тобто, яку б стратегію не обрало промислове підприємство, вона буде тісно пов’язана з процесом стратегічного управління витратами. Стратегічне рішення майже завжди має інноваційний характер і спрямоване на рішення різних проблем: виробничих, економічних, маркетингових і інших. Тому необхідно визначити місце стратегічного управління витратами інноваційної діяльності в процесі управління ними. На рисунку 1 наведено місце стратегічного управління витратами в інноваційній діяльності підприємства. Таким чином, на всіх етапах стратегічного управління підприємства однією з основних виступає витратна складова. Це означає, що стратегічне управління витратами інноваційної діяльності на сучасному рівні розвитку економіки перетворюється в провідний елемент стратегічного управління промисловим підприємством.Рис.1. Місце стратегічного управління витратами в інноваційній
діяльності підприємства [1]

Отже, зважаючи на те, яке значення мають витрати в діяльності підприємства, виникає потреба побудови ефективного методу управління ними, зокрема, тими, що пов’язані з впровадженням інноваційних процесів, які є рушійною силою його розвитку. Значна кількість методів управління витратами зумовлює менеджерів до вибору таких із них, що забезпечували б досягнення підприємством поставлених цілей і були орієнтовані як на оперативне, так і стратегічне управління підприємством, давали змогу впровадити таку систему контролю, що дозволила б збільшити ефективність діяльності підприємства.
Для дієвого управління витратами на інноваційні процеси підприємства Грицай О.І. пропонує використовувати в комплексі такі методи управління витратами, як АВС з метою виділення витрат на інноваційні процеси від інших видів діяльності, таргет-костинг для створення інноваційної продукції за доступними споживачам цінами, LСС- аналіз для прогнозування витрат на інноваційні процеси ще на момент їх розроблення. Розрахунок витрат за життєвим циклом продукції (LCC) є інструментом стратегічного управління з чітко позначеними цілями і можливостями. Застосування цього методу спільно з деякими іншими методами, зокрема тими, що стосуються оперативного управління дає синергетичний ефект в досягненні цілей підприємства у сфері управління витратами. З цією метою запропоновано одночасно використовувати метод таргет-костинг. Своєю чергою цей метод підтримує стратегію зменшення витрат до цільової собівартості ще на стадії проектування продукції, тому є не тільки операційним, але і стратегічним інструментом. Визначити групи витрати для кожного виду діяльності дозволить метод АВС. Відповідно оперативні методи управління витратами ( АВС і частково таргет-костинг) забезпечать поточне планування, контроль і зменшення витрат, а визначення витрат за життєвим циклом продукції буде основою для прийняття стратегічних довгострокових рішень. Спільне використання методу АВС разом із таргет-костинг і LCC-аналіз дозволить отримати управлінському персоналу достатню кількість інформації для операційного і стратегічного управління та дасть найбільший ефект у досягненні цілей підприємства [2].
Таким чином, виходячи із результатів проведеного дослідження, можна стверджувати, що раціонально організована система стратегічного управління інноваційними витратами забезпечить ефективне управління в довгостроковому періоді всією діяльністю підприємства, в тому числі й інноваційною.

Список використаної літератури:
1. Гришко Н.В. Модель стратегічного управління витратами інноваційної діяльності промислового підприємства [Текст] / Н.В. Гришко // Экономика и управление. – 2009. –  № 6. – С. 23 – 26.
2. Грицай О.І. Застосування методів управління витратами в інноваційній діяльності підприємства [Текст] / О.І. Грицай // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: [збірник наукових праць]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 720. – С. 9–15.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ В СИСТЕМІ ОПЕРАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
23.09.2013 18:07
ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
18.09.2013 17:39
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
06.10.2013 12:20
ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ЯК ЧИННИК ПОКРАЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
05.10.2013 18:19
ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
05.10.2013 18:07
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
05.10.2013 18:03
ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
05.10.2013 12:44
ОСОБЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
04.10.2013 13:45
СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ
04.10.2013 13:30
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ЯК ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
03.10.2013 23:09
© 2010-2018 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.149 сек. / Mysql: 540 (0.113 сек.)