:: ECONOMY :: АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» :: ECONOMY :: АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»
:: ECONOMY :: АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

 
09.10.2012 15:21
Автор: Безугла Тетяна Валеріївна, аспірантка Харківського державного університету харчування та торгівлі
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
На даному етапі розвитку економіки важливе значення має ефективне функціонування підприємств, як значною мірою залежить від рівня показників фінансово-економічної стійкості. Позитивні значення цих показників є підґрунтям для нормального функціонування підприємств і поступового зростання їх виробничого потенціалу.
Умовою життєдіяльності й основою стабільності підприємства  в ринковій економіці є його стійкість. Ефективне управління економічною стійкістю дає змогу підприємству адаптуватися до умов зовнішнього середовища та контролювати ступінь його незалежності.
В даний час не встановлено єдиної сутності поняття «економічна стійкість підприємства». Деякі економісти дають вичерпну характеристику економічній стійкості, інші – більш коротку.
Одні автори економічну стійкість трактують як максимізацію й стабілізацію доходів. Інші — як процес вироблення оперативно-тактичних рішень, що визначають поведінку підприємства, тобто зв’язують досягнення економічної стійкості із стратегією поведінки підприємства на ринку. Звичайно, одержання прибутку — це основна мета підприємницької діяльності, тому її можна вважати основним критерієм стійкості.
На думку В.Л. Іванова, «економічна стійкість підприємства» - це здатність економічної систем не відхилятись від свого стану  при різних внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих впливах за рахунок ефективного формування і використання фінансових, виробничих і організаційних механізмів [2].
А.Н. Фолом’єв стверджує, що «економічна стійкість підприємства» - це економічна категорія, яка характеризує сутність особливого стану господарської системи. Вона синтезує в собі сукупність ряду властивостей як самої системи, так і найважливіших складових її виробничої діяльності [3].
В свою чергу А.С. Туваєв розглядає «економічну стійкість підприємства» як рівноважний, збалансований стан економічних ресурсів і організаційних структур та їх взаємозв’язку в рамках виробничо-збутової системи, яке забезпечує стабільні умови для її розширеного відтворення, в тому числі при наявності внутрішньо і зовнішніх несприятливих впливів, що досягається по засобах здійснення спеціалізованого комплексу фінансово-економічних та організаційних заходів з алгоритмом відповідних дій [1].
Л.А. Лахтіонова вважає що «економічна стійкість підприємства» - це  такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробничо-торговельної діяльності, а також затрати на його розширення та оновлення [4].
И.В. Брянцева відмічає, що економічна стійкість підприємства формується в процесі виробництва, забезпечується на етапах реалізації та розподілу продукції [5].
Серед великої кількості тлумачень «економічної стійкості» різними науковцями спостерігаються як розбіжності даного поняття, так і спільні риси.
Результати аналізу свідчать, що більшість авторів вважає «економічну стійкість підприємства» – станом системи. Виходячи з проаналізованого матеріалу треба зазначити, що:
- по-перше, економічна стійкість — це багатопланове поняття, що багато в чому пов’язане як і з зовнішніми чинниками ринкового середовища, так і  з внутрішніми чинниками, що визначають організацію підприємницької діяльності.
 - по-друге,  економічна стійкість - це сукупність характеристик. Але їхня спрямованість неоднакова: це і стабільність доходів, і швидке реагування на зміну зовнішнього середовища, і забезпечення режиму розвитку. Визнаючи значимість цих рис, вважаємо їх основними чинниками забезпечення економічної стійкості підприємства.
- по-третє, економічна стійкість – це здатність не відхилятись від запланованого стану за допомогою фінансових, виробничих та управлінських механізмів.
Таким чином, економічна стійкість – здатність зберігати цілісність під впливом різноманітних внутрішніх і зовнішніх чинників, за допомогою фінансових, виробничих, ринкових і управлінських механізмів.
Економічна стійкість є важливою передумовою ведення господарської діяльності, яка формує імідж підприємства, є його візитною карткою. Тому необхідно вживати заходів для її зміцнення та дбати про економічну стійкість підприємства.

Список використаної літератури:
1. Туєв А. С. Направление противодействия  снижению экономической устойчивости промышленных предприятий: Автореф. дисс…канд. экон. наук: 08.00.05. – М., 2006. – 22 с.
2. Іванов В. Л. Управління економічною стійкістю промислових підприємств (на прикладі підприємств машинобудівного комплексу) /  В. Л. Іванов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005. – 266 с.
3. Фоломьев А.Н. Устойчивость предприятий в рыночном хозяйстве // Экономика и организация рыночного хозяйства. – М.: Прогресс, 1995. – 342 с.
4. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз субєктів господарювання: монографія / Л. А. Лахтіонова. – К: КНЕУ, 2001. – 387 с.
5. Брянцева И.В. Рейтинговая оценка экономической устойчивости строительного предприятия // Экономика строительства. 2002. -  №11.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
20.09.2012 13:16
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ
09.10.2012 16:29
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
09.10.2012 15:27
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ
09.10.2012 14:40
РЕКРЕАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА
09.10.2012 14:33
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
07.10.2012 17:52
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.520 сек. / Mysql: 1396 (0.443 сек.)