:: ECONOMY :: ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ :: ECONOMY :: ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
:: ECONOMY :: ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 3  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

 
20.09.2012 13:16
Автор: Маслак Олександр Олександрович, кандидат економічних наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної і митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»; Дорошкевич Катерина Олегівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»; Удовиченко Тетяна Євгенівна, викладач Львівської академії сухопутних військ
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
Безпека інноваційного розвитку національної економіки країни (інноваційна безпека) може бути визначена як стан підприємства (регіону), що забезпечує формування умов для збільшення можливостей створення і комерціалізації інновацій, використання науково-технологічного потенціалу та є результатом цілеспрямованої діяльності щодо впровадження інноваційної моделі розвитку в усіх аспектах господарювання. Як відомо, інноваційна безпека разом із фінансовою, зовнішньоекономічною, інвестиційною, енергетичною та іншими складовими визначає економічну безпеку країни.
З метою усунення загроз інноваційної безпеки національної економіки країни, до яких належать низький рівень фінансування НДДКР, слабкий розвиток інноваційної інфраструктури та низький рівень трансферу технологій тощо слід здійснювати її оцінювання.
Згідно Сухорукова А.І. безпека інноваційного розвитку може бути оцінена показником частки високотехнологічних товарів у товарному експорті країни (регіону), який становить не менше 12 % [1]. Це не передбачає існування інтегрального показника і враховує лише показники експортної діяльності інноваційно активних підприємств. Краснокутська Н. В. уважає, що безпека інновацій може бути оцінена за допомогою відповідних критеріїв оптимальності, а інтегральну безпеку інновацій слід розглядати як сукупність складових, до яких належить екологічна безпека інновацій та безпека інноваційної діяльності [2]. При цьому дискусійним є питання включення до інтегрального показника лише екологічної складової, не врахувавши соціальну, економічну, технологічну тощо. Лисенко Н.О., Білошкурська Н.В. для оцінювання інноваційної складової економічної безпеки пропонує застосовувати виробничу функцію Тімбенгена, яка дозволяє оцінити вплив капіталу, трудового та технологічного факторів на результати виробничо-господарської діяльності підприємства [3]. У запропонованій автором моделі трудовий фактор та фактор капіталу мають переважаюче значення, а технологічний впливає лише на похибку при обчисленні результату виробничо-господарської діяльності, що значно знижує результативність її використання.
Більшим рівнем урахування інноваційної складової характеризується  методика визначення рівня економічної безпеки в умовах інноваційної реструктуризації машинобудування України [4]. Згідно неї економічна безпека залежить від: загальних показників за секторами економіки; показників рівня інвестування галузі; індикаторів інноваційної діяльності; індикаторів раціоналізаторської та винахідницької активності з урахуванням їх вагомості. Проте при цьому залишається дискусійним питання розрахунку значень цих індикаторів та визначення вагомості їх впливу на результуючий показник.
Отже, для оцінювання безпеки інноваційного розвитку можна використати низку підходів, які володіють як перевагами так і недоліками.

Список використаної літератури:
1.Україна в системі міжнародної безпеки / Національний інститут проблем міжнародної безпеки.– К.: ПЦ „Фоліант”, ВД „Стилос”, 2009.– 572 с.
2.Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. / Н.В. Красноруцька — К.: КНЕУ, 2003. — 504 с.
3.Лисенко Н.О. Застосування виробничої функції Тімбергена при аналізі інноваційної складової економічної безпеки підприємства АПК / Лисенко Н.О., Білошкурська Н.В. // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2012. - № 4 (30). – С. 140-144.
4.Островська М.С. Оцінка стану економічної безпеки держави при інноваційній реструктуризації машинобудування України / М.С. Островська [Електронний ресурс]. - Доступний з: http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Economics/8_95752.doc.htm


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ
09.10.2012 16:29
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
09.10.2012 15:27
АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»
09.10.2012 15:21
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ
09.10.2012 14:40
РЕКРЕАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА
09.10.2012 14:33
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
07.10.2012 17:52
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.184 сек. / Mysql: 1396 (0.145 сек.)