:: ECONOMY :: ДЕРЖАВНІ СЛУЖБИ У СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ СТАТУСУ :: ECONOMY :: ДЕРЖАВНІ СЛУЖБИ У СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ СТАТУСУ
:: ECONOMY :: ДЕРЖАВНІ СЛУЖБИ У СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ СТАТУСУ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 27

Термін подання матеріалів

22 лютого 2024

До початку конференції залишилось днів 2  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ДЕРЖАВНІ СЛУЖБИ У СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ СТАТУСУ

 
24.10.2022 21:24
Автор: Іськів Іван Зіновійович, аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна
[16. Державне управління;]

Згідно з Конституцією України (ст. 6) [1] державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи державної влади здійснюють свої повноваження у встановлені законодавством межах. Інституція виконавчої влади вищого рівня, якою є Кабінет Міністрів України – це орган державної влади загальної компетенції. Якщо розглянути центральний рівень виконавчої влади – центральні органи виконавчої влади (далі – ЦОВВ), то всі вони належать до органів державної влади спеціальної компетенції. Саме такими органами влади і є державні служби як різновид ЦОВВ, які знаходяться на одному рівні із державними агентствами, державними інспекціями, державними бюро, державними комісіями та ЦОВВ зі спеціальним статусом. Особливе місце у переліку ЦОВВ займають міністерства, які курують (координують, спрямовують) діяльність інших інституцій виконавчої влади центрального рівня, зокрема і діяльність державних служб.

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» [5] характеризує міністерство, як ЦОВВ, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох, визначених Кабінетом Міністрів України, сферах (ч. 1 ст. 6). У забезпеченні формування державної політики саме міністерство посідає особливе (головне) місце серед інших ЦОВВ. 

У згадуваному вище базовому законі зафіксована норма, що система ЦОВВ складається з міністерств та інших ЦОВВ, серед яких є і державні служби. Нормами Закону розмежовано організаційно-правові форми цих та інших ЦОВВ. Установлено, що ЦОВВ, якщо більшість їх функцій полягає в управлінні державною власністю – утворюються як агентства; якщо контроль і нагляд за дотриманням законодавства всіма юридичними і фізичними особами – інспекції, але якщо більшість функцій є надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, то утворюються як державні служби. 

Принагідно, мусимо зауважити, що ці розмежування досить умовні, а відтак поділ ЦОВВ на певні види продовжується і надалі, про що свідчать зміни, внесені у базовий закон, за останні роки (2019, 2021). Відповідно до цих змін (п. 1 ст. 16) Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» [5] перелік із п’яти видів ЦОВВ доповнено ще двома: державними бюро та державними комісіями.

За офіційними даними сайту [6] cтаном на жовтень 2022 р. в Україні функціонує 24 державні служби. Водночас є і ЦОВВ із назвою «державна служба», але не належать до таких, наприклад, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Також можна навести приклад державних служб, де в переліку їх функцій немає жодної, пов’язаної із наданням послуг, зокрема Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторингу). Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» [3] є базовим і регулює діяльність Держфінмоніторингу. На виконання діючої редакції цього Закону [3] відповідним Положенням [4] визначено Держфінмоніторингу 22 завдання, які пропонуємо об’єднати у такі чотири групи: організаційні (7), аналітично-інформаційні (7), контрольно-наглядові (5) та регулятивні (3). Із цього робимо висновок, що більшість функцій, які виконує Держфінмоніторинг, взагалі не належать до категорії надання послуг, а швидше ці функції є організаційні та аналітично-інформаційні.

Подібна суперечність спостерігається і в державних агентствах, серед яких Національне агентство з питань запобігання корупції, яке не належить до такого виду ЦОВВ як агентства, а це – ЦОВВ зі спеціальним статусом, повноваження якого, призначення керівництва – регулюються спеціальним законом України «Про запобігання корупції» [2]. 

Отже, розмежування ЦОВВ України на сім видів є доволі умовним, що вбачається з організації державних служб та агентств. Проведені дослідження підводять до висновку, що законодавством України не визначено чітких критеріїв приналежності (статусу) одного чи іншого ЦОВВ до державної служби, як і зрештою не конкретизовано правовий статус цих інституцій.

Список використаних джерел:

1. Конституція України : прийнята на V сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua

2. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VІI. URL : https://zakon.rada.gov.ua

3. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 06.12.2019 р. № 361-ІХ. URL : https://zakon.rada.gov.ua 

4. Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 р. № 537. URL : https://zakon.rada.gov.ua

5. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17.03.2011 р. № 3166/VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua 

6. Урядовий портал: єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua/catalogCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МІСЦЕВІ ФІНАНСИ В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ОСОБЛИВОСТІ ВОЄННОГО ПЕРІОДУ
27.10.2022 03:15
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
24.10.2022 18:04
ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
12.10.2022 13:41
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.145 сек. / Mysql: 1338 (0.114 сек.)