:: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР :: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
:: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 27

Термін подання матеріалів

22 лютого 2024

До початку конференції залишилось днів 2  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

 
27.04.2018 18:38
Автор: Сирит Вікторія Cвятославівна, студентка ОС «Бакалавр», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]

Виробництво зернових культур займає провідне місце в структурі аграрного сектору економіки України. Зерно є цінним продовольчим ресурсом, основою гарантування продовольчої безпеки України, найважливішою складовою світового ринку сільськогосподарської продукції. 

На сьогодні питання підвищення ефективності виробництва зернових культур не втрачає своєї актуальності, оскільки зернова галузь підтримує ефективність діяльності ряду суміжних галузей, від рівня її розвитку залежать експортні можливості країни.

Ефективність виробництва зернових культур полягає в оптимізації виходу високоякісної продукції з кожного гектару землі у вартісному виразі при раціональних витратах усіх ресурсів на одиницю продукції та збереженні природної екологічної рівноваги.

Для оцінки ефективності виробництва зернових культур необхідно правильно визначити систему взаємопов’язаних показників, які найбільш об’єктивно відображатимуть її рівень. З цією метою широко використовуються як натуральні, так і вартісні показники виходу продукції з урахуванням її якості, які є вихідними при визначенні економічної ефективності зерновиробництва [1].

Одним із найважливіших натуральних показників ефективності виробництва зернових культур є їх урожайність. Для оцінки зміни урожайності зернових   культур   в   динаміці   використовують індексний метод, методи виявлення тенденції в динамічних рядах.

Більш детальна оцінка ефективності виробництва зернових культур здійснюється за показниками: виробництво валової продукції, валового та чистого доходу, прибутку в розрахунку на 1 гектар сільськогосподарських угідь, на 1 середньорічного працівника, на 100 грн. виробничих витрат, на 100 грн. основних виробничих і оборотних засобів; норма прибутку; рентабельність виробництва, що акумулює вплив як природних чинників, так і організаційно-господарських та економічних.

Оскільки на показники ефективності виробництва зернових культур  впливає ряд виробничих факторів, то для моделювання залежностей доцільно використовувати функцію виду:
Припущення про наявність лінійного зв'язку між результативним показником ефективності виробництва зернових культур і виробничими факторами дозволяє представити математичне рівняння виробничої функції у вигляді: 

Системне використання статистичних методів дає можливість здійснити комплексний аналіз ефективності виробництва зернових культур та провести науково обґрунтовані прогнози.

Список використаної літератури:

1. Єфремова Н.О., Корнієнко В.Ю. Підвищення ефективності виробництва зерна. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vkhnau_ekon/2010_11/pdf/12.pdf 

2. Сигел Ендрю. Практическая бизнес-статистика: Пер. с англ. - М.: Изд. Дом «Вильямс», 2004. - 1056 с.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.188 сек. / Mysql: 1338 (0.144 сек.)