:: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР :: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
:: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 50  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

 
27.04.2018 18:38
Автор: Сирит Вікторія Cвятославівна, студентка ОС «Бакалавр», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]

Виробництво зернових культур займає провідне місце в структурі аграрного сектору економіки України. Зерно є цінним продовольчим ресурсом, основою гарантування продовольчої безпеки України, найважливішою складовою світового ринку сільськогосподарської продукції. 

На сьогодні питання підвищення ефективності виробництва зернових культур не втрачає своєї актуальності, оскільки зернова галузь підтримує ефективність діяльності ряду суміжних галузей, від рівня її розвитку залежать експортні можливості країни.

Ефективність виробництва зернових культур полягає в оптимізації виходу високоякісної продукції з кожного гектару землі у вартісному виразі при раціональних витратах усіх ресурсів на одиницю продукції та збереженні природної екологічної рівноваги.

Для оцінки ефективності виробництва зернових культур необхідно правильно визначити систему взаємопов’язаних показників, які найбільш об’єктивно відображатимуть її рівень. З цією метою широко використовуються як натуральні, так і вартісні показники виходу продукції з урахуванням її якості, які є вихідними при визначенні економічної ефективності зерновиробництва [1].

Одним із найважливіших натуральних показників ефективності виробництва зернових культур є їх урожайність. Для оцінки зміни урожайності зернових   культур   в   динаміці   використовують індексний метод, методи виявлення тенденції в динамічних рядах.

Більш детальна оцінка ефективності виробництва зернових культур здійснюється за показниками: виробництво валової продукції, валового та чистого доходу, прибутку в розрахунку на 1 гектар сільськогосподарських угідь, на 1 середньорічного працівника, на 100 грн. виробничих витрат, на 100 грн. основних виробничих і оборотних засобів; норма прибутку; рентабельність виробництва, що акумулює вплив як природних чинників, так і організаційно-господарських та економічних.

Оскільки на показники ефективності виробництва зернових культур  впливає ряд виробничих факторів, то для моделювання залежностей доцільно використовувати функцію виду:
Припущення про наявність лінійного зв'язку між результативним показником ефективності виробництва зернових культур і виробничими факторами дозволяє представити математичне рівняння виробничої функції у вигляді: 

Системне використання статистичних методів дає можливість здійснити комплексний аналіз ефективності виробництва зернових культур та провести науково обґрунтовані прогнози.

Список використаної літератури:

1. Єфремова Н.О., Корнієнко В.Ю. Підвищення ефективності виробництва зерна. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vkhnau_ekon/2010_11/pdf/12.pdf 

2. Сигел Ендрю. Практическая бизнес-статистика: Пер. с англ. - М.: Изд. Дом «Вильямс», 2004. - 1056 с.

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.225 сек. / Mysql: 706 (0.191 сек.)