:: ECONOMY :: СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ :: ECONOMY :: СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ
:: ECONOMY :: СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 49  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ

 
15.04.2016 13:14
Автор: Любчик Олексій Костянтинович, аспірант Одеського національного економічного університету
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]

Втілення стратегії податкової політики через функціонування податкової системи здійснюється завдяки податковому механізму, який дозволяє певним чином узгодити інтереси держави, суспільства, суб’єкта  господарювання та фізичних осіб. Значна роль, яку відіграє податковий механізм в регулюванні економічних відносин, постійно привертає до нього увагу як з боку науковців, так й з боку державних органів влади. Вміло використовуючи інструменти податкового механізму за невеликих зусиль, можливе досягнення значного ефекту при проведенні податкових реформ. Тому важливими стають подальші дослідження його сутності та зв’язків з іншими категоріями теорії податків. 

В економічній літературі категорія податкового механізму використовується у зв’язку з розв’язанням завдань податкової політики, складу податкової системи, методів оподаткування та ін., різняться й рівні дослідження: макроекономічний та мікро- рівень[1]. Це дозволяє зробити висновок про багатогранність цієї категорії. 

Особливої уваги на сучасному етапі викликає дія податкового механізму в умовах економічної нестабільності.

У більшості досліджень під податковим механізмом розуміється сукупність організаційно-правових норм і методів управління оподаткуванням. Але існує досить значна кількість досліджень, де податковий механізм ототожнюють з механізмом оподаткування та управлінням оподаткуванням, механізмом реалізації податкової політики.

 Проведене змістовне дослідження цього питання Волковцем В. [2] дозволяє констатувати, що, незважаючи на наявність близьких по суті визначень, питання щодо сутності податкового механізму є невирішеним.

 Окреслимо основні підходи.

1. Податковий механізм розглядають з точки зору реалізації функцій податками ( розподільчій, регулюючій, акумулюючій і.т.і.).

2. Податковий механізм досліджується як засоби та способи використання податкових відносин, або податковий механізм - це сукупність форм та методів регулювання організації податкових відносин. 

3. Визначають податковий механізм як сукупність форм (норм) та методів управління податковою системою, або як систему узгодження державних інтересів з інтересами платників податків.

4. Податковий механізм розглядається з точки зору його складових і містить ті самі елементи, що й економічний механізм взагалі.

5. Податковий механізм розуміється як сукупність функцій і принципів оподаткування, що реалізуються податковою системою за допомогою визначених організаційних форм, методів, інструментів і важелів з метою досягнення цілей податкової політики держави.

6. Податковий механізм є механізмом податкового регулювання економічних і соціальних процесів, орієнтованим на досягнення балансу між 

фіскальною і регулятивною функціями податків, на забезпечення збалансованості державних (регіональних), корпоративних і особистих економічних інтересів учасників податкових стосунків.

Зважаючи на представлені основні погляди щодо сутності податкового механізму, зауважимо: всі вони торкаються того чи іншого боку цієї категорії; всі вони є правомірними, виходячи з поставленої мети дослідження; але у всіх випадках податковий механізм розглядається як статичне явище, у який не закладено функцію само змінення. 

Під функцією само змінення ми розуміємо можливість та спроможність застосування у складі податкового механізму таких методів, які на певний проміжок часу та у короткий час дозволяють вирішити виникаючи проблеми шляхом змін в оподаткуванні. Саме наявність такої складової забезпечує гнучкість податкового механізму у періоди економічної (фінансової) нестабільності, кризових явищ, спонтанних відхилень.  Слід також зазначити, що податковий механізм містить не просто методи та інструменти, а  через певні організаційні структури конструює форми підсистеми, які специфічні для податкового механізму,  і, за визначенням завданням, об’єднують методи, інструменти, важелі. Таким чином під податковим механізмом пропонується розуміти сукупність організаційно створених підсистем, які містять методи, важелі, інструменти, законодавчо-організаційно-інформаційне забезпечення, що у сукупності реалізують податкову політику через податкову систему. 
Список використаних джерел:

1. Варакса Н. Г. Теория и методология формирования налогового механизма реализации налоговой политики на макро- и микроуровне в сельском хозяйстве : автореф. дис. … д-ра экон. наук : спец. 08.00.10 / Н. Г. Варакса. – Орел, 2011. – 48 с.

2. Волковець В. Сутність податкового механізму та його зв'язок з податковою політикою і податковою системою:[Електронний ресурс] / – Режим доступу : http://economic-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?

_________________________

Науковий керівник: Дубовик Ольга Юхимівна, кандидат економічних наук, доцент, Одеський національний економічний університетдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВНА ЛАНКА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
27.04.2016 11:47
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.360 сек. / Mysql: 706 (0.319 сек.)