:: ECONOMY :: ДО ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ДО ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ДО ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 27

Термін подання матеріалів

22 лютого 2024

До початку конференції залишилось днів 2  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ДО ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

 
04.10.2014 01:02
Автор: Білецька Надія Василівна, кандидат економічних наук, Львівський національний університет імені Івана Франка
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Бюджетна політика є одним з основних інструментів регулювання економічних процесів та в умовах непрацюючих або недосконалих ринкових інститутів – чи не найдієвішим засобом вирішення соціально-економічних проблем. Ефективна бюджетна політика повинна, з однієї сторони, здійснювати перерозподіл національного багатства, а, з іншого – формувати систему стимулів для розвитку вітчизняної економіки. З огляду на вищесказане, проблема бюджетної децентралізації є однією з найбільш важливих у контексті удосконалення бюджетної системи.
Бюджетна децентралізація – це процес передання повноважень (функцій, компетенцій і відповідальності) від центрального уряду до місцевих урядів (органів місцевого самоврядування) [2].
Наведемо основні проблеми, пов’язані з бюджетною децентралізацією:
1. Дефіцит фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Отримання місцевими органами влади додаткових повноважень з боку центральної влади не завжди підтверджується достатністю фінансування. Таким чином, фактичні видатки місцевих бюджетів на виконання покладених функцій перевищують розрахункові показники Міністерства фінансів України. Ситуація ускладнюється і тим  фактом, що місцеві органи влади не зацікавлені у збільшенні дохідної частини бюджетів, оскільки перевищення доходів місцевих бюджетів над витратами призводить до збільшення вилучень до державного бюджету.
2. Відсутність чіткого розмежування повноважень та відповідальності між центральною  та місцевою владою з приводу міжбюджетних відносин.
3. Зменшення видатків розвитку у загальних видатках місцевих бюджетів.
Вважаємо, що підвищення ефективності бюджетної децентралізації можливо досягнути за наступних умов:
I. Реформа системи оподаткування, що сприятиме збільшенню надходжень до місцевих бюджетів. Наприклад, згідно законопроекту від 08.08.2014 р.  “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо бюджетної децентралізації)“ податок на прибуток,  податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) стануть предметами вирівнювання [1]. Так, лише 10 % податку на прибуток пропонується залишити у місцевому бюджеті, що, в свою чергу, підірве стимули у місцевої влади до заохочення підприємницької діяльності та залучення інвесторів у регіони. Щодо ПДФО, то проблема лежить у двох площинах: 
1. ПДФО закріплюється за місцевими бюджетами в обсязі 60 % - для бюджетів обласного значення, районів та 15 % - для обласних бюджетів. Вважаємо, що лише збереження надходжень податку на доходи фізичних осіб у місцеві бюджети в обсязі 100 % забезпечить створення стимулів для зростання та розвитку.
2. Системні ухиляння від сплати ПДФО, що зумовлено відсутністю чіткої форми звітності, що мала б статус податкової декларації.
II. Удосконалення трансфертної політики, що передбачала б, в першу чергу, встановлення з боку держави обсягу видатків місцевих бюджетів, що враховуються під час визначення міжбюджетних трасфертів вирівнювання.
III.Надання більших повноважень місцевим органам влади щодо розробки та реалізації  програм розвитку, що сприятиме проведенню більш активної економічної та соціальної політики цими органами та підвищить їх відповідальність за соціально-економічний стан регіону.

Список використаних джерел:
1) Законопроект “ Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо бюджетної децентралізації)“ від 08.08.2014 р.– Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/ webproc4_1?pf3511=51901.
2) Бюджетна децентралізація в Україні в контексті реформи місцевого самоврядування // Зелена книга. – 2005.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.177 сек. / Mysql: 1338 (0.137 сек.)