:: ECONOMY :: ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ МІЖ БАНКАМИ ТА СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ :: ECONOMY :: ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ МІЖ БАНКАМИ ТА СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ
:: ECONOMY :: ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ МІЖ БАНКАМИ ТА СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ МІЖ БАНКАМИ ТА СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ

 
19.05.2010 16:07
Автор: Сеник Ірина Богданівна, студентка Львівського національного університету імені Івана Франка
[Банківська справа. Фінанси і кредит. Фінансовий аналіз. Фінанси суб'єктів господарювання]
Страхова компанія, будучи функціональною одиницею страхового ринку, тісно співпрацює із зовнішнім середовищем. Цю діяльність вона здійснює взаємодіючи з банківським сектором.
Тенденції, які склалися на фінансовому ринку, породжують нові сфери конкуренції і суперництва на національних ринках. Розвиток глобальної фінансової системи ставить задачі переосмислення економічної і фінансової політики, вимагає удосконалення конкретних інструментів і технологій економічного регулювання страхових відносин, що забезпечують економічну безпеку господарюючих суб’єктів і стійкий розвиток національної економіки [3].
Розвиток світової економіки значною мірою відображається на ринках фінансових послуг. Із середини 80-х рр. ХХ ст. у Європі активізувався процес злиття й поглинання фінансових організацій, Україна включилася у цей процес в другій половині 90-тих років. Консолідація зусиль банків і страхових компаній зумовила виникнення на ринку фінансових послуг такого явища як об’єднання банків і страхових компаній. Банки і страхові компанії, що входять до спільних груп банкострахування, вирішують проблеми з капіталізацією за рахунок перерозподілу коштів у групах [1.3].
Страхові компанії в країнах заходу є одними з основних учасників стратегічних альянсів в світі . Це обумовлено перш за все наявністю у них великих обсягів довгострокових капіталів, потребою ефективного їх використання та об’єктивною необхідністю диверсифікації діяльності і підвищення рентабельності операцій.
Так, наприклад, ресурси американської економіки на 30% складаються із ресурсів по страхуванню життя. В Швейцарії цей показник складає 70%. В Японії страхові компанії володіють майже 18% всього акціонерного капіталу країни. А страховики Європи, США та Японії на кінець 90-х років управляли загальним обсягом вкладених коштів в економіку на суму більше 4 трлн. дол. США.
На Заході, як показує зарубіжний досвід, основні інвестори – це страховики. Ситуація в Україні інша, вона пов’язана перш за все з історичними умовами, коли при переході від планової економіки до ринкової провідну роль в державі відігравали промислові підприємства та банки. Страховий ринок як такий був відсутній. Довгий час йому не приділялось належної уваги.
Враховуючи ті тенденції, які склались на страховому ринку в Україні, можна передбачити, що в найближчі роки вітчизняні банки та промислові підприємства і надалі будуть головними інвесторами страхових компаній. Розробка і впровадження нових спільних фінансових продуктів – найбільш гостра і значуща тема в розвитку спільних відносин між банками і страховими компаніями. Від того, наскільки успішно буде розвиватися робота в цій сфері, залежить фінансовий успіх усієї співпраці загалом. При розробці даних продуктів необхідно враховувати переваги насамперед найпривабливіших бізнес-проектів всередині самих банків.
Стратегічним напрямом взаємодії страхових компаній та банків в Україні є запровадження спільних технологій продажу фінансових (страхових та банківських) послуг на вітчизняному ринку. Суть даного проекту полягає у створенні фінансового супермаркету для клієнта, вироблення єдиної спільної стратегії обслуговування клієнта. Пріоритетом для банків на сьогодні є максимальне розширення послуг клієнтам та збільшення обсягів продаж - ця проблема, до речі, є досить актуальною і для страховиків. [2].
У страхової компанії, у свою чергу, при реалізації концепції «фінансових супермаркетів» з’являється можливість використати базу даних про клієнтів банків, зменшити витрати на розповсюдження страхового продукту, розширити мережу розподілу фінансових послуг.
В умовах підвищення вимог до показників діяльності комерційних банків (з боку Національного банку України), страхових компаній (Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України) можна також передбачити взаємовигідне інвестування даних фінансових інститутів в акції одне одного, тим самим закріплюючи довгострокові стратегічні зв’язки. Головною проблемою при здійсненні таких інвестицій буде питання контролю. Інвестування в короткостроковому періоді буде здійснюватися в капітали банків (вони на даний час є більш фінансово потужними). В довгостроковій перспективі – ситуація, корінним чином зміниться на зворотну.
Процеси створення стратегічних альянсів між банками та страховими компаніями однозначно позитивно вплинуть на діяльність страховиків, які будуть складовими альянсів, та на розвиток страхового ринку в цілому.

Список використаної літератури:
1. Грищенко Р. Тенденції банківського бізнесу: злиття банків, страхових компаній та пенсійних фондів // Вісник НБУ. – 2004. – Лютий. – С. 15-17.
2. Фурман В. Перспективи створення альянсів страхових компаній і банків в Україні // Вісник НБУ. - 2005. - №4. - С. 20-22.
3. Петров М.А. Интеграция рынков в условиях глобализации на примере страхового рынка // Финансы. Инвестиции. Деньги. – № 7. – 2003.

e-mail: senyk-i@ukr.net

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ
26.04.2010 18:52
ВАЛЮТНИЙ КУРС УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ
24.04.2010 10:05
ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ
24.04.2010 09:45
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ПІД ЗНЕЦІНЕННЯ ВАРТОСТІ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКІВ
19.05.2010 11:51
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ У КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ
19.05.2010 10:51
КЛІЄНТЕЛА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
19.05.2010 10:26
РЕГІОНАЛЬНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ
17.05.2010 20:01
НЕПРИБУТКОВА КООПЕРАТИВНА ПРИРОДА КРЕДИТНИХ СПІЛОК
17.05.2010 19:35
ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ІНВЕСТОРАМИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
17.05.2010 10:47
ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ
16.05.2010 16:27
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.344 сек. / Mysql: 774 (0.301 сек.)