:: ECONOMY :: РЕГІОНАЛЬНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ :: ECONOMY :: РЕГІОНАЛЬНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ
:: ECONOMY :: РЕГІОНАЛЬНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 17  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РЕГІОНАЛЬНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ

 
17.05.2010 20:01
Автор: Бережняк Артур Олексійович, студент факультету «Фінанси» Київського Економічного Інституту Менеджменту
[Банківська справа. Фінанси і кредит. Фінансовий аналіз. Фінанси суб'єктів господарювання]
Актуальність: 20 століття ознаменоване бурхливими процесами формуванння різних економічних моделей розвитку суспільства і жорствою конкуренцією між ними. Однак, у ХХІ століття світова економіка ввійшла з моделею, що виявилася спроможною працювати в різних політичних системах – мереживною економікою. Сьогодні, під впливом глобалізаціїі нових вимог до конкурентоспроможності, на перший план виходять структурні перетворення на основі формування таких нових виробничих систем як: Альянси, партнерства, мережі, кластери ті ін. Саме ці нові системи визначають шляхи до підвищення ефективності виробництва поліпшення підприємницького та інвестиційного клімату. Кластерний розвиток було визнано важливим механізмом підвищення конкурентоспроможності підприємств. Кластери є сприятлим сeредовищем для підвищення конкурентоздатності, збільшення інноваційного потенціалу та зростання МСП. Вони можуть допомогти МСП створити критичну масу, акумулювати ресурси, дати їм можливість бути більш інноваційними, знайти бізнес-патнерів або дати доступ до стратегічної інформації, тому мета дослідження є актуальною.
Мета: Обгрунтування теоретичних рекомендацій щодо створення кластерних систем в Україні. Відповідно до поставленої мети необхідно виконати такі завдання.
1. Дослідити сукупність кластерних утвореннь
2. Запропонувати рекомендації щодо кластерних утвореннь в Україні.
Останні дослідження: Аналіз дослідження та публікацій останніх років свідчить, що існує велика кількість різних теорій формування й розвитку конкурентоспроможності. С.І. Соколенко підкреслює, що членство у кластерах може збільшити рівеннь інновацій фірм; А. Асаул доводить, що серед основних принципів інтеграції підприємств у таких обєднаннях є формування єдиного інноваційного простору, коли через взаємодію головної організації з організаціями – учасниками виробляється нова стратегія управління, яка стає рушійною силою ділової активності; Войнаренко М. робить висновок, що особливо активним є розвиток на перетині кластерів, обєднуються знання, вміння та технології в різних сферах, спалахуючи інноваціями та новими видами бізнесу.
Основний матеріал: основположником теорії клатсерного розвитку виступає М. Портер, який звертув увагу на те що найбільш конкурентоспроможні у міжнародних маштабах фірми однієї галугі не безсистемно розкидані по різним розвинутим державам, а сконсентровані у одній державі, а часом навіть у тому самому регіоні країни. Це не випадково. Одна або декілька фрірм, досягаючи конкурентоспроможності на світовому ринку, поширюють свій вплин на найближчее оточення: на постачальників, споживачів і конкурентів. У резільтаті формується «кластер» - спідтовариство фірм, тісно повязаних галузей, які взаємно сприяють зростанню конкурентоспроможності один одного. Декілька країн зараз використовують кластерний підхід для стимулювання економічного розвитку через створення спеціальних стратегій, щоб підтримати його створення та зростання. У Країнах членах ЄС, ці стратегії є або частиною національної стратегії для підвищення конкурентоспроможності, або частиною регіональної програми для стабілізації регіонального розвитку. В нових країнах – членах та країнах кандидатах, кластерний підхід в основному використовується для прискорення змін та стимуляції бізнесу до інновації. Кластеризація визначаєтсья одним із головних напрямків соціально – економічного розвитку України і єдиною основою для підвищення конкурентоздатності національної економіки. Крім того, передбачені чіткі кроки, спрямовані на ефективну реалізацію процесу кластеризації України. Пріорітетними задачами діяльності органів виконавчої влади є: розвиток національної інноваційної системи як сукупності інституцій, що забезпечують проведення ефективної державної інноваційної підтримки; здійснення просвітительських заходів, спрямованих на пропаганду й поширення інноваційної діяльності як необхідна умова конкурентоздатності національної еокономіки. В умовах глобалізації регіональні структури, що не зможуть, спираючи на кластерний аналіз, сформувати кластер, утратять конкурентоспроможність і ринкову стійкість. Кластер одночасно витупають і як форму, у рамках якого ведеться діалог між діловими урядовими, науковими колами і ЗМІ про шлях розвитку конкурентних переваг у рамках міста, району, регіону, країни і на наднацональному рівні.
Висновок: Отже кластеризація є основою успішного фінкціонування економіки як для ЄС та і для України з метою покращення економічного розвитку національної економіки, як в цілому так і на регіональному рівні, що в свою чергу досягається через обєднання підприємств, рівень конкурентоздатності яких різко піднімаєтся після їх обєднання у кластер, який дає змогу краще фунціонувати даному кластерному угрупуванню і підвищенню прибутків. Аналізуючи економіку як Європейської спільноти, США, Японії так і України слід зробити висновок, що якщо Україна хоче дійсно війти у число розвинутих країн, економіка яких перебуває на високому рівні то просто необхідно інтегрувати у систему функціонування підприємств кластерні форми обєднаннь, які вже досить добре себе показали серед цілого ряду розвинутих країн світу і досить добре функціонують. Тому регіональна кластеризація грає основну роль у підвищенні конкурентоздатності економіки.

Список використаної літератури:
1. Принципи оцінки конкурентоздатності регіонів / Міжнародна фундація мприяння ринку Інститут конкурентноздатності. – К.,2004. – 120с.
2. Портер М.Є. Конкуренція: Уч.пос. /Пер. З англ. – К.: Вільямс, 2002. – 205 с.
3. Соколенко С.П. Производственные системы глобализации. Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры. – К.: Аванпостприм, 2002. – 200 с.
4. Регіональні кластери Європі. – К.: Обсерваторія Європейських МСП, 2002. - №3. –138с.
5. Посібник з кластерного розвитку: Зб. Наук.праць. – К.: Логос, 2006. – 38 с.

e-mail: artur.berezhniak@gmail.com
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ
26.04.2010 18:52
ВАЛЮТНИЙ КУРС УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ
24.04.2010 10:05
ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ
24.04.2010 09:45
ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ МІЖ БАНКАМИ ТА СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ
19.05.2010 16:07
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ПІД ЗНЕЦІНЕННЯ ВАРТОСТІ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКІВ
19.05.2010 11:51
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ У КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ
19.05.2010 10:51
КЛІЄНТЕЛА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
19.05.2010 10:26
НЕПРИБУТКОВА КООПЕРАТИВНА ПРИРОДА КРЕДИТНИХ СПІЛОК
17.05.2010 19:35
ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ІНВЕСТОРАМИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
17.05.2010 10:47
ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ
16.05.2010 16:27
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.272 сек. / Mysql: 763 (0.23 сек.)