:: ECONOMY :: ВАЛЮТНИЙ КУРС УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ :: ECONOMY :: ВАЛЮТНИЙ КУРС УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ
:: ECONOMY :: ВАЛЮТНИЙ КУРС УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВАЛЮТНИЙ КУРС УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ

 
24.04.2010 10:05
Автор: Білава Майя Дмитрівна, Чернiвецький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ, Вальчук В.Д., Чернiвецький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
[Банківська справа. Фінанси і кредит. Фінансовий аналіз. Фінанси суб'єктів господарювання]
Важливим елементом будь-якої валютної системи є валютний курс. Валютний курс визначає співвідношення між двома валютами, за допомогою якого відбувається обмін однієї валюти на іншу, тобто це ціна, за якою може бути продана або куплена валюта однієї країни, виражена в валюті іншої країни. Він є формою світової ціни кредитно-паперових грошей. Валютний курс є одним з основних комплексних індикаторів макроекономічної стабільності і чинником, який у значній мірі впливає на соціально-економічний розвиток країни[1,с.30].
В умовах швидкої інтернаціоналізації та глобалізації економічних процесів валютний фактор стає одним з головних елементів світової економіки. Практика показує, що його роль вже давно вийшла за межі обслуговування зовнішньоторговельних операцій. Формування валютних курсів та їх регулювання відбувається під дією не тільки економічних, а й політичних чинників як міжнародного, так і внутрішнього характеру. Особливо відчутним вплив цих чинників став в умовах світової фінансової кризи[3,с.102].
Україна вже має власний досвід формування валютного курсу та боротьби з кризовими явищами. 2008 рік став черговою перевіркою на міцність вітчизняного банківського сектора. Якщо у першій половині 2008 р. вплив світової фінансової кризи на банківську систему обмежувався скороченням фінансування для середніх банків і подорожчанням ресурсів для банків вищого рівня, то вже у другому півріччі 2008 р. нестабільність на світових фінансових ринках спровокувала суттєві проблеми з ліквідністю для всіх українських банків. Вплив зовнішнього чинника лише спричинив реалізацію внутрішніх дисбалансів вітчизняної банківської системи, які накопичувалися протягом останніх років під впливом дії низки особливостей економічного розвитку України [4,с.17].
У 2007-2008 рр. в умовах наростання ризиків внутрішнього і зовнішнього характеру НБУ активно вживав заходів щодо їх подолання і стабілізації ситуації. Значні коливання обмінного курсу гривні, які відзначалися протягом 2008 року, створювали значні виклики валютно-курсовій політиці НБУ. У розвитку валютної сфери упродовж 2008 р. слід виділити три періоди за критерієм домінуючих тенденцій у курсовій динаміці:
- січень-травень 2008 р. – ревальваційний тиск, що закінчився підвищенням курсу з 5,05 грн./дол. США до 4,85 грн./дол. США, або на 4 %;
- червень-серпень 2008 – відносна курсова стабільність – курс на міжбанку коливався в межах 4,6-4,85 грн./дол. США, за обсягу валютних інтервенцій 4,74 млрд. дол. США і зростання міжнародних резервів НБУ з 34 до 38 млрд. дол. США;
- вересень-грудень 2008 р. – різка девальвація гривні на 52 % [6].
Такі різкі перепади валютного курсу створили практично ідеальні умови для отримання спекулятивних курсових прибутків, що посилило взаємозалежність курсової динаміки і руху капіталів через кордони України. Магістральним напрямом дій НБУ протягом 2008 р. було підтримання курсової стабільності через збалансування платіжного балансу і регулювання кон’юнктури валютного ринку.
В період кризи за масового вивозу капіталу з країни характер заходів НБУ відповідним чином змінився – головним стало стримування попиту на іноземну валюту, потужний потенціал якого було закладено у період формування зовнішніх боргів фінансових і нефінансових корпорацій[2,с.54].
За беззаперечно негативного впливу різкого падіння курсу гривні на економічну й інвестиційну активність в країні, темпи інфляції, стан комерційних банків, домогосподарств і нефінансових корпорацій, що мають великі зовнішні борги, слід відмітити і позитивний аспект такої шокової девальвації, що полягає в економії міжнародних резервів НБУ та відносному зменшенні періоду девальвації за рахунок швидкого досягнення граничних курсових значень, після чого розпочинається пристосування економічної системи до нових цінових умов. На нашу думку, не слід очікувати від номінальної девальвації гривні тих самих наслідків, як у 1998 р. – в умовах світової кризи знецінилися валюти більшості країн, падіння обсягів світової торгівлі у 2010 р. за прогнозами досягне 20 %, а місткість світового ринку суттєво знизиться, тому можливості України вийти з економічної кризи за рахунок нарощування експорту та переорієнтації внутрішнього попиту на вітчизняні товари вкрай обмежені, а зростання боргового навантаження істотно ускладнить фінансове становище вітчизняних компаній[5].
Отже, для подальшого вдосконалення валютної системи України потрібно вирішити наступні проблемні завдання: прискорення ринкової трансформації, забезпечення фінансової стабільності та інтегрування України до Євросоюзу; відповідність умов кредитування України міжнародними фінансовими інститутами; зростання структурних перетворень, формування розвиненого внутрішнього ринку; мобілізація та ефективне використання внутрішніх фінансових ресурсів; дотримання економічного обґрунтування і загально визначених меж і порогів рівня зовнішньої заборгованості відповідно до міжнародних критеріїв платоспроможності держави; залучення альтернативних зовнішніх джерел фінансування міжнародних фінансових відносин України.

Список використаної літератури:
1. Белінська Я. Можливості і наслідки валютно-фінансової лібералізації в Україні // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 1. – С. 28-34.
2. Михайличенко С. Політика стабільного курсу: причини і наслідки // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 12. – С. 52-57.
3. Пасічник О.В. Валютний курс гривні: динаміка та основні чинники формування // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. – С. 98-110.
4. Резнікова О. Валютне регулювання на міждержавному рівні та його вплив на національну валютну систему.// Банківська справа.-2008.-№4. – С. 17.
5. www.bank.gov.ua.
6. www.ukrstat.gov.ua

e-mail: verona_valchuk@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ
26.04.2010 18:52
ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ
24.04.2010 09:45
ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ МІЖ БАНКАМИ ТА СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ
19.05.2010 16:07
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ПІД ЗНЕЦІНЕННЯ ВАРТОСТІ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКІВ
19.05.2010 11:51
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ У КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ
19.05.2010 10:51
КЛІЄНТЕЛА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
19.05.2010 10:26
РЕГІОНАЛЬНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ
17.05.2010 20:01
НЕПРИБУТКОВА КООПЕРАТИВНА ПРИРОДА КРЕДИТНИХ СПІЛОК
17.05.2010 19:35
ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ІНВЕСТОРАМИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
17.05.2010 10:47
ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ
16.05.2010 16:27
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.226 сек. / Mysql: 774 (0.192 сек.)