:: ECONOMY :: ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ :: ECONOMY :: ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ
:: ECONOMY :: ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 17  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ

 
26.04.2010 18:52
Автор: Мізецька Анастасія, студентка спеціальності «Фінанси і кредит» Чернiвецького торговельно-економiчного iнституту КНТЕУ, Чернишова Владлена, студентка спеціальності «Фінанси і кредит» Чернiвецького торговельно-економiчного iнституту КНТЕУ
[Банківська справа. Фінанси і кредит. Фінансовий аналіз. Фінанси суб'єктів господарювання]
Дефіцит бюджету являє собою різницю між державними доходами і видатками. Це означає, що держава стає позичальником фінансових коштів у населення, банків і підприємств або іншої держави, у міжнародних фінансових організацій. Економісти схильні вважати, що небезпеку для економіки представляє не дефіцит як такий, а джерела фінансування та природа дефіциту [3, с.332].
Рівень бюджетного дефіциту визначається як відношення обсягу дефіциту до валового внутрішнього продукту, виражене у відсотках. Допустимим або відносно безпечним рівнем бюджетного дефіциту визнається його значення в межах 2-3 %. Вважається навіть, що дефіцит бюджету на рівні 2-3% є кращим за профіцит, оскільки він стимулює економіку, а профіцит свідчить про нераціональне використання ресурсів.
Розрізняють структурний і циклічний дефіцит бюджету. Структурний пов’язаний з надмірним заниженням податків або підвищенням видатків, а циклічний – у зв’язку зі спадом ВВП [2, c.210].
Існує три основні способи фінансування дефіциту державного бюджету:
–грошово-кредитна емісія (монетизація);
– внутрішні і зовнішні позики (боргове фінансування);
– збільшення податкових надходжень до бюджету.
Окрім того до джерел фінансування бюджетного дефіциту належать скорочення бюджетних витрат на соціальні програми та додаткові джерела надходження (наприклад приватизація) [1,c.3-12].
Проте погашення дефіцитності треба проводити обережно, оскільки фактично кожен спосіб може принести і негативні наслідки. Так емісія є однією з головних причин інфляції; зовнішні позики сприяють відтоку грошей за кордон, а внутрішні вилучають із обігу певну суму, що стримує дію грошового мультиплікатора, зменшує заощадження і інвестиції; збільшення податкових платежів до певної межі призводить до тінізації економіки, максимальні надходження забезпечує ставка 35-40%. Жоден зі способів фінансування дефіциту державного бюджету не має абсолютних переваг перед іншими і не є повністю неінфляційним.
Управління фінансуванням дефіциту державного бюджету в Україні доцільно зорієнтувати на запобігання загострення ситуації у фінансовій сфері. Для цього слід збільшити інвестиційні видатки бюджету і витрати на підтримку вітчизняного бізнесу, а також посилити стимулювання внутрішнього попиту. Необхідною є фінансова підтримка державних банківських установ, спрямована на зміцнення їх стійкості за рахунок нарощування статутних капіталів. Потребують підтримки програми стимулювання організованих заощаджень населення та обмеження відпливу депозитів.

Список використаної літератури:
1. Єфименко Т.І. Економічне зростання - основа підвищення добробуту громадян. //«Фінанси України». – 2007. - №8. – с.3-12;
2. Кудряшов В.П. Фінанси: Навч. посібник. - Херсон: Олді-плюс, 2006 р.;
3. Опарін В.М. Фінансова система України: Монографія. – К.: КНЕУ, 2006.;
4. http://www.minfin.gov.ua.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВАЛЮТНИЙ КУРС УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ
24.04.2010 10:05
ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ
24.04.2010 09:45
ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ МІЖ БАНКАМИ ТА СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ
19.05.2010 16:07
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ПІД ЗНЕЦІНЕННЯ ВАРТОСТІ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКІВ
19.05.2010 11:51
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ У КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ
19.05.2010 10:51
КЛІЄНТЕЛА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
19.05.2010 10:26
РЕГІОНАЛЬНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ
17.05.2010 20:01
НЕПРИБУТКОВА КООПЕРАТИВНА ПРИРОДА КРЕДИТНИХ СПІЛОК
17.05.2010 19:35
ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ІНВЕСТОРАМИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
17.05.2010 10:47
ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ
16.05.2010 16:27
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.250 сек. / Mysql: 763 (0.215 сек.)