:: ECONOMY :: ВПЛИВ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: ВПЛИВ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: ВПЛИВ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 17  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВПЛИВ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 
20.02.2020 14:23
Автор: Феняк Лариса Анатоліївна, Вінницький національний аграрний університет
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Для сучасних підприємств, особливо великих, оцінка їх фінансової діяльності, фінансових результатів і показників ефективності, зокрема, дуже актуальна, тому що на основі даних показників формується інвестиційна привабливість для інвесторів. Одним із способів, важелів впливу на фінансові показники є амортизаційна політика, тому актуальність даної теми є не заперечною.

У класичному розумінні амортизація являє собою об’єктивний економічний процес поступового відшкодування вартості основних засобів у період їх функціонування у виробництві, з метою оновлення до моменту закінчення терміну експлуатації, який залежить від фізичного та морального зносу. Процес відтворення здійснюється через систему амортизації, яка є частиною інвестиційної політики держави. У сучасних умовах амортизація є важливим джерелом формування внутрішніх інвестиційних ресурсів підприємств, що направляються на модернізацію виробничої бази, технічне переозброєння, розробку і впровадження інновацій [1].

Амортизація відіграє важливу роль в процесі функціонування підприємства: включена до складу вартості продукції в якості умовно-змінних та умовно-постійних витрат, є джерелом коштів для фінансування процесів оновлення основних засобів, як частина грошового потоку, що створюється у процесі операційної діяльності підприємства. Амортизація є засобом окупності інвестицій у основні засоби, а також є частиною прибутку, що генерується основними засобами протягом терміну їх корисного використання.

Вибір методу нарахування амортизації є важливою складовою формування амортизаційної політики та фінансування відтворення основних засобів підприємств, вона має суттєвий вплив на формування інвестиційної привабливості підприємства [2].

На сьогоднішній момент можна виділити такі основні методи нарахування амортизації: 

- прямолінійний метод, використовують приблизно сімдесят відсотків підприємств. Така популярність обумовлена тим, що метод дуже простий в застосуванні і зрозумілий. Його суть в тому, що щорічно процесу амортизації піддається рівна частина вартості даного виду основних засобів. Слід зазначити, що метод можна застосовувати в умовах, коли найбільше значення відіграє термін фізичного старіння засобів виробництва, а не його моральний знос;

- метод зменшення залишкової вартості. При такому методі нарахування амортизації характерним є поступове зниження вартості, але первісна вартість ніколи не буде списана - не досягне 0. Зазвичай, коли списана сума досягає вісімдесяти відсотків, залишок ділять на період, що залишився корисного використання і списують таким чином об'єкт амортизації. Незважаючи на цей недолік, спосіб дозволяє списати максимальну амортизаційну вартість в перші ж роки роботи активу;

- метод прискореного зменшення залишкової вартості, при якому річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості на початок року і подвоєної норми амортизації. Недоліком такого методу є нерівномірний розподіл сум амортизації між періодами використання, разом з тим він забезпечує врахування особливості морального зносу;

- кумулятивний метод, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, і кумулятивного коефіцієнта. Дани метод складний для практичного застосування, водночас забезпечує прогнозованість і плановість накопичення сум зносу;

- виробничий метод. Місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного обсягу продукції (робіт, послуг) і виробничої ставки амортизації. Перевагою даного методу є те, що він дозволяє визначити конкретну участь основних засобів у виробництві та чітко перенести частину їх вартості на собівартість виробленої продукції. Недоліком є непрогнозованість амортизації, складність у плануванні [3].

У висновку відзначимо наступні кілька моментів, підведемо підсумок.

По-перше, при застосуванні вірного методу амортизаційної політики можливо знизити фінансові ризики підприємства і поліпшити показники ліквідності, а також вплинути на податкові відрахування, тобто знизити податкове навантаження на підприємства. У цьому полягає перший позитивний ефект правильно здійснюваної амортизаційної політики. 

По-друге, з інвестиційної точки зору найбільш вигідними є прискорені методи амортизації, так як за їх допомогою можливо зробити списання вагомої частки активів в перші роки його використання. Однак мінусом такої політики є те, що збільшується собівартість продукції, а значить - знижуються показники прибутку, перш за все показник валового прибутку і відповідно - чистий прибуток підприємства. Низькі абсолютні показники фінансових результатів підприємства впливають на показники рентабельності, що вже негативно позначається на інвестиційній привабливості підприємства в перші роки роботи.

Список використаних джерел:

1. Феняк Л.А. Роль амортизації у формуванні інвестиційних ресурсів підприємства/ Л.А. Феняк // Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 квіт. 2019 р.: у 8 т. – Дніпро: Біла К. О., 2019. 

2. Попова В.Д. Особливості нарахування амортизації та її вплив на відтворення основних засобів [Електронний ресурс] / В.Д. Попова, Н.М. Кизима // Молодий вчений. - 2018. - № 10(1). - С. 374-380. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/89.pdf

3. Любар О.О. Амортизація: економічна сутність, особливості нарахування та відображення в бухгалтерському обліку/ О.О. Любар // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - № 4. - С. 117-131. допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
23.01.2020 16:46
КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
20.02.2020 14:04
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
19.02.2020 15:01
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА РЕКЛАМУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
19.02.2020 14:56
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
17.02.2020 16:54
СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
14.02.2020 16:06
БИООБОГАЩЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
12.02.2020 18:04
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ В КАНАДІ
10.02.2020 22:01
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
10.02.2020 21:51
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.269 сек. / Mysql: 763 (0.231 сек.)