:: ECONOMY :: СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ :: ECONOMY :: СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
:: ECONOMY :: СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 
14.02.2020 16:06
Автор: Крупіна Ганна Володимирівна, студентка Криворізького факультету Запорізького національного університету
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Управління персоналом є одним з найважливіших аспектів теорії і практики науки управління та поза сумнівом має важливе значення для всіх організацій: великих і малих, комерційних і некомерційних, промислових і діючих у сфері послуг, а саме поняття «управління персоналом» розглядається в достатньо широкому діапазоні: від економіко-статистичного до філософсько-психологічного.

На сучасному етапі здійснювати управління персоналу з максимальною вигодою може те керівництво, яке розуміє взаємозв'язок поведінки окремих працівників і груп працівників з ефективністю організації, але не менш важливе розуміння в сучасних умовах, що менеджмент складається з управління, як власною поведінкою керівника, так і управлінням поведінкою персоналу, а будь-яка поведінка повинна складатися з послідовності дій, скоординованих на основі єдиного плану управління персоналом [1].

Тому управління персоналом здійснюється за допомогою науково-розроблених методів. 

Методи - це спосіб впливу на колектив або окремого працівника для досягнення поставленої цілі, координації його діяльності в процесі виробництва [2].

В теорії та практиці в управлінні персоналом застосовують наступні методи: економічні, адміністративні, соціально - психологічні.  

Адміністративні методи орієнтовані на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність дисципліни праці, почуття обов’язку, прагнення працювати в певній установі тощо, їх вирізняє прямий характер впливу: будь-який регламентаційний чи адміністративний акт підлягає обов’язковому виконанню [2].

За допомогою економічних методів здійснюється матеріальне стимулювання колективів та окремих працівників. Соціально-психологічні методи управління у свою чергу ґрунтуються на використанні соціального механізму [2].

В даний час світова економічна наука підійшла до межі, коли усвідомлюється той факт, що економічний розвиток і забезпечення зростання продуктивності праці все більшою мірою залежить від компетентних управлінців і висококваліфікованого персоналу. 

Економічні методи управління персоналом здійснюють свій вплив на основі економічних законів та категорій. Економічні методи є досить ефективним інструментом і залежать від виду господарської діяльності підприємства, системи оплати праці та матеріального заохочення працівників, ситуації на ринку праці в частині наявності працівників відповідної якості та необхідної кількості. В якості економічних методів управління персоналом застосовують участь робітників у прибутках підприємства, матеріальне стимулювання у вигляді заробітної плати та її постійного підвищення у разі високої продуктивності праці, премії, доплати за інтенсивність праці та інших форм додаткової оплати.

Отже, на сьогодні на підприємствах України найбільш розвинутим є методи економічного стимулювання, тому керівництву організацій вкрай необхідно концентрувати увагу на оптимальному поєднанні економічних, адміністративних та соціально - психологічних методів, які б мали оптимальне співвідношення та взаємозв’язок в управлінні персоналом підприємства. 

Список використаних джерел:

1. Гакова М.В. Мікропідхід до управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. Фаховий збірник наукових праць Національного авіаційного університету «Проблеми системного підходу в економіці» 2018. Вип. 2 (64). С.35-40.

2. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: навч. посіб. 2-вид. пер й доп. К: «Кондор», 2005. 308 с.

________________

Науковий керівник: Гакова Міра Володимирівна, викладач Криворізького факультету Запорізького національного університетудопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
23.01.2020 16:46
ВПЛИВ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
20.02.2020 14:23
КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
20.02.2020 14:04
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
19.02.2020 15:01
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА РЕКЛАМУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
19.02.2020 14:56
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
17.02.2020 16:54
БИООБОГАЩЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
12.02.2020 18:04
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ В КАНАДІ
10.02.2020 22:01
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
10.02.2020 21:51
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.219 сек. / Mysql: 774 (0.187 сек.)