:: ECONOMY :: СУЧАСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ :: ECONOMY :: СУЧАСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
:: ECONOMY :: СУЧАСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СУЧАСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

 
29.10.2018 21:29
Автор: Авдєєва Юлія Максимівна, магістр, Вінницький національний аграрний університет
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Витрати є важливим показником, оскільки отримання будь-якого результату діяльності підприємств неможливе без понесення витрат. З економічної точки зору витрати є багатоплановою категорією різних сфер діяльності підприємства, яку неможливо розглядати без розуміння їх сутності та місця з позицій різних наук. Водночас витрати мають свої особливості формування і конкретно характеризують процеси, що відбуваються у виробничо-господарській діяльності підприємства.

Система управління витратами являє собою взаємопов’язаний комплекс робіт, та фактори, які впливають на процес здійснення витрат під час господарської діяльності підприємства, спрямовані на досягнення оптимального рівня витрат в усіх підсистемах підприємства за виконання в них будь-яких робіт [2]. Система управління витратами повинна формуватися таким чином, щоб забезпечити прийняття обгрунтованих управлінських рішень не тільки на рівні управління всім підприємством, але і на рівні виробничих структур, систему представлено нами на рис.1.Облік є важливою частиною системи управління  підприємства, що дозволяє адекватно відобразити діяльність підприємства, сформувати достовірні дані про майновий і фінансовий стан на рівні суб’єктів господарювання, здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності для прийняття управлінських рішень.

Облік витрат на виробництво — змістовна ділянка обліку відносно інших ділянок. Він грунтується майже на всіх документах первинного та зведеного обліку діяльності підприємства, і його документація повинна забезпечувати розподіл витрат за економічними елементами, місцями виникнення, статтями та об’єктами калькуляції. Вхідна інформація обліку витрат на підприємстві повинна бути сформована на машинних носіях, що є результатом розв’язання численних завдань з обліку основних засобів, запасів, заробітної плати, фінансово-розрахункових операцій, обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації. Отже, розподіл функцій і завдань системи управління витратами необхідно здійснювати узгоджено з функціями управління. Реалізація кожної функції управління передбачає процеси прийняття управлінських рішень на всіх стадіях управління витратами.

Автоматизоване моделювання витрат на виробництво забезпечує на підставі наявних фактичних даних, нормативно-довідкової інформації та бази знань здійснення розрахунку й відображення оптимального використання ресурсів, а також можливість отримання інформації про відхилення та пропоновані шляхи недопущення перевитрат за окремими статтями витрат.

Автоматизована обробка даних з обліку витрат на виробництво, виконується після автоматизації інших ділянок обліку, і передбачає групування витрат за аналітичними й синтетичними рахунками, що забезпечується формуванням відповідних регістрів або виконанням розрахунків по окремих елементах витрат: відомостей розподілу нарахованої заробітної плати та витрат матеріалів за шифрами аналітичного обліку й синтетичними рахунками.

За послідовністю виконання всі задачі обліку автоматизації витрат на виробництво розподіляють на окремі комплекси: виявлення та розподіл прямих витрат; облік та розподіл комплексних витрат; облік витрат у виробництві; облік незавершеного виробництва; облік витрат основного виробництва; складання зведених регістрів; розрахунки калькуляції собівартості продукції [1].

Висновок: Отже з наведених досліджень зрозуміло, що без автоматизації бухгалтерського обліку неможлива автоматизація управління діяльністю підприємства. Автоматизація процесу виробництва повинна забезпечувати повний облік витрат за статтями та елементами як у розрізі центрів відповідальності, так і по підприємству в цілому.

Уся ця інформація повинна бути представлена у вигляді єдиної бази даних бухгалтерських записів. Використання сучасних інформаційних систем та технологій дає можливість моделювати витрати на виробництво, завдяки чому забезпечується прийняття оптимальних управлінських рішень.

Література:

1. Язлюк Б.О,Волошина В.В Організаці обліку витрат операційної діяльності  в умовах комплексної автоматизації  [Електронний ресурс]-Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9952/1/118-121.PDF

2. Ляшук Н. Сучасне моделювання обліку витрат в системі управління [Електронний ресурс]-Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/14059/2/Conf_2009v2_Liashuk_N-Suchasne_modeliuvannia_obliku_165.pdf

3. Хаймьонова Н.С Облік і контроль за центрами  відповідальності в системі управління витратами діяльності підприємства:  дисертаціяна здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук/ Н.С Хаймьонова [Електронний ресурс.]- Режим доступу: http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Aspirantura/Rady/
Spec_vchena_rada/Dysertacii/2016_01/Hamyonova_N_S_Disertacija_.pdf

 

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
30.10.2018 00:14
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
29.10.2018 23:54
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
29.10.2018 23:41
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (НА ПРИКЛАДІ ДП «РІВНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»)
29.10.2018 10:02
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В УКРАЇНІ
26.10.2018 13:30
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
24.10.2018 09:22
ХАРАКТЕР І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ІТ-ПОСЛУГ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
18.10.2018 12:09
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.235 сек. / Mysql: 774 (0.192 сек.)