:: ECONOMY :: ХАРАКТЕР І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ІТ-ПОСЛУГ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ :: ECONOMY :: ХАРАКТЕР І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ІТ-ПОСЛУГ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
:: ECONOMY :: ХАРАКТЕР І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ІТ-ПОСЛУГ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ХАРАКТЕР І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ІТ-ПОСЛУГ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ

 
18.10.2018 12:09
Автор: Чебан Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту і оподаткування, Херсонський національний технічний університет; Католікова Ірина, здобувач вищої освіти другого магістерського рівня, Херсонський національний технічний університет
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Характерною особливістю сучасного етапу розвитку світової та національної економіки є стрімке зростання ринку послуг. Особливо швидкими темпами в світі розвивається сфера інформаційних технологій, що пояснюється об’єктивними перевагами віртуального ринку і електронного бізнесу. Найбільш розповсюдженими із ІТ-послуг є: розробка комп’ютерних програм, web -сайтів, просування та пошукова (SEО) оптимізація web-сайтів, Інтернет-маркетинг, розробка мобільних додатків та інш. Проведене дослідження дозволило встановити суттєві особливості характеру ІТ-продуктів та процесу їх виробництва: 

-особливості ІТ-продуктів:

• вони є результатом виконання ІТ-проектів,  

• найчастіше послуги замовляють в комплексі, тому за характером вони є так званими послугами – комплементами,

• унікальний характер, який визначається вимогами замовників;

-характерні властивості ІТ-проектів:

• чітко визначений термін виконання, обмеження по ресурсах, власні критерії якості і поняття про успішне завершення [1, с.72], 

• комплексність, складність, масштабність і різноманітність,

• інноваційний характер,

• нестандартний життєвий цикл, який може включати тестовий, гарантійний та післягарантійний етапи розробки;

-особливості технологічного процесу виконання ІТ-проектів: 

• колективний характер виконуваних робіт - в процесі виконання ІТ-проектів приймає участь команда висококваліфікованих фахівців, що потребує досконалих підходів до розподілу витрат на оплату праці,

• творчий характер праці виконавців обумовлює складності її нормування, використання сучасних систем організації праці (коворкінг, фріланс) і є основниим фактором оптимізації витрат, 

• тісна взаємодія виконавців ІТ-проектів із замовниками послуг з метою уточнення вимог, контролю бюджету і термінів виконання, що призводить до внесення змін в технічні завдання та зміст рекламних текстів та інш..

Визначені особливості IT-послуг та процесу їх виробництва потребують використання ефективної системи управління на засадах проектного менеджменту, який має значні переваги [2], і в той же час висуває вимоги щодо обліково-аналітичного забезпечення. Вважаємо, що особливості характеру ІТ-продуктів і послуг, технології розробки програмних продуктів, інформаційні потреби проектного менеджменту суттєво впливають на склад витрат, організацію і методику обліку витрат, порядок калькулювання собівартості:

• виробництво ІТ-продуктів і послуг є трудомістким, що обумовлює пріоритетну частку в бюджеті проектів витрат на оплату праці,

• виділення ІТ-проекту як основного об’єкту обліку витрат, а окремого виду продуктів і послуг в якості об’єкту калькулювання,

• організація аналітичного обліку виробничих витрат за замовниками та в розрізі ІТ-проектів, 

• використання позамовного методу обліку витрат і калькулювання собівартості програмних продуктів і ІТ-послуг,

• розподіл спільних витрат на надання послуг-компліментів та обґрунтований вибір бази розподілу,

• розподіл загальних витрат підприємства сфери інформаційних послуг між ІТ-проектами, унікальність характеру яких обумовлює використання часу роботи програмістів як найбільш адекватного драйверу витрат,

• послуги із супроводження та обслуговування ІТ-продуктів мають довготривалий характер, що обумовлює обґрунтування порядку розподілу витрат між звітними періодами і сприятиме достовірному визначення доходів і прибутків підприємств,

• специфічний характер програмних продуктів, яким притаманні ознаки об’єктів авторських прав, обумовлює необхідність чіткого розмежування витрат між продуктами, які мають властивості нематеріальних активів та витратами на надання Інтернет-послуг.

Отже, специфічність сфера інформаційних технологій, впровадження новацій проектного менеджменту, складність і унікальність програмних продуктів, які ідентифікуються як нематеріальні активи, обумовлюють доцільність застосування позамовного методу обліку, формують вимоги щодо деталізації виробничих витрат і потребують нетрадиційних підходів щодо розподілу витрат і калькулювання собівартості ІТ-продуктів і послуг.

Список використаної літератури:

1. Глущенкова А.А. Особливості управління інноваційними проектами у сфері телекомунікацій та інформатизації./ А.А. Глущенкова. // Економіка. Менеджмент. Бізнес.- 2015.-№4 (14). – С. 72-77.

2. Кавєріна С.Ю. Інформаційні технології в управлінні проектами./ С.Ю.Кавєріна, І.О.Башинська.// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-10/17-stati-10/1170-kaverina-s-yu-bashinska-i-oдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
30.10.2018 00:14
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
29.10.2018 23:54
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
29.10.2018 23:41
СУЧАСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
29.10.2018 21:29
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (НА ПРИКЛАДІ ДП «РІВНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»)
29.10.2018 10:02
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В УКРАЇНІ
26.10.2018 13:30
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
24.10.2018 09:22
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.340 сек. / Mysql: 774 (0.299 сек.)