:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ У НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДАХ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ У НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДАХ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ У НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДАХ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ У НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДАХ

 
27.11.2017 19:00
Автор: Гожуловський Сергій Сергійович, студент, Університет державної фіскальної служби України
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Недержавне пенсійне забезпечення - це ефективний фінансовий інструмент, ціллю якого є забезпечення високого рівня життя людей в період їх пенсійного віку, забезпечення соціальної  захищеності та надання гарантій стабільного доходу, що досягається шляхом добровільного накопичення грошових коштів на індивідуальних пенсійних рахунках, відкритих учасникам недержавного пенсійного фонду за рахунок пенсійних внесків та нарахованого на дані внески інвестиційного прибутку.

Недержавний пенсійний фонд - це неприбуткова організація, яка функціонує та здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [1], виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників недержавного пенсійного фонду, інвестування пенсійних внесків з ціллю отримання інвестиційного прибутку, а також здійснення пенсійних виплат учасникам.

Для забезпечення оптимальної діяльності Недержавного пенсійного фонду відповідно до законодавства створена спеціальна інфраструктура, яка включає в себе наступні компанії [1]: 

Адміністратор НПФ;

Компанія з управління активами;

Зберігач пенсійного фонду.

Кожен із учасників пенсійного фонду, який не досяг пенсійного віку, сплачують пенсійні внески у формі грошових коштів на добровільних засадах в розмірі та порядку, який визначається сторонами та фіксується в пенсійному контракті. Пенсійні внески формують пайовий капітал недержавного пенсійного фонду. Пенсійні активи інвестуються в інші компанії через цінні папери, нерухомість, банківські метали, що призводить до отримання інвестиційного доходу. Весь прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду підлягає розподілу між учасниками пенсійного фонду в системі персо¬ніфікованого обліку пенсійного фонду пропорційно до сум, відображених на їхніх індивідуальних пенсійних рахунках, на дату здійснення розподілу.

Виплата пенсій з недержавного пенсійного фонду здійснюється учаснику або його спадкоємцям в грошовій формі за рахунок  пенсійних коштів, які накопичені в недержавному пенсійному фонді та обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника, за умови отримання права на недержавну (додаткову)  пенсію у відповідності з діючим законодавством України. Тобто, розподіл інвестиційного прибутку між індивідуальними пенсійними рахунками, призводить до збільшення пайового капіталу недержаного пенсійного фонду. В свою чергу нарахування пенсійних виплат здійснюється за рахунок пайового капіталу фонду, що призводить до його зменшення.

Недержавні пенсійні фонди, як суб’єкти господарювання, зобов’язані вести поточний облік та надавати фінансову звітність згідно з вимогами нормативно-законодавчих документів. Адміністратор пенсійного фонду забезпечує єдину методологію ведення бухгалтерського обліку та відображення фінансово-господарських операцій, які здійснюються фондом як суб’єктом недержавного пенсійного забезпечення. 

Для обліку операцій, що здійснюються недержавним пенсійним фондом, використовується План рахунків обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [2]. У таблиці 1 наведено відображення у бухгалтерському обліку основних господарських операцій з пенсійними внесками та виплатами у недержавному пенсійному фонді.
Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [1] статті 52 «Звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення» подання звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду здійснюється трьома особами: Адміністратором, Компанією з управління активами та Зберігачем. У таблиці 2 узагальнено інформацію щодо порядку об’єктів подання, форм звітності та строків її подання суб’єктами інфраструктури недержавного пенсійного фонду [3, 4].
Крім цього, достовірність і повнота річної фінансової звітності та річних фінансових звітних даних, що складаються і подаються Адміністратором, підтверджуються аудиторською фірмою або аудитором, що включені до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг. Копії аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та звітних даних мають бути подані Адміністратором до Нацкомфінпослуг не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним [3].

Отже, багаторівнева структура недержавного пенсійного фонду, ведення бухгалтерського обліку пенсійних накопичень та пенсійних виплат, а також складання та подання звітності усіма суб’єктами інфраструктури недержавного пенсійного фонду сприяють забезпеченню контролю за накопиченням пенсійних внесків, розподілу інвестиційного доходу між учасниками фонду та проведення пенсійних виплат.

Список використаних джерел:

1. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 р. №1057-IV.

2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291.

3. Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, завт. розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.10.2011 р. № 674.

4. Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затв. рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 № 339.

________________________

Науковий керівник: Тесленко Тамара Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
29.11.2017 20:28
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
29.11.2017 19:53
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ В УКРАЇНІ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ В НИХ
28.11.2017 19:25
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
28.11.2017 19:21
КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, СТВОРЕНИХ ВСЕРЕДИНІ ПІДПРИЄМСТВА
28.11.2017 19:15
ОЦІНКА ДЕФІНІЦІЙ КАТЕГОРІЇ «ВИТРАТИ» ЯК ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
28.11.2017 19:08
МЕТОДИКА ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
28.11.2017 18:25
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
28.11.2017 18:03
ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕТОДИ ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ
28.11.2017 17:56
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
28.11.2017 17:50
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.229 сек. / Mysql: 774 (0.198 сек.)