:: ECONOMY :: ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕТОДИ ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ :: ECONOMY :: ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕТОДИ ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ
:: ECONOMY :: ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕТОДИ ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕТОДИ ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ

 
28.11.2017 17:56
Автор: Недогибченко Олена Володимирівна, студентка, Ірпінський державний коледж економіки та права
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

На сьогоднішній день є багато нерозв’язаних проблем стосовно бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості. Нестабільна економічна ситуація в країні призводить до того, що більшість українських підприємств перебувають в фінансовій кризі. Підприємства через кризовий стан змушені продавати свою продукцію з відстрочкою платежу. Невчасне погашення боргу призводить до дебіторської заборгованості, ефективне ведення обліку, внутрішнього контролю та управління, це стає одним з першочергових завдань підприємства. 

Також можна визначити ще декілька проблем бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості:

 відсутність практичних і наукових розробок, форм та методів бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, яка б забезпечила надання якісної та професійної бухгалтерської інформації про розрахунки з дебіторами різним користувачам;

 нечітке розмежування видів дебіторської заборгованості;

 неправильне та невміле застосування системи внутрішнього контролю обліку дебіторської заборгованості, що спричиняє проблеми дебіторської заборгованості загалом та по окремих видах; 

 якість змісту бухгалтерських записів, що визначається в процесі визнання і оцінювання дебіторської заборгованості.

Як правило, облік дебіторської заборгованості на підприємствах проводиться з позначкою отримання прибутку за рахунок раціонального використання дебіторської заборгованості. І таким чином для досягнення цієї мети, пропоную такий алгоритм управління дебіторської заборгованості [1].

Основні завдання управління дебіторською заборгованістю на торговельних підприємствах України:

 попередня перевірка всіх потенційних дебіторів;

 юридичний супровід угод;

 визначення граничного ліміту дебіторської заборгованості;

 аналіз ефективності дебіторської заборгованості;

 належним чином здійснюється облік і контроль за дебіторською заборгованістю;

 стягнення прострочених боргів;

 претензійна робота з недобросовісними дебіторами. 

Використання запропонованого алгоритму на практиці дозволить підвищити ефективність управління дебіторською заборгованістю на підприємстві, відображення його в обліку, в результаті чого можуть бути досягнуті наступні результати:

1) збільшення обсягів реалізації продукції;

2) встановлення довготривалих господарських зв'язків;

3) максимізація прибутку при збереженні ліквідності та платоспроможності підприємства;

4) зниження рівня операційного ризику і як наслідок - підвищення фінансової безпеки [2].

На даний момент для підприємств існує ризик переходу дебіторської  заборгованості зі стану звичайної та нормальної в статус неможливою. Для стягнення заборгованості, існує ряд дій, спрямованих заходів на управління нею. У цей комплекс заходів прийнято включати наступні способи зниження дебіторської заборгованості:

 розробку індивідуальної кредитної політики для кожного з покупців і направлену на певні види продукції;

 пропозиція певних умов роботи покупцям в залежності від їх історії закупівель і платежів;

 ретельний контроль розрахунків;

 формування способів витребування боргів в максимально стислі терміни;

 розробку особливих умов продажу, що посприяє споконвічному швидкому обороту коштів на етапі домовленості [3].

Зазвичай, економістами підприємств проводиться величезна робота з аналізу даного параметра, адже дебіторська заборгованість являє собою відволікання коштів з обороту підприємства. Якщо її не контролювати, підприємство може зіткнутися з проблемою нестачі коштів не тільки для покриття своїх витрат, але і що важливо відсутності можливості покрити кредитні лінії.

Отже, можна зробити висновок, що на сьогодні існує певна недосконалість та неточність у веденні обліку дебіторської заборгованості. На даному етапі економічного розвитку країни вітчизняні підприємства не мають можливості ефективно управляти дебіторською заборгованістю, яка займає вагому частку в оборотних активах, що спричиняє фінансову кризу підприємства. Перевищення дебіторської заборгованості завжди загрожує фінансовій стійкості підприємства і має потребу у залученні додаткових джерел фінансування. Вітчизняні підприємства потребують побудови ефективного та реалізації внутрішнього контролю дебіторської заборгованості з метою попередження нових дебіторських заборгованостей [4].

Облік дебіторської заборгованості полягає в тому, щоб не допустити прострочення термінів платежу та доведення заборгованості до стану безнадійності та не вирішення. Організований бухгалтерський облік дебіторської заборгованості повинен мати певну систему рахунків, яка б відображала і характеризувала всю діяльність підприємства.

Список використаних джерел:

1. Гринюк І. М. Проблеми обліку дебіторської заборгованості / І. М. Гринюк, В. К. Орлова // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2015. - Вип. 10(3). - С. 184-188.

2. Данильчук І. В. Рефінансування дебіторської заборгованості як засіб підвищення платоспроможності підприємств на сучасному етапі / І. В. Данильчук // Економічний вісник університету. - 2016. - Вип. 20(1). - С. 58-63.

3. Неживенко А. П. Методика обліку дебіторської заборгованості і основні напрямки її удосконалення/ А. П. Неживенко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2015. - № 7. - С. 165-170.

4. Чорнобривець М. М. Управління дебіторською заборгованістю підприємства / М. М. Чорнобривець // Науковий вісник НЛТУ України. - 2016. - Вип. 23.13. - С. 241-247.

____________________________

Науковий керівник: Калусенко Валентина Вікторівна, викладач вищої категорії Ірпінського державного коледжу економіки та права
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
29.11.2017 20:28
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
29.11.2017 19:53
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ В УКРАЇНІ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ В НИХ
28.11.2017 19:25
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
28.11.2017 19:21
КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, СТВОРЕНИХ ВСЕРЕДИНІ ПІДПРИЄМСТВА
28.11.2017 19:15
ОЦІНКА ДЕФІНІЦІЙ КАТЕГОРІЇ «ВИТРАТИ» ЯК ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
28.11.2017 19:08
МЕТОДИКА ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
28.11.2017 18:25
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
28.11.2017 18:03
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
28.11.2017 17:50
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ
28.11.2017 17:45
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.272 сек. / Mysql: 774 (0.236 сек.)