:: ECONOMY :: МЕТОДИКА ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ :: ECONOMY :: МЕТОДИКА ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
:: ECONOMY :: МЕТОДИКА ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МЕТОДИКА ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 
28.11.2017 18:25
Автор: Лю Джулія, студентка 2 курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Факторний аналіз фінансових результатів відіграє значну роль в діяльності підприємства. Проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства передбачає використання певної методики як сукупності правил, прийомів і методів вивчення та опрацювання фінансової інформації. [4, с.128] Обсяг прибутку, рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької, маркетингової, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства. [2]

Факторний аналіз фінансових результатів операційної діяльності був проведений на основі підприємства ТОВ «Енерго-Інвест».  ТОВ «Енерго-Інвест» займається виробництвом, імпортом та експортом енергообладнання. Аналіз проведено методом ланцюгових підстановок та методом коефіцієнтів еластичності у програмі Eviews7. Встановлено, що найбільш суттєвий вплив на фінансові результати мають дохід від реалізації продукції, собівартість реалізованої продукції та втрати від операційних курсових різниць. 

Залежність фінансового результату від доходу, собівартості та втрат від операційної курсової різниці можна представити такою формулою:

ФРОДО =Д –  – ВОКР [1, с. 389] , де

ФРОДО – фінансовий результат від операційної діяльності до оподаткування;

Д – дохід від реалізації продукції;

  - собівартість реалізованої продукції;

ВОКР - втрати від операційних курсових різниць.

Встановлено, що за весь досліджуваний період найбільший вплив на прибуток підприємства мали втрати від операційної курсової різниці, далі дохід від реалізації продукції, а найменший вплив мала собівартість реалізації продукції. 

Таким чином, обрахувавши вплив факторів на фінансовий результат діяльності підприємства методами ланцюгових підстановок,  коефіцієнту еластичності та методом абсолютних різниць, можна зробити висновок, що дані методи дають змогу дослідити динаміку показників фінансових результатів. [5, с. 212]. Метод абсолютних різниць має як переваги, так і недоліки. Серед переваг можна перелічити простоту й універсальність застосування, що є важливим для малих підприємств. Недоліком є те, що результат розкладання впливу факторів на результативний показник залежить від дотримання порядку їх заміни. Крім цього, цей метод неадитивний за часом, тобто результати зробленого за рік аналізу не збігаються з відповідними даними, отриманими за місяцями чи кварталами.

Отже, питання факторного аналізу є досить актуальним у розрізі аналізу діяльності підприємства. Отримані результати дають змогу встановити залежність між факторами та виявити їхню майбутню тенденцію. 

Список використаних джерел:

1. Дорош Н.І. Аудит: Теорія та практика. – К.: Знання, 2006. - 495 с. 

2. Іщенко Н.А. Факторний аналіз формування прибутку підприємства/КНТУ. – 2010. - №17. – С. 1-5. 

3. Купалoва Г. I. Тeopiя eкoнoмiчнoгo аналiзу: навчальний пoсiбник / Г. I. Купалoва. — К.: Знання, 2008. — 639 с.

4. Стаднюк Т. Особливості методики аналізу фінансових результатів діяльності підприємств/Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.-2016.-№1.-С. 127-132. 

_______________________

Науковий керівник: Дорош Н.І., доктор економічних наук, професор кафедри обліку та аудиту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
29.11.2017 20:28
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
29.11.2017 19:53
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ В УКРАЇНІ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ В НИХ
28.11.2017 19:25
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
28.11.2017 19:21
КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, СТВОРЕНИХ ВСЕРЕДИНІ ПІДПРИЄМСТВА
28.11.2017 19:15
ОЦІНКА ДЕФІНІЦІЙ КАТЕГОРІЇ «ВИТРАТИ» ЯК ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
28.11.2017 19:08
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
28.11.2017 18:03
ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕТОДИ ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ
28.11.2017 17:56
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
28.11.2017 17:50
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ
28.11.2017 17:45
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.269 сек. / Mysql: 774 (0.233 сек.)