:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ В УКРАЇНІ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ В НИХ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ В УКРАЇНІ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ В НИХ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ В УКРАЇНІ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ В НИХ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ В УКРАЇНІ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ В НИХ

 
28.11.2017 19:25
Автор: Блащук Марія Богданівна, студентка групи ОА-34, Національний університет «Львівська політехніка»
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Організація дієвої системи обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку є складовою його ефективного розвитку, а застосування комплексного підходу до побудови обліку в таких об’єднаннях дасть змогу створити багатофункціональну систему, котра мінімізує вплив обставин, які призводять до виникнення помилок, порушень та зловживань в їх діяльності та надавати точну інформацію для подальшого її використання в управлінських цілях. 

Наявна потреба у теоретичному вирішенні базових питань організації обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків для побудови ефективної облікової системи, зумовлюють актуальність теми публікації, визначають її мету й основні завдання дослідження. 

Мета полягає в узагальненні основних теоретичних та організаційних положень функціонування об’єднань співвласників багатоквартирного будинку і окресленні чинників, які є визначальними під час організації обліку таких суб’єктів господарювання. 

Відповідно до поставленої мети визначено сукупність основних завдань, спрямованих на її досягнення: дослідити особливості функціонування об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) тасформулюватибазові чинники для раціональної побудови їхньої системи бухгалтерського обліку.

Системний підхід до обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку можна забезпечити, теоретично проаналізувавши економіко-правові особливості їх створення та функціонування, та з’ясувавши можливі економічні та фінансові механізми взаємодії, що є визначальними для управління ними, координації їх діяльності та організації бухгалтерського обліку. 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна і його належного утримання та використання. 

Відповідно до норм закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» № 2866-ІІ від 29.11.2001 р. основні функції об’єднання полягають у забезпеченні: реалізації прав співвласників на володіння та користування спільним майном; належного утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території; сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами; виконання співвласниками своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання.

Органами управління об’єднання є загальні збори співвласників, правління, та ревізійна комісія.Управління спільним майном об’єднання може здійснюватися шляхом виконання цієї функції органами управління ОСББ або юридичною особою (управителем), відносини з якимрегулюються договором, абоасоціацією. 

Виходячи з узагальнених особливостей функціонування об’єднань співвласників багатоквартирного будинку можна стверджувати, що на організацію обліку в них мають вплив такі основні чинники:

1) статус неприбуткової організації та її основні функції;

2) структура об’єднання та компетенція його органів управління;

3) наявність спільного майна, управління яким може здійснюватися або органами управління об’єднання, або юридичною особою-управителем, або асоціацією.

За результатами дослідження проаналізовано норми закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», узагальнено базові теоретичні та організаційні положення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирного будинкута окреслено чинники, які є визначальними під час організації обліку таких суб’єктів господарювання.

__________________________

Науковий керівник: Нашкерська Марія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
29.11.2017 20:28
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
29.11.2017 19:53
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
28.11.2017 19:21
КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, СТВОРЕНИХ ВСЕРЕДИНІ ПІДПРИЄМСТВА
28.11.2017 19:15
ОЦІНКА ДЕФІНІЦІЙ КАТЕГОРІЇ «ВИТРАТИ» ЯК ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
28.11.2017 19:08
МЕТОДИКА ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
28.11.2017 18:25
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
28.11.2017 18:03
ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕТОДИ ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ
28.11.2017 17:56
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
28.11.2017 17:50
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ
28.11.2017 17:45
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.548 сек. / Mysql: 774 (0.474 сек.)