:: ECONOMY :: ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ :: ECONOMY :: ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
:: ECONOMY :: ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

 
21.12.2017 15:44
Автор: Петренко Лариса Михайлівна, асистент кафедри фінансів та планування, Центральноукраїнський національний технічний університет
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]

У процесі неоднорідності рівня економічного розвитку регіонів України на сучасному етапі розвитку з метою розробки ефективної державної регіональної політики та політики розвитку на місцевому рівні необхідним є детальне дослідження та аналіз рівня розвитку та інвестиційної привабливості різних регіонів країни. Однією з найвагоміших груп чинників, які характеризують інвестиційну привабливість на регіональному рівні, є інвестиційний розвиток регіону. 

Ключові чинники інвестиційного розвитку можуть залежати від специфіки регіону, а для конкретного регіону можуть мінятися в часі. Проте можна виділити основні (базові) типи ключових чинників інвестиційної розвитку [1]. 

Політичні чинники впливають на створення  відповідного законодавчого  та нормативного поля, яке  залежить від законодавчої та виконавчої  гілок влади, здійснення державної підтримки  та стимулювання  інвестиційної діяльності, досягнення стабільного регулювання грошової одиниці, валютне регулювання.

Економічні  чинники характеризуються станом  економічного потенціалу  держави та регіону в цілому, рівнем ВВП, станом податкової, грошово-кредитної та бюджетної систем, рівнем інвестування, стабільність національної валюти, знаходження на етапі піднесення чи спаду.

Фінансові чинники формуються на основі доходності  бюджету, даних по сумам вкладів на душу населення,  розмір відсоткової ставки за кредитами,  доступність кредиту в іноземній валюті, ставка банківського відсотка, розвиненість міжбанківського співробітництва, кредити банків на 1000 чоловік населення, питома вага довгострокових кредитів, сума вкладів на душу населення, частка збиткових підприємств.

Соціально-культурні чинники характеризують рівень життя населення, житлово-побутові умови, рівень медичного обслуговування, поширеність алкоголізму і наркоманії, рівень злочинності, величина реальної заробітної плати, міграція, ставлення населення до вітчизняних та іноземних підприємців;

Трудові чинники характеризуються наявністю трудових ресурсів – густота населення, чисельність економічно активного населення, пропозиція робочої сили на ринку праці; освітньо-кваліфікаційний рівень трудових ресурсів (у розрахунку на 10 тис. чол. економічно активного населення) – підготовка кваліфікованих робітників професійно-технічними навчальними закладами, підготовка кадрів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації кадрів, кількість працівників, які навчалися нових професій;вартість робочої сили – середньомісячна номінальна заробітна плата працівників [2].

Аналіз впливу природно-ресурсних чинників  на інвестиційний розвиток  вимагає визначення наявності комплексу ресурсів, необхідних для забезпечення функціонування виробництва, і оцінки ступені ефективності їх використання. Економічна оцінка мінеральних, земельних, лісових, рекреаційних ресурсів. Основними видами ресурсів, що визначають інвестиційний розвиток регіону, є фінансові, трудові (насамперед, інтелектуальні), природні і інформаційні ресурси.

Екологічні чинники характеризують міру забрудненості навколишнього природного середовища, наявність зон екологічного лиха.

Виробничі чинники визначають можливість розробки й виготовлення конкурентоспроможної продукції, що відповідає встановленим вимогам. У їх основі лежить продуктивність праці, рівень розвитку виробництва, використовуваних технологій, рівень завантаження  потужностей регіону [2]. При цьому оцінка виробничих чинників повинна орієнтуватися на національні й міжнародні стандарти, що регламентують комплекс всебічних вимог до організації забезпечення якості в процесі розробки й виготовлення продукції.

З чинників цієї групи істотний вплив на інвестиційний розвиток виявляє стан основних засобів (ступінь зношеності) і рівень використовуваних технологій.

Отже, розглянувши всі перераховані вище чинники, що впливають на інвестиційний розвиток, слід зробити висновок про необхідність детального визначення всіх чинників при виявленні основних напрямків вектора розвитку регіону.  

Список використаних джерел:

1. Комеліна О.В. Науково-методичні основи формування інноваційно-інвестиційного механізму соціально-економічного розвитку регіонів України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: 08.00.0к / О.В. Комеліна / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Полтава, 2010. – 43 с.

2. Савлук О. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України / О. Савлук // Вісник КНТЕУ. Держава та економіка. – 2013. – №5. – С. 31–44.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
КРИТЕРИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОТЕЛЬ
20.12.2017 17:41
ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ
20.12.2017 16:50
ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЯК КЛЮЧОВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ
19.12.2017 16:31
ОГЛЯД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
10.01.2018 11:13
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.232 сек. / Mysql: 774 (0.2 сек.)